Jsme občanské sdružení usilující o zlepšení stavu životního prostředí, zajištění bezpečnosti dopravního provozu, podporu udržitelné mobility a zvýšení zájmu občanů i veřejné správy v této problematice.

Podpořte nás!

Čistě automobilní plán čisté mobility

17. 3. 2015

Členka Pražských matek Jarmila Johnová byla přizvána do Výboru pro udržitelnou dopravu při Radě vlády pro udržitelný rozvoj, v němž zasedají odborníci z oblasti dopravy z akademických kruhů, zdravotnictví, neziskových organizací a státní správy. Na posledním setkání Výboru, který se konal na Úřadu vlády minulý týden, představil Eduard Muřický z Ministerstva průmyslu a obchodu návrh Národního akčního plánu (NAP) čisté mobility, který má snížit emise z dopravy těžce dopadající na lidské zdraví i životní prostředí.

Celý článek  ›

Výsledky výběrového řízení pro zapojení pražských škol do programu Bezpečné cesty do školy

Cyklistické jízdy zručnosti – ráno do školy na kole! 16. 2. 2015

Děkujeme všem školám, které projevily zájem o zapojení do programu Bezpečné cesty do školy v roce 2015. Všechny přihlášky byly dobře zpracované, ale šestičlenná komise (složená ze dvou zástupců Odboru rozvoje dopravy MHMP, tří zástupců neziskové organizace Pražské matky a dopravního projektanta) bohužel může vybrat a finančně tak podpořit z dotace města jen tři z nich. Čtvrtá škola, kterou jsme do programu zařadily, je schopna a ochotna program uskutečnit díky svému odbornému zaměření sama bez finanční podpory města. Budeme rádi, jestliže se školy, na které se letos "nedostalo", přihlásí znovu příští rok, určitě to vyjde! Všem školám přejeme mnoho zdaru.

Celý článek  ›

Milióny lidí žijí ve znečištěném ovzduší. Vláda situaci podceňuje.

305739_263755890338660_756600987_n 9. 12. 2014

Ekologické organizace vyzývají ministry, aby prosadili přísnější vyhlašování smogu, přestali podporovat spalování uhlí, postihovali topení odpadky a omezili výjimky pro největší znečišťovatele. Vláda včera obdržela zprávu ministerstev životního prostředí a zdravotnictví o kvalitě ovzduší a spojených zdravotních rizicích za rok 2013. Nadlimitní znečištění zasahuje více než polovinu lidí. Závěry jsou navíc zkresleny loňskou mírnou zimou a papírové snížení smogu ve velkých městech „zařídilo“ umělé zvýšení hranice pro jeho vyhlašování. Aby se skutečně zlepšilo prostředí, v němž žijeme, musí vláda přijít s vylepšením zákona a také s konkrétními programy, které pomohou vyčistit vzduch.

Celý článek  ›

Děkujeme za podporu:

Magistrát hl. m. Prahy