Jsme občanské sdružení usilující o zlepšení stavu životního prostředí, zajištění bezpečnosti dopravního provozu, podporu udržitelné mobility a zvýšení zájmu občanů i veřejné správy v této problematice.

Podpořte nás!

Workshop odborníků k Plánu udržitelné mobility – překvapivá tolerance a kultivovaná diskuze

4b1d7dea-41b0-403e-8e01-9376490d1a8e 29. 6. 2016

22. června proběhl workshop k přípravě pražského Plánu udržitelné mobility (PUM) za účasti šesti desítek odborníků (partnerů města při tvorbě PUM) z městských částí, TSK, IPRu, ČVUT, Auto*Matu, Pražských matek, organizace Prague City Tourism, Pražské organizace vozíčkářů, zástupců obcí ze Středočeského kraje či Sdružení pro dopravní telematiku a dalších. Na workshopu získal tým městských plánovačů náměty […]

Celý článek  ›

Transparentně o BESIPu: Pražský BESIP má konečně svoje stránky na webu města

Stavebí úprava přechodu na křižovatce Náchodská x Stoliňská 20. 6. 2016

Ještě nedávno byly informace o aktivitách i hospodaření s prostředky pražského BESIPu, primárně určeného na bezpečnost silničního provozu, nedostupné pro veřejnost a někdy i pro městské části. Nově je nyní naleznete na portálu www.praha.eu v sekci Doprava. Zatím se jedná o základní skelet, který je Oddělení rozvoje a financování dopravy připraveno po konzultaci se členy pracovní skupiny BESIP (jíž jsme členem) průběžně rozšiřovat. Svými náměty můžete naším prostřednictvím přispět k lepší informovanosti i vy. Kontaktujte nás na FB nebo na prazskematky@ecn.cz.

Celý článek  ›

Kolem kolem Koloděj

Kolem kolem Koloděj - tradiční akce  MČ spojená s představením nově rekonstruované školní zahrady, 17. 6. 2016 18. 6. 2016

Kolodějská škola, zapojená do programu Bezpečné cesty do školy, slavnostně otevřela krásnou novou zahradu upravenou za podpory Nadace Proměny (blíže zde). Slavnostní otevření zahrady bylo spojené s již tradiční akcí městské části Praha-Koloděje a ZŠ a MŠ Koloděje s názvem Kolem okolo Koloděj. Zážitkové odpoledne plné zábavy i poznání bylo příležitostí k “jinému” prožitku místa. Škola […]

Celý článek  ›

Bezpečné cesty do školy na Barrandově: Děti by měly mít přednost před kontejnery

Obrázek1 15. 6. 2016

Barrandovské sídliště trpí klasickými sídlištními neduhy. Postavilo se, zabydlelo se a od té doby na něj nikdo moc nesáhl. Veřejná prostranství jsou neutěšená, nevzhledné a temné průchody vzbuzují strach, chybí logická pěší propojení, chodníky nenavazují na přechody, protože to jsou původně přístupové cesty pro hasiče. Děti, rodiče i pedagogové z Fakultní základní a mateřské školy […]

Celý článek  ›

Děkujeme za podporu:

Fond pro NNO
Projekt Chodci sobě je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz


Program Bezpečné cesty do školy podporuje hlavní město Praha.