Není provoz = zlepšení. Výsledky mapování a dopravního monitoringu na ZŠ Lyčkovo náměstí

5. 8. 2018

Omezení automobilového provozu nebo úbytek parkovacích míst na první pohled nevypadají jako populární řešení. V Karlíně se toho ale nebáli a ulice přímo před ZŠ Lyčkovo náměstí, školou, která je v tomto roce zapojená do programu Bezpečné cesty do školy, je už nějaký čas vyhrazená pouze dětem. Příjemně nás překvapilo, že většina rodičů, kteří se zúčastnili […]

Celý článek  ›

Naše výroční zpráva získala první místo v soutěži Sleduj dopad

3. 8. 2018

Výroční zpráva organizace Pražské matky získala 1. místo v soutěži Sleduj dopad, která si klade za cíl podpořit praxi sledování dopadu v neziskových organizacích a také snahu o komunikaci dopadu své práce k širší či odborné veřejnosti. Odborná porota ocenila zejména to, že výroční zpráva "perfektně popsala a daty podložila řešený problém, jeho příčiny a důsledky".

Celý článek  ›

Podali jsme připomínky k Metropolitnímu plánu

27. 7. 2018

Pražské matky podaly 11 zásadních připomínek ke společnému jednání o návrhu nového územního plánu Prahy - Metropolitního plánu - týkajících se koncepce rozvoje města, způsobu zpracování plánu, nízké ochrany či podpory rozvoje městské zeleně a úplné absence plánování rozvoje pěší dopravy.

Celý článek  ›

Fórum rodičů se připojuje ke kampani Pěšky do školy

20. 7. 2018

Fórum rodičů se připojuje ke kampani Pěšky do školy a přidává do ní nový rozměr –  vytváření komunit rodičů kolem škol. Mnozí rodiče přivážejí své děti až ke škole autem, čímž je ochuzují o možnost dojít alespoň kousek pěšky a potkat se s ostatními spolužáky ještě na cestě. Školy často nevnímají místo před svou budovou jako možný prostor pro setkávání, ať už dětí, rodičů či dalších návštěvníků a možné nenásilné vytváření základů školní komunity.

Celý článek  ›

Zajímáme se o návrh Metropolitního plánu Prahy, i vy můžete podat své připomínky!

11. 6. 2018

Tvorba Metropolitního plánu pro hl. m. Prahu vstupuje do další fáze, kterou je představení jeho návrhu, k němuž budou v červenci vznášet své připomínky dotčené orgány státní správy, městské části, spolky  a občané. Po zpracování připomínek Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) bude představen upravený návrh, proběhne 2. kolo připomínek, které budou opět zpracovány IPRem, a nakonec, v roce 2022, by MPP měl dospět do finále schválením Zastupitelstva hl. m. Prahy. [...]

Celý článek  ›

Pravidla jsou od toho, aby se dodržovala! Zprávy ze ZŠ Na Beránku

10. 6. 2018

Modřanská ZŠ Na Beránku se nachází téměř na samém okraji Prahy a děti tu na rozdíl od těch vnitropražských trápí například i divoká prasata. Divočina je ale bohužel také na ulicích. Především je tu moc aut, která stojí na každém volném místě, na přechodu, v křižovatce, v několika řadách na přeplněných parkovištích, v úzkých ulicích, kde pak není dobře vidět. Až moc aut tudy také jezdí. [...]

Celý článek  ›

Výsledky mapování cest dětí ze ZŠ Školní

8. 6. 2018

Základní škola v Braníku je malá a přátelská. Rodiče se tu rádi potkávají, třeba v komunitní zahradě nebo v kavárně, a o místo, kde žijí, se živě zajímají a snaží se jej zlepšit. Většina dětí bydlí nedaleko od školy (37 % do 0,5 km, dalších 33 % do 1 km) a více než polovina dětí chodí pravidelně do školy pěšky. Na pražské poměry zde poměrně málo dětí dojíždí autem, jen 16 % ráno, a odpoledne dokonce ještě o polovinu méně. [...]

Celý článek  ›

Doputuje pražský Plán udržitelné mobility do finále?

29. 5. 2018

V prostorách Centra architektury a městského plánování (CAMP), se včera uskutečnila vernisáž a panelová diskuze k Plánu udržitelné mobility (P+) pro Prahu na období let 2020 – 2030. Cílem P+ je snížit dopravní zatížení hlavního města s návaznostmi na Středočeský kraj a řešit tak nejen složitou dopravní situaci, ale i zlepšit prostředí města pro jeho […]

Celý článek  ›

Kampaň PĚŠKY DO ŠKOLY – děti potřebují zážitky!

21. 5. 2018

Organizace Pražské matky vyzývá školy v hlavním městě, aby se zapojily do kampaně Pěšky do školy. Kampaň si klade za cíl nabídnout dětem i rodičům zážitek ze společné cesty i proměněného prostoru před školou bez aut a zvýšit tak počet dětí, které se budou pravidelně dopravovat do školy pěšky. [...]

Celý článek  ›

První zprávy z projektů Bezpečné cesty do školy 2018

2. 5. 2018

Ve školách zapojených do dalšího ročníku programu Bezpečné cesty do školy proběhly první schůzky, na kterých jsme rodičům žáků představili cíle a průběh školního projektu a debatovali s nimi o jejich pohledu na dopravu dětí do školy a o tom, co je v této souvislosti těší i trápí. První poznatky jsme shrnuli do krátkých reportů z jednotlivých škol.

Celý článek  ›

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR