Mapujeme se seniory Prahu 7 – první setkání

První setkání se seniory v Praze 7, 30. 10. 2017, foto PM

Na půdě ÚMČ Praha 7 jsme se v pondělí 30. října setkali s několika seniory, kteří vyslyšeli naši výzvu k zapojení do komunitního mapování veřejného prostoru této městské části. Děkujeme všem, kdo nelitovali času a přišli se podělit o své zkušenosti. Zajímalo nás, kam senioři nejčastěji chodí, a jsme rádi, že často tráví svůj čas aktivně – v parku, v plaveckém bazénu, na kurzech. Věnovali jsme se diskuzi o několika konkrétních problémových místech,  ale i obecným problémům, které starší lidé na svých cestách vnímají.

Z podobných podnětů, o které se s námi senioři podělí, vznikne souhrnná analýza jejich potřeb vzhledem k veřejnému prostoru Prahy 7. Městská část by  v první fázi seniorům ráda poskytla mapu bezbariérového přístupu k vybraným bodům zájmu. Analýza bude sloužit také jako podklad pro územní rozvoj a konkrétní úpravy veřejného prostoru přizpůsobené právě potřebám seniorů.

Ke komunitnímu mapování se může přidat kterýkoliv senior z Prahy 7, a to buď účastí na některém z dalších setkání nebo vyplněním dotazníku. Těšíme se na vaše názory a podněty!

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR