Jsme občanské sdružení usilující o zlepšení stavu životního prostředí, zajištění bezpečnosti dopravního provozu, podporu udržitelné mobility a zvýšení zájmu občanů i veřejné správy v této problematice.

Podpořte nás!

Čistě automobilový plán čisté mobility

Stojici_auta_Legerka 20. 7. 2015

Vláda ČR bude v blízké době projednávat Národní akční plán čisté mobility (NAP CM), který sice slibuje snížení imisní zátěže na zdraví obyvatel i klima, avšak podle návrhu, který máme k dispozici, se omezuje pouze na podporu infrastruktury pro „čistší“ alternativní paliva v silniční dopravě, aniž by se zároveň snažil zredukovat nadbytečný objem automobilové dopravy nabídkou čistší alternativní dopravy ve městech jako je chůze a cyklistika či kolejová doprava nebo prosazoval využívání železniční dopravy.

Celý článek  ›

Roční průměrné koncentrace toxického benzoapyrenu překračují imisní limity

zobrazVA.php 22. 6. 2015

Konstatuje se to ve studii zpracované Fakultou technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze. Cílem studie je popsat všechny aspekty problematiky látky BaP (benzoapyren), které budou dále využity jako jeden z podkladů pro posouzení o zařazení této látky do seznamu znečišťujících látek ohlašovaných do IRZ (Integrovaný registr znečišťování, veřejný informační systém znečišťování životního prostředí v ČR zřízený Ministerstvem životního prostředí).

Celý článek  ›

Projednává se novela Pražských stavebních předpisů

parkoviste v historickem centru Prahy 15. 6. 2015

Rada hl. m. Prahy odsouhlasila návrh novely Pražských stavebních předpisů svým usnesením č. 1335 z 9. června 2015. Návrh novely PSP se projednává od 11. června do 10. července 2015 včetně. Ministerstvo pro místní rozvoj však ve své připravované novele stavebního zákona usiluje o zrušení možnosti Prahy definovat si své stavební požadavky, včetně regulace parkování.

Celý článek  ›

Bezpečné cesty do školy v ZŠ Ďáblice: děti představily první fázi projektu

Žákovská prezentace výsledků mapování a dotazníkového šetření 8. 6. 2015

1. června žáci ZŠ U Parkánu v Praze – Ďáblicích odevzdali výsledky dopravního průzkumu a mapování svých cest do školy projektantovi Petru Novotnému z ateliéru MOK, který zpracuje dopravní studii s návrhy řešení nebezpečných míst. Z dotazníkového šetření podobně jako v jiných školách vyplývá, že děti chtějí jezdit do školy nejvíce na kole (30 %), ale v současné době se tak do školy nedopravuje nikdo. Důvodem je jako obvykle nebezpečný přístup ke škole. Šokující je však současný stejně velký podíl (30 %) těch, které vozí rodiče do školy v poměrně klidné obci autem.

Celý článek  ›

Děkujeme za podporu:

Fond pro NNO
Projekt Chodci sobě je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz


Program Bezpečné cesty do školy podporuje hlavní město Praha.