Jaká jsou hlavní úskalí při cestě do školy U Santošky

Foto M. Málek

Ulice Na Václavce a U Santošky, které tvoří hlavní přístupovou cestu do školy, jsou v ranních hodinách opravdu rušné – mezi 7 a 8 hodinou tudy projelo 1 660 vozidel, což je více než 2 vozidla za sekundu. Většinu provozu představuje tranzitní doprava, více než jedna třetina vozidel, která přijíždí směrem z Malvazinek (425), odbočuje do Bieblovy ulice, kudy pokračují do Radlické a na Smíchov.

Dopravní řešení ulice jasně preferuje automobilovou dopravu. Světelná signalizace na 11 m dlouhém přechodu nad školou vyměřuje chodcům na přejití pouhých 5 sekund. Pokud tedy uvažujeme průměrnou rychlost chůze 4 km/h, stihne za tuto dobu chodec dojít zhruba do poloviny přechodu, a to pouze v případě, že je nachystaný a vyrazí hned, jakmile mu naskočí zelený panáček. Není divu, že děti přechod překonávají raději sprintem. Během monitoringu se tady takto po ránu proběhlo přes 260 dětí a dospělých. Krátký signál pro přecházení je obzvláště nepříjemný pro větší skupiny dětí (např. třídní kolektiv, školní družinu atp.).

V průběhu ranního monitoringu bylo také zaznamenáno nebezpečné zastavení vozidel dovážejících děti do školy, a to ve vozovce (11 vozidel), před vstupem do parku Santoška (20 vozidel) nebo na přechodu v ulici Na Březince (8 vozidel).  Přechody v okolí školy jsou vesměs dlouhé, řidiči zde často nerespektují přednost pro chodce (v ulici Na Březince to byla více než polovina aut, v ulici Bieblova dokonce 7 z 10, na přechodu přes ulici U Santošky nedalo chodcům přednost 35 aut, přestože zde stojí policista), lidé často přecházejí mimo vyznačené přechody.

Velmi nebezpečné situace vznikají v okolí zastávky autobusu pod školou – řidiči navzdory vodorovnému značení objíždějí stojící autobus, najíždějí do protisměru a vjíždějí do prostoru přechodu pro chodce. Toto jednání bylo zaznamenáno u 22 vozidel ráno a u 23 odpoledne.

Zjištěné nedostatky se pokusí eliminovat a celou ulici přizpůsobit pohybu pěších a cyklistů dopravní studie, jejíž představení proběhne ve školní knihovně dne 5. 10. 2017 ve 14 hodin.

Monitoring dopravy byl jako součást projektu Pěšky do školy podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR