Kampaň Chodci sobě startuje!

IMG_5117

Tisková beseda k zahájení projektu Chodci sobě, 5. 6. 2015

Tisková zpráva Pražských matek ze dne 5. 6. 2015

Pražské matky zahajují veřejnou kampaň, která si klade za cíl zviditelnit potřeby chodců i výsledky, jichž občané v součinnosti s veřejnou správou dosáhli prostřednictvím portálu Chodci sobě. Organizace tak chce přispět ke změně městské mobility, a tím i k ochraně klimatu a lepší kvalitě života v Praze.

Webový portál Chodci sobě (www.chodcisobe.cz) vstupuje do další fáze své existence s plánem přitáhnout do řad svých uživatelů více zájemců o koncepční změny ve veřejném prostoru ve prospěch chodců. „Pražské matky chtějí dosáhnout změny v přístupu města k chůzi jako nejšetrnějšímu a zdraví prospěšnému způsobu přepravy. Pěší doprava si zasluhuje větší podporu a pozornost,” vysvětluje projektová manažerka Petra Syrová.

Přibližně 27 % všech emisí CO2 v zemích OECD pochází z dopravy, přičemž z velké části je na vině automobilová doprava v městských oblastech.  Avšak o rozvoji pěší dopravy jako  jediném způsobu městské mobility, který neškodí klimatu ani lidskému zdraví, se dosud v Evropě moc neuvažuje,” tvrdí předsedkyně Pražských matek Jarmila Johnová. Chodci se v Praze na městské “přepravě osob” podílejí asi čtvrtinovým podílem (23 %), v autech vykonají Pražané jen o málo více  svých cest (33 %). Výdaje na rozvoj a údržbu automobilové a pěší infrastruktury jsou však nesrovnatelné. Zatímco na automobilovou dopravu vydává město miliardy, výdaje na pěší dopravu se počítají jen v desítkách milionů (např. mezi letošní nejvýznamnější dopravní investice patří dokončení výstavby tunelového komplexu Blanka za 1,5 mld. Kč., rozpočtová položka BESIP – bezpečnost silničního provozu – však ani po bezprecedentním navýšení o polovinu nedosahuje ani 50 milionů Kč).

Rozpočtová politika v oblasti dopravy odráží skutečnost, že pěší doprava není považována za základní, plnohodnotný způsob vnitroměstské přepravy, ale za jakýsi automatický doplněk,“ tvrdí Jarmila Johnová a dodává: „Významnější podpora chodců by se přitom městu vyplatila: jde o bezkonkurenčně nejlevnější a nejúspornější způsob dopravy šetřící emise, energii, prostor i veřejné finance, a nadto je městotvorný: zvyšuje obchodní obrat, bezpečnost v ulicích, prospívá celkové společenské a kulturní atmosféře města, zdraví jeho obyvatel a návštěvníků i ochraně klimatu.”

Prostřednictvím portálu, který Pražské matky provozují od roku 2012, si občané vyžádali  již přes 1230 vylepšení na svých pěších cestách, na 822 z nich odpovědná místa reagovala a 287 jich bylo vyřešeno,“ informuje administrátorka portálu Eva Šuchmanová a vysvětluje: „Chceme upozornit na možnost využít portál Chodci sobě jako jednoduchý nástroj pro nahlášení chodecky problémových míst a komunikaci s odpovědnými místy. Zároveň chceme podnítit občany, aby formulovali koncepčnější požadavky na kvalitu i hustotu sítě pěší cest, jako je třeba doplnění pěších propojení, městského mobiliáře, ozelenění atp. Větší část občanských podnětů se totiž dosud týká hlavně výtluků, požadavků na lepší údržbu chodníků či zavedení přechodů.“ Portálu se však v součinnosti se zástupci veřejné správy již podařilo „zabodovat“ i při zásadnějších úpravách městského prostoru (např. rekonstrukce křižovatky Bořivojova x Ondříčkova v Praze 3, rekonstrukce prostoru před Vinohradským divadlem,  instalace parkovacích sloupků v ulici U Nemocnice v Praze 2 atp.).

Hlavní události kampaně

V kampani Chodci sobě, která bude probíhat od letošního června do března příštího roku, si Pražské matky kladou za cíl přitáhnout k pěší mobilitě  více pozornosti občanů i veřejné správy města. V rámci aktivity Stopy pražského chodce budou uspořádány tři akce ve spolupráci s místními aktivními občany či iniciativami, které ukáží, jaké pozitivní výsledky občanské angažmá ve veřejném prostoru již přineslo, a jakých může dosáhnout v budoucnu. S výběrem nejzdařilejších realizovaných opatření pomohou uživatelé portálu Chodci sobě i ostatní veřejnost prostřednictvím hlasování na Facebooku. Místa, na jejichž zlepšení se portál Chodci sobě podílel, budou označena, aby bylo vidět, kde pražští chodci zanechali svou stopu. V rámci aktivity Zelená ulice vznikne ve spolupráci se základní školou a místní iniciativou občanů z Košíř návrh multifunkčního veřejného prostoru. Kampaň uzavře počátkem roku 2016 výstava uměleckých fotografií Chodit je IN, která občanům i zástupcům městské samosprávy ukáže, že chodit po svých je nejen doprava, ale také zážitek.

O aktivitách budou Pražské matky informovat veřejnost na svých webech a facebookových profilech, prostřednictvím veřejnoprávních médií, kampaně v prostředcích veřejné dopravy a motivačního videospotu.

V průběhu kampaně bude organizace spolupracovat s  lokálními občanskými iniciativami, uživateli portálu Chodci sobě, některými školami a několika komerčními subjekty, které kampaň podporují.

Sledujte kampaň Chodci sobě a přijďte se za námi podívat do ulic!

 

Kontakty:

Jarmila Johnová – předsedkyně organizace, projektová koordinátorka, jarmila.johnova@prazskematky.cz, tel.: 721 761 474
Blanka Klimešová – realizátorka projektu, blanka.klimesova@prazskematky.cz, tel.: 777 813 934
Eva Šuchmanová – administrátorka portálu Chodci sobě, eva.suchmanova@prazskematky.cz, tel.: 728 040 748
Petra Syrová –  projektová manažerka, Stopy pražského chodce, petra.lukesova@prazskematky.cz, tel.: 776 769 331
Marie Čiverná – PR, marie.civerna@prazskematky.cz, tel.: 775 065 435

 

Projekt Chodci sobě je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-velka-rgb

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR