Zajímáme se o návrh Metropolitního plánu Prahy, i vy můžete podat své připomínky!

11. 6. 2018

Tvorba Metropolitního plánu pro hl. m. Prahu vstupuje do další fáze, kterou je představení jeho návrhu, k němuž budou v červenci vznášet své připomínky dotčené orgány státní správy, městské části, spolky  a občané. Po zpracování připomínek Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) bude představen upravený návrh, proběhne 2. kolo připomínek, které budou opět zpracovány IPRem, a nakonec, v roce 2022, by MPP měl dospět do finále schválením Zastupitelstva hl. m. Prahy. [...]

Celý článek  ›

Pravidla jsou od toho, aby se dodržovala! Zprávy ze ZŠ Na Beránku

10. 6. 2018

Modřanská ZŠ Na Beránku se nachází téměř na samém okraji Prahy a děti tu na rozdíl od těch vnitropražských trápí například i divoká prasata. Divočina je ale bohužel také na ulicích. Především je tu moc aut, která stojí na každém volném místě, na přechodu, v křižovatce, v několika řadách na přeplněných parkovištích, v úzkých ulicích, kde pak není dobře vidět. Až moc aut tudy také jezdí. [...]

Celý článek  ›

Výsledky mapování cest dětí ze ZŠ Školní

8. 6. 2018

Základní škola v Braníku je malá a přátelská. Rodiče se tu rádi potkávají, třeba v komunitní zahradě nebo v kavárně, a o místo, kde žijí, se živě zajímají a snaží se jej zlepšit. Většina dětí bydlí nedaleko od školy (37 % do 0,5 km, dalších 33 % do 1 km) a více než polovina dětí chodí pravidelně do školy pěšky. Na pražské poměry zde poměrně málo dětí dojíždí autem, jen 16 % ráno, a odpoledne dokonce ještě o polovinu méně. [...]

Celý článek  ›

Doputuje pražský Plán udržitelné mobility do finále?

29. 5. 2018

V prostorách Centra architektury a městského plánování (CAMP), se včera uskutečnila vernisáž a panelová diskuze k Plánu udržitelné mobility (P+) pro Prahu na období let 2020 – 2030. Cílem P+ je snížit dopravní zatížení hlavního města s návaznostmi na Středočeský kraj a řešit tak nejen složitou dopravní situaci, ale i zlepšit prostředí města pro jeho […]

Celý článek  ›

Kampaň PĚŠKY DO ŠKOLY – děti potřebují zážitky!

21. 5. 2018

Organizace Pražské matky vyzývá školy v hlavním městě, aby se zapojily do kampaně Pěšky do školy. Kampaň si klade za cíl nabídnout dětem i rodičům zážitek ze společné cesty i proměněného prostoru před školou bez aut a zvýšit tak počet dětí, které se budou pravidelně dopravovat do školy pěšky. [...]

Celý článek  ›

První zprávy z projektů Bezpečné cesty do školy 2018

2. 5. 2018

Ve školách zapojených do dalšího ročníku programu Bezpečné cesty do školy proběhly první schůzky, na kterých jsme rodičům žáků představili cíle a průběh školního projektu a debatovali s nimi o jejich pohledu na dopravu dětí do školy a o tom, co je v této souvislosti těší i trápí. První poznatky jsme shrnuli do krátkých reportů z jednotlivých škol.

Celý článek  ›

Bojíte se o zdraví svých dětí? Choďte s nimi do školy pěšky!

16. 4. 2018

Tisková zpráva Pražských matek ze dne 16. 4. 2018 k zahájení dalšího ročníku programu Bezpečné cesty do školy (BCŠ) na podporu zdravé a šetrné dopravy dětí do školy Na třech pražských školách (ZŠ Školní v Praze 4, ZŠ Na Beránku v Praze 12 a ZŠ Lyčkovo náměstí v Praze 8) odstartoval další ročník programu BCŠ, jehož […]

Celý článek  ›

Přechod přes Střelničnou byl opět vrácen do rizikového stavu, napsali jsme náměstkovi primátorky

3. 4. 2018

V rámci programu Bezpečné cesty do školy v ZŠ Burešova bylo dne 22. 3. 2018 na vysoce rizikovém přechodu přes Střelničnou ulici v Praze 8 instalováno nestavební opatření zužující komunikaci do jednoho pruhu. Několik dní poté bylo toto opatření na nátlak starosty MČ Praha 8 odstraněno. Tento nevídaný postup ostře odsuzujeme a obracíme se proto na náměstka primátorky Dolínka s žádostí o znovuuvedení přechodu do bezpečnější podoby.

Celý článek  ›

Doprava v souvislostech: beseda se školními parlamenty v Praze 8

11. 3. 2018

Na počátku března jsme ve dvou školách v Praze 8 (ZŠ Dolákova a Církevní logopedická ZŠ Don Bosco) uspořádali besedy s žákovskými parlamenty na téma dopravy a jejích souvislostí s životem ve městě. Obou besed se zúčastnili zástupci školaček a školáků 3. až 9. tříd. Setkání jsme nekoncipovali jako frontální výklad, ale připravili jsme soubor otázek týkajících se některých základních pojmů (např.: Co si představíte, řekne-li se životní prostředí nebo udržitelná doprava?), ale také konkrétních vyčíslitelných jevů a dopadů pražské dopravy (např. počet následků dopravních nehod, počet motorových vozidel atp.).

Celý článek  ›

Chceme pro pražské chodce 150 milionů Kč

20. 2. 2018

Dnes jsme zabojovali za všechny pražské chodce na dopravním výboru pražského magistrátu. Přednesli jsme zde návrh na navýšení rozpočtové položky BESIP 2018, ze které jsou financována opatření zlepšující kvalitu a bezpečnost pěšího pohybu po městě. Místo navrhovaných 20 milionů jich pro chodce chceme 150!

Celý článek  ›

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR