Nechcete taky chodit do školy pěšky? Pěší dny na ZŠ U Santošky

Pěší den na ZŠ U Santošky, foto PM

Tisková zpráva Pražských matek o podpoře pěší dopravy dětí do ZŠ U Santošky ze dne 31. 10. 2017

Zdaleka ne všichni si uvědomujeme, že chůze ve městě je také doprava, na rozdíl od automobilové je však prospěšná pro každého z nás jednotlivě i pro všechny společně. Nejenže je šetrná k našim vlastním peněženkám i veřejnému rozpočtu města, ale je také nejšetrnější k  životnímu prostředí města: neznečišťuje ovzduší, nevypouštíme při ní větší objem skleníkového plynu CO2, než kolik jsme nuceni za všech okolností vydechnout (zvyšující se koncentrace CO2 v atmosféře způsobuje klimatické změny, motorová doprava je přitom odpovědná za téměř čtvrtinu těchto evropských emisí  a je i hlavní příčinou znečištění ovzduší ve městech), zabere ze všech způsobů dopravy nejméně prostoru v pohybu i v klidu, chůzi se naučí každý, komu slouží nohy, aniž by z ní musel skládat zkoušky a platit za vyškolení, a v neposlední řadě nevyvíjí žádný hluk s výjimkou občas povykujících dětí či opilců. Kdo chodí, všímá si svého prostředí i lidí v něm, může snadno navázat běžné kontakty i vztahy s ostatními lidmi ve veřejném prostoru, je tedy nejen fyzicky, ale i společensky aktivní a přispívá tak k soudržnosti místního společenství. Chůze je ze své podstaty bezpečná, nikoho neohrožuje a nevytváří ve městě trvale neprostupné bariéry. Jednou z jejích největších předností je ovšem skutečnost, že jejím každodenním provozováním – alespoň 20 minut – prospíváme svému vlastnímu duševnímu i fyzickému zdraví. „Hlavním důvodem, proč motivujeme školy, aby organizovaly pro své žáky i jejich rodiče pěší dny, je poskytnout jim příležitost, aby si mohli všechny výhody chůze, kterých si často nejsme vědomi ani my dospělí, vyzkoušet a objevit pro sebe její půvab. Pravděpodobnost, že po této zkušenosti budou častěji chodit do školy a později třeba do práce pěšky, se tím zvyšuje,“ vysvětluje koordinátorka projektu Pěšky do školy podpořeného Ministerstvem životního prostředí Blanka Klimešová z organizace Pražské matky a dodává: „Myslím, že děti oceňují aktivitu chůze a zjišťují, že při ní zažijí více legrace než při pasivním odvozu rodiči autem.“

V letošním roce proběhly z iniciativy Pražských matek pěší dny celkem na třech pražských školách, z nichž ZŠ U Santošky v Praze 5 jim pravděpodobně věnovala nejvíce prostoru. Zde má tato akce obzvláštní význam, neboť intenzity provozu aut i autobusů v ulici U Santošky jsou extrémní – v ranní  dopravní špičce kolem školy projede v obou směrech 1 660 aut! Motorovou dopravou přitom cestuje do školy celkem 56 % dětí (MHD 33 %, autem 23 %). Mělo by proto být v zájmu školy učit děti chodit či rodiče doprovázet je na vyučování pěšky. Zažitá představa dospělých, že děti chrání před znečištěním ovzduší karosérie, je mylná. Nejvíce znečištěný vzduch totiž vdechujeme právě uvnitř auta.

Škola nejdříve prezentovala dosavadní průběh projektu na podporu chůze na sousedské slavnosti Zažít město jinak v sobotu 16. 9. v parku Na Skalce, viz http://www.santoska.cz/skolni-akce/item/3122-zazit-mesto-jinak-na-skalce). Podpoře pěší dopravy do školy se však věnovala během celého Evropského týdne mobility (16. – 22. 9.) Na jeho začátku učitelé rozdali dětem letáčky Pěšky do školy s informacemi o výhodách chůze a povídali si především s těmi menšími na prvním stupni o tom, jak je důležité dopravovat se do školy po svých a co všechno mohou cestou zažít. Ve všech třídách počítali, kolik dětí přišlo pěšky. Počty pěšáků přitom každým dnem narůstaly. „Můžeme se proto domnívat, že děti pěší cesta do školy skutečně bavila,“ říká Blanka Klimešová. Akce vyvrcholila pěším dnem v pátek 22. 9., kdy do školy dorazilo po svých přes 190 dětí, tedy 54 % oproti běžným 23 %. Všechny děti dostaly reflexní pásky, které rozdávala paní učitelka Brigita Kufová se slovy: „Abyste byli dobře vidět. Dneska máme den bez aut!“ Celá škola také tento den vyrazila pěšky na oslavu Dne bez aut ve Štefánikově ulici (http://www.santoska.cz/skolni-akce/item/3163-den-pro-prahu). Škola projekt znovu představila veřejnosti v říjnu na Slavnosti škol, kterou pořádala Praha 5 v parku Portheimka.

Aktivita dětí se projevila i v pohledu na prostor před školou, který se jim nelíbí a chtěly by jej proto zkrášlit. V betonových truhlících tu totiž živoří několik skomírajících stromků. Škola proto požádala MČ Praha 5, aby jí truhlíky svěřila do správy. Děti si prostřednictvím žákovského parlamentu truhlíky rozebraly a těší se, že je nově osázejí společně s krajinnou architektkou Lucií Miovskou, která jim pomůže vybrat nejhezčí a nejvhodnější rostliny.

Pěší dny se setkaly s oblibou i na dvou dalších školách: na sídlištní základní škole Burešova v Praze 8 (viz http://www.prazskematky.cz/aktuality/pesky-do-skoly-na-zs-buresova/), kde téměř všechny děti dorazily po svých nebo na kole či koloběžce a pěšáci přitom počítali ušlé kroky a převáděli je na skutečnou vzdálenost, a v ZŠ Filozofská (http://www.prazskematky.cz/aktuality/pesky-do-skoly-zaruceny-zpusob-jak-si-uzit-sve-kazdodenni-cestovani-do-skoly-i-zpet/), kde zase pojali pěší den jako společnou slavnost učitelů, žáků i jejich rodičů s pohoštěním a muzikou.

Zkuste to taky!

 

Kontakt:

Blanka Klimešová, 777 813 934, blanka.klimesova@prazskematky.cz

 

Projekt Pěšky do školy, v jehož rámci proběhly pěší dny na školách, byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR