Jsme občanské sdružení usilující o zlepšení stavu životního prostředí, zajištění bezpečnosti dopravního provozu, podporu udržitelné mobility a zvýšení zájmu občanů i veřejné správy v této problematice.

Podpořte nás!

Fórum rodičů se připojuje ke kampani Pěšky do školy

20. 7. 2018

Fórum rodičů se připojuje ke kampani Pěšky do školy a přidává do ní nový rozměr –  vyváření komunit rodičů kolem škol. Mnozí rodiče přivážejí své děti až ke škole autem, čímž je ochuzují o možnost dojít alespoň kousek pěšky a potkat se s ostatními spolužáky ještě na cestě. Školy často nevnímají místo před svou budovou jako možný prostor pro setkávání, ať už dětí, rodičů či dalších návštěvníků a možné nenásilné vytváření základů školní komunity.

Celý článek  ›

Zajímáme se o návrh Metropolitního plánu Prahy, i vy můžete podat své připomínky!

11. 6. 2018

Tvorba Metropolitního plánu pro hl. m. Prahu vstupuje do další fáze, kterou je představení jeho návrhu, k němuž budou v červenci vznášet své připomínky dotčené orgány státní správy, městské části, spolky  a občané. Po zpracování připomínek Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) bude představen upravený návrh, proběhne 2. kolo připomínek, které budou opět zpracovány IPRem, a nakonec, v roce 2022, by MPP měl dospět do finále schválením Zastupitelstva hl. m. Prahy. [...]

Celý článek  ›

Pravidla jsou od toho, aby se dodržovala! Zprávy ze ZŠ Na Beránku

10. 6. 2018

Modřanská ZŠ Na Beránku se nachází téměř na samém okraji Prahy a děti tu na rozdíl od těch vnitropražských trápí například i divoká prasata. Divočina je ale bohužel také na ulicích. Především je tu moc aut, která stojí na každém volném místě, na přechodu, v křižovatce, v několika řadách na přeplněných parkovištích, v úzkých ulicích, kde pak není dobře vidět. Až moc aut tudy také jezdí. [...]

Celý článek  ›

Výsledky mapování cest dětí ze ZŠ Školní

8. 6. 2018

Základní škola v Braníku je malá a přátelská. Rodiče se tu rádi potkávají, třeba v komunitní zahradě nebo v kavárně, a o místo, kde žijí, se živě zajímají a snaží se jej zlepšit. Většina dětí bydlí nedaleko od školy (37 % do 0,5 km, dalších 33 % do 1 km) a více než polovina dětí chodí pravidelně do školy pěšky. Na pražské poměry zde poměrně málo dětí dojíždí autem, jen 16 % ráno, a odpoledne dokonce ještě o polovinu méně. [...]

Celý článek  ›

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR