Jsme občanské sdružení usilující o zlepšení stavu životního prostředí, zajištění bezpečnosti dopravního provozu, podporu udržitelné mobility a zvýšení zájmu občanů i veřejné správy v této problematice.

Podpořte nás!

Komentář Pražských matek k připravovanému Plánu udržitelné dopravy pro Prahu

13. 8. 2017

V úterý 15. 8. má Rada ZHMP projednávat materiály k Plánu udržitelné mobility pro  Prahu a okolí s pracovním názvem  P+ a odsouhlasit další postup práce. K vytvářenému Plánu jsme zpracovaly své připomínky, v nichž zdůrazňujeme potřebu rozšířit jej o zajištění celkové pěší prostupnosti  města a podmínek pro rozvoj pěší dopravy na krátké vzdálenosti, což pomůže nejefektivněji snížit exhalace a hluk z dopravy, přerozdělit veřejný prostor ve prospěch lidí i zeleně a město tak učinit pro lidi obyvatelnějším. Své připomínky jsme zaslali náměstkovi primátorky pro dopravu Petru Dolínkovi a pracovníkům ORFD pražského magistrátu.

Celý článek  ›

V Praze umírají stovky lidí každý rok vinou prachem znečištěného ovzduší

23. 7. 2017

Koalice Vlasta se svou předsedkyní a zastupitelkou Prahy 10 Olgou Richterovou (Piráti) zažalovala u soudu Ministerstvo životního prostředí ČR pro neefektivní Plán zlepšování ovzduší. PM varují před ničivým dopadem znečištění z dopravy na dětské zdraví už léta, naposledy jsme upozornily na "nejšpinavější" pražskou stanici, která monitoruje ovzduší přímo v areálu mateřské školky ve Vršovicích, na květnovém setkání s občany právě v této městské části. Jsme rády za rychlou reakci a "trefu do černého", je třeba si ale uvědomit, že ovzduší žádný zákon ani předpis sám o sobě nevyčistí. Vzduch si totiž špiníme my sami, jezdíme-li po Praze autem a vozíme jím i děti do školy, třeba i jen pár set metrů.

Celý článek  ›

Městská doprava bez chodců je neudržitelná!

28. 6. 2017

Hlavní město Praha v současné době připravuje Plán udržitelné mobility (P+), jehož účelem je zajistit, aby se nadále nezvyšovalo zatížení města vlivem dopravy a v metropoli se nezhoršovaly podmínky pro život jejích obyvatel i pobyt návštěvníků. Pražské matky, které se dlouhodobě problematice udržitelné městské mobility věnují, tento počin vítají, poukazují však na rozpor v P+, který opomíjí chůzi.

Celý článek  ›

Bezpečné cesty do školy U Santošky: Auta tu jezdí až moc rychle, říkají děti

15. 6. 2017

V ZŠ U Santošky se pracovní skupina projektu BCŠ sešla na Den dětí. Přímo pod okny školy projíždí kolony aut a autobusů, protože ulice U Santošky patří k těm rušnějším a ve výsledcích mapování cest dětí do školy se to náležitě projevilo. Cestu do školy nepovažuje za bezpečnou zhruba třetina dětí, jako důvod označují většinou přechody přímo […]

Celý článek  ›

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR