Jsme občanské sdružení usilující o zlepšení stavu životního prostředí, zajištění bezpečnosti dopravního provozu, podporu udržitelné mobility a zvýšení zájmu občanů i veřejné správy v této problematice.

Podpořte nás!

Nejvyšší rozpočet pro pražský BESIP od roku 2008!

Řešení nebezpečné křižovatky Meteorologická x Novodvorská x Generála Šišky, financováno z rozpočtu BESIP v r. 2009 v rámci programu Bezpečné cesty do školy, ilustr. foto PM 20. 5. 2015

Na návrh Petra Dolínka, náměstka primátorky hlavního města Prahy, rozhodla včera Rada HMP o navýšení rozpočtové položky BESIP o 18 milionů Kč, což je o více než 50 % oproti loňskému roku! Věříme, že k tomu přispělo i naše působení v pracovní skupině BESIP při pražském magistrátu a také naše osobní jednání s panem náměstkem o nedostatku prostředků pro bezpečnost chodců na počátku letošního roku.

Celý článek  ›

Životní prostředí v ohrožení

15. 5. 2015

Zdá se, že tlak firem na politiky sílí nejen u nás doma, ale i v EU. Přizpůsobování politických rozhodnutí zájmům byznysu se v poslední době projevuje v několika výrazných případech nejen na domácí scéně. Včera startovala celoevropská iniciativa nevládních organizací s názvem Klenoty přírody v ohrožení, která reaguje na plánované změny v klíčových evropských zákonech na ochranu přírody. Evropská komise se pod tlakem firem a jejich komerčních zájmů chystá oslabit významné směrnice chránící nejcennější evropskou přírodu a řadu ohrožených druhů.

Celý článek  ›

Levně do školy po svých, nebo draze autem?

13. 4. 2015

Ve 4 pražských školách, které se letos rozhodly, že budou své žáky dlouhodobě a aktivně podporovat v tom, aby mohli bezpečně chodit do školy pěšky nebo jezdit na kole, absolvovaly právě v rámci programu Bezpečné cesty do školy první kolo setkání se zástupci úřadů a policie i projektanty, s nimiž budou spolupracovat na zlepšení svých cest po vlastní ose. Další fáze programu – realizace opatření, která budou v rámci programu navržena, – je však rozpočtovou politikou města v oblasti dopravy ohrožena.

Celý článek  ›

Evropským „Městem bez sazí“ byl vyhlášen švýcarský Curych. Praha skončila 15. až 17. z 23 hodnocených měst

1. 4. 2015

Město Curych se stalo vítězem evropského žebříčku „Města bez sazí“, a to díky své komplexní politice snižování emisí a podpoře čistějších forem dopravy. V případě Curychu a Kodaně hodnocení ocenilo snížení počtu automobilů a omezení týkající se nejvíce znečišťujících automobilů, kamionů nebo stavební mechanizace. Oceněno bylo také rozšíření čistějších forem dopravy jako MHD či městská cyklistika nebo podmínek pro pěší . Podle informací naší organizace Praha nic podobného nechystá, chodce a cyklisty podporuje váhavě, automobily významně neomezuje. Na snižování emisí se chystá ČR přes alternativní, čistší paliva (Národní akční plán čisté mobility). To podle našeho názoru ovzduší od dopravy ve městě nevyčistí. Za prašnost z dopravy jsou totiž z 90 % odpovědné otěry, víření atp., nikoli spalování!

Celý článek  ›

Děkujeme za podporu:

Fond pro NNO
Projekt Chodci sobě je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz


Program Bezpečné cesty do školy podporuje hlavní město Praha.