Jsme občanské sdružení usilující o zlepšení stavu životního prostředí, zajištění bezpečnosti dopravního provozu, podporu udržitelné mobility a zvýšení zájmu občanů i veřejné správy v této problematice.

Podpořte nás!

Občané pro krásnou a bezpečnou Liboc!

Novy prechod_Libocka 1. 9. 2015

Loučení s létem – sousedská slavnost v Liboci Společná tisková zpráva Domova svaté Rodiny a organizace Pražské matky ze dne 1. září 2015 Prostředí bývalé historické obce Liboc s její vilovou zástavbou a přilehlou oborou Hvězda poskytuje možnost klidného žití a rekreace uprostřed zeleně. Proto si Liboc zaslouží, aby o ni její obyvatelé pečovali a nenechali si […]

Celý článek  ›

Jdete do školy? Raději pěšky!

Ranní akce Vyměň auto za nohy!, ZŠ nám. Svobody 1. 9. 2015

Organizace Pražské matky se dlouhodobě zabývá bezpečností dětí při jejich cestování do a ze školy. V rámci programu Bezpečné cesty do školy (BCŠ) opakovaně zjišťujeme, že nejčastějším důvodem, proč děti nechodí do školy pěšky, je obava z velké intenzity automobilového provozu u školy, vysoká rychlost aut, špatný rozhled kvůli autům zaparkovaným u přechodů, bezohlednost některých řidičů, krátký signál zelené či scházející přechody.

Celý článek  ›

Přijďte se do Liboce rozloučit s létem

Liboc_FB 30. 8. 2015

V rámci projektu Chodci sobě vás zveme na sousedskou slavnost v pražské Liboci, která se koná v Domově svaté rodiny ve čtvrtek 3. září od 15 hodin a vedle mnoha příjemných kulturních a společenských zážitků nabídne i debatu o dopravně bezpečnostní situaci (nejen) v Libocké ulici, kde se povedlo vyřešit jeden z podnětů zaslaných na portál Chodci sobě.

Celý článek  ›

Děkujeme za podporu:

Fond pro NNO
Projekt Chodci sobě je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz


Program Bezpečné cesty do školy podporuje hlavní město Praha.