Jsme občanské sdružení usilující o zlepšení stavu životního prostředí, zajištění bezpečnosti dopravního provozu, podporu udržitelné mobility a zvýšení zájmu občanů i veřejné správy v této problematice.

Podpořte nás!

Levně do školy po svých, nebo draze autem?

13. 4. 2015

Ve 4 pražských školách, které se letos rozhodly, že budou své žáky dlouhodobě a aktivně podporovat v tom, aby mohli bezpečně chodit do školy pěšky nebo jezdit na kole, absolvovaly právě v rámci programu Bezpečné cesty do školy první kolo setkání se zástupci úřadů a policie i projektanty, s nimiž budou spolupracovat na zlepšení svých cest po vlastní ose. Další fáze programu – realizace opatření, která budou v rámci programu navržena, – je však rozpočtovou politikou města v oblasti dopravy ohrožena.

Celý článek  ›

Evropským „Městem bez sazí“ byl vyhlášen švýcarský Curych. Praha skončila 15. až 17. z 23 hodnocených měst

1. 4. 2015

Město Curych se stalo vítězem evropského žebříčku „Města bez sazí“, a to díky své komplexní politice snižování emisí a podpoře čistějších forem dopravy. V případě Curychu a Kodaně hodnocení ocenilo snížení počtu automobilů a omezení týkající se nejvíce znečišťujících automobilů, kamionů nebo stavební mechanizace. Oceněno bylo také rozšíření čistějších forem dopravy jako MHD či městská cyklistika nebo podmínek pro pěší . Podle informací naší organizace Praha nic podobného nechystá, chodce a cyklisty podporuje váhavě, automobily významně neomezuje. Na snižování emisí se chystá ČR přes alternativní, čistší paliva (Národní akční plán čisté mobility). To podle našeho názoru ovzduší od dopravy ve městě nevyčistí. Za prašnost z dopravy jsou totiž z 90 % odpovědné otěry, víření atp., nikoli spalování!

Celý článek  ›

Čistě automobilní plán čisté mobility

17. 3. 2015

Členka Pražských matek Jarmila Johnová byla přizvána do Výboru pro udržitelnou dopravu při Radě vlády pro udržitelný rozvoj, v němž zasedají odborníci z oblasti dopravy z akademických kruhů, zdravotnictví, neziskových organizací a státní správy. Na posledním setkání Výboru, který se konal na Úřadu vlády minulý týden, představil Eduard Muřický z Ministerstva průmyslu a obchodu návrh Národního akčního plánu (NAP) čisté mobility, který má snížit emise z dopravy těžce dopadající na lidské zdraví i životní prostředí.

Celý článek  ›

Výsledky výběrového řízení pro zapojení pražských škol do programu Bezpečné cesty do školy

Cyklistické jízdy zručnosti – ráno do školy na kole! 16. 2. 2015

Děkujeme všem školám, které projevily zájem o zapojení do programu Bezpečné cesty do školy v roce 2015. Všechny přihlášky byly dobře zpracované, ale šestičlenná komise (složená ze dvou zástupců Odboru rozvoje dopravy MHMP, tří zástupců neziskové organizace Pražské matky a dopravního projektanta) bohužel může vybrat a finančně tak podpořit z dotace města jen tři z nich. Čtvrtá škola, kterou jsme do programu zařadily, je schopna a ochotna program uskutečnit díky svému odbornému zaměření sama bez finanční podpory města. Budeme rádi, jestliže se školy, na které se letos "nedostalo", přihlásí znovu příští rok, určitě to vyjde! Všem školám přejeme mnoho zdaru.

Celý článek  ›

Děkujeme za podporu:

Magistrát hl. m. Prahy