Návrhy na řešení dopravní situace v okolí ZŠ U Santošky

Setkání pracovní skupiny projektu BCŠ v ZŠ U Santošky, 5. 10. 2017, foto PM

Ve čtvrtek 5. 10. se sešla pracovní skupina projektu BCŠ na ZŠ U Santošky, aby se vyjádřila k návrhům na zlepšení dopravního prostředí v okolí školy ve prospěch chodců. Tým dopravních projektantů připravil hned čtyři varianty úprav celé ulice U Santošky od křižovatky Ostrovského x Na Zatlance až k ulici Na Václavce.

Poměrně jednoznačné a snad i jednoduché je řešení přechodu nad školou, který děti nejčastěji uváděly jako problematické místo. Dětem, a nejen jim by přecházení mělo usnadnit prodloužení zeleného signálu, neoprávněné parkování v prostoru vjezdu do parku Santoška vyřeší zahrazovací sloupky a pro krátké zastavení může vzniknout několik parkovacích stání typu K+R v ulici Na Václavce.

Ostatní přechody v okolí školy (v ulicích Na Březince, Bieblova, U Nikolajky, Ostrovského a Na Zatlance) jsou v současné chvíli velmi dlouhé, některé navíc neposkytují vhodné rozhledové podmínky. Projektanti proto u všech navrhují vytažení chodníkových ploch, čímž se přechody zkrátí a budou pro děti bezpečnější.

Projektanti největší problém spatřují v prostoru zastávky autobusu směrem na Malvazinky, kde auta často předjíždějí stojící autobus, najíždějí do protisměru a především do prostoru přechodu přes ulici U Santošky. Navrhli proto prostřednictvím jiného uspořádání jízdních pruhů vytvořit pro zastávku záliv a stavebními nebo nestavebními úpravami zamezit nebezpečnému objíždění autobusu.

Diskuze se vedla o tom, zda je přechody přes ulici U Santošky vhodnější řešit pomocí dělicích ostrůvků, nebo raději také vytažením chodníkových ploch. Pracovní skupina se nakonec vzhledem k vysokým intenzitám provozu přiklonila spíše k variantě s dělicími ostrůvky.

Projektanti nyní zapracují připomínky do konečné podoby studie, kterou bude škola moci předat městské části k realizaci.

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR