Občané pro krásnou a bezpečnou Liboc!

Nový přechod přes Libockou ulici, foto Otakar Široký

Loučení s létem – sousedská slavnost v Liboci

Společná tisková zpráva Domova svaté Rodiny a organizace Pražské matky ze dne 1. září 2015

Prostředí bývalé historické obce Liboc s její vilovou zástavbou a přilehlou oborou Hvězda poskytuje možnost klidného žití a rekreace uprostřed zeleně. Proto si Liboc zaslouží, aby o ni její obyvatelé pečovali a nenechali si ji kazit nepřiměřenou automobilovou dopravou. Díky iniciativě místních občanů za pomoci portálu Chodci sobě, který provozují Pražské matky, a spolupráci s MČ Praha 6, se zde podařilo dosáhnout dopravních opatření napomáhajících ke zklidnění oblasti. 

2B6A1564

Debata s radní pro dopravu MČ Praha 6 Petrou Kolínskou, foto Lukáš Žentel

Domov svaté Rodiny a spolek Pražské matky ve spolupráci se spolkem Bezpečná Liboc, MŠ Sbíhavá a Římskokatolickou farností u sv. Fabiána a Šebestiána společně pořádají sousedskou slavnost, která připomíná dosažené úspěchy a zároveň vyzývá místní obyvatele k dalšímu zamyšlení nad místem, kde žijí.

Domov svaté Rodiny (DsR) více než 15 let v této lokalitě nabízí sociální služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Letos otevřel svou tradiční slavnost Loučení s létem všem, kdo mají zájem nejen blíže poznat život klientů, ale především se pozitivně podílet na komunitním životě, zlepšení veřejného prostoru a zvýšení dopravní bezpečnosti.  „Pro rok 2015 jsme v DsR zvolili téma Veřejný prostor přátelský vůči všem. Chceme se soustředit na vzájemné poznávání a sblížení s okolní komunitou. Letošní Loučení s létem proto pojímáme jako sousedskou slavnost se zvláštním zřetelem na veřejný prostor v okolí Libocké ulice. Doufáme, že přispěje k navázání nových kontaktů a přátelství,“ vysvětluje Tomáš Biňovec, ředitel Domova svaté Rodiny.

Veřejný prostor bezesporu výrazně ovlivňuje dopravní situace. O její zklidnění nejen v Liboci dlouhodobě usilují Pražské matky prostřednictvím portálu Chodci sobě. „Veřejný prostor je určený lidem, kteří se v něm každodenně pohybují a kteří v místě žijí, proto velice vítáme možnost spolupráce s místními občany a iniciativami. Chceme veřejnosti především představit úspěšná opatření, ke kterým v Liboci již došlo, ale také dát místním příležitost k diskuzi o dalších plánech a přesvědčit občany i jejich zástupce ve veřejné správě, že je v jejich společných silách vytvořit i v moderním velkoměstě takové prostředí, které je přátelské vůči všem,“ dodává k uspořádání sousedské slavnosti, Blanka Klimešová, realizátorka projektu Chodci sobě.

Jedním z největších problémů moderních měst je jejich přehnaná motorizace a přetížení individuální automobilovou dopravou. Důsledkem jsou ulice nebezpečné nejen pro chodce.

Tyto negativní jevy se nevyhnuly ani Liboci. Poměrně úzkou Libockou ulicí, která je zkratkou mezi Evropskou a Bělohorskou, a která je proto hojně využívaná, jezdí auta rychle, chodníky jsou úzké, v některých místech chybí docela, takže chodec je zde vystaven nebezpečí kolize s projíždějícím autem. Rušný provoz ulice rozděluje prostor Liboce a brání jeho prostupnosti. Jeden z obyvatel Libocké ulice se proto spojil s ostatními občany a založili spolek Bezpečná Liboc. Požádali o pomoc portál Chodci sobě (kam byl vložen požadavek na zklidnění Libocké ulice) a Pražské matky (zprostředkovaly projektanta, který zpracoval dopravní studii pro zklidnění Libocké, radily v komunikaci s úřady atp.) a zahájili aktivity vedoucí ke zklidnění dopravní situace v ulici.

Výsledkem je hned několik pozitivních opatření – nový chodník, vytvoření chybějícího přechodu, úsekové měření rychlosti, zpomalovací prahy. „Hlavním přínosem je, že se podařilo navázat dlouhodobou spolupráci se zástupci místního úřadu, která, doufejme, povede k úplnému zklidnění Libocké, jež této oblasti navrátí její tolik oceňovaný klidný ráz s vilovou zástavbou, sousedící přímo s oborou Hvězda“ říká Jarmila Johnová, předsedkyně spolku Pražské matky.

Účastníci sousedské slavnosti budou mít možnost se k dopravní situaci v oblasti vyjádřit v debatě se zástupci místní samosprávy (účast potvrdila například paní Mgr. Petra Kolínská, místostarostka MČ Praha 6 odpovědná za dopravu). K dispozici budou také mapy, na kterých bude možnost označit nebezpečné místo, nebo místo, které volá po nějakém zlepšení. Písemný výstup z diskuze občanů o dopravní situaci a případně i dalších podnětů týkajících se veřejného prostoru pak bude předán samosprávě Městské části Praha 6.

Slavnosti se zúčastní i blízká Mateřská škola Sbíhavá a Římskokatolická farnost u sv. Fabiána a Šebestiána, které podporují zklidnění dopravy v Libocké ulici. Pro děti bude připravené divadlo (Sváťovo divadlo z Litoměřic), výtvarné dílničky, závody odrážedel a koloběžek (zapůjčených od firem Firstbike a Yedoo) a produkce dětského nakladatelství Meander. Díky iniciativě Sázíme stromy se na zahradě DsR vysadí nový strom – platan. Bude sloužit jako připomínka toho, že stromy jsou důležitou součástí veřejného prostoru a kladně ovlivňují životní prostředí. K příjemné atmosféře setkání jistě přispěje i grilování, ochutnávka donesených cukrářských výrobků („Libocká bábovka“) nebo vystoupení country skupiny RG4. Věříme, že se slavnost vydaří a bude motivovat k dalšímu úsilí pro hezký a bezpečný veřejný prostor nejen v Liboci.

Příloha: Zklidnění Libocké ulice – viz níže

Kontakty:

ThLic. Tomáš Biňovec – Domov svaté Rodiny, dsr@domovsvaterodiny.cz, 734 435 114
Ing. Sandra Krupičková – Fundraiser a PR, Domov svaté  Rodiny, sandra.krupickova@domovsvaterodiny.cz, 734 435 107
Blanka Klimešová – realizátorka projektu Chodci sobě, blanka.klimesova@prazskematky.cz, 777 813 934
Marie Čiverná – PR projektu Chodci sobě, marie.civerna@prazskematky.cz, 775 065 435
Jarmila Johnová – předsedkyně spolku Pražské matky, jarmila.johnova@prazskematky.cz, 721 761 474

Chodci sobě (www.chodcisobe.cz)

Portál pro nahlašování problematických míst pro pěší dopravu po Praze. Usnadňuje komunikaci občanů a veřejné správy a napomáhá optimálnímu řešení občanských podnětů. Provozuje jej spolek Pražské matky, nezisková organizace usilující o zlepšení stavu životního prostředí, zajištění bezpečnosti dopravního provozu, podporu udržitelné mobility a zvýšení zájmu občanů i veřejné správy v této problematice.

Domov svaté Rodiny (www.domovsvaterodiny.cz) je nestátní nezisková organizace se sídlem na Praze 6. Posláním Domova je formou dostupné celoroční pobytové služby vytvářet důstojné, podnětné a láskyplné prostředí osobám s mentálním postižením s nabídkou běžných příležitostí k sociálnímu začleňování. Tuto péči poskytujeme ve dvou zařízeních (Domov v Liboci a Domov na Petřinách).

Bezpečná Liboc

Spolek vznikl jako iniciativa libockých občanů, zejména pak pana Otakara Širokého, v září roku 2011 a vytyčil si za svůj úkol řešit dopravně-bezpečnostní situaci v lokalitě Libocké ulice na Praze 6.

Zklidnění Libocké ulice

Jedním z největších problémů moderních měst je jejich přehnaná motorizace a přetížení individuální automobilovou dopravou. Důsledkem jsou ulice nebezpečné nejen pro chodce. Vysoké intenzity provozu aut přinášejí též znečištěné ovzduší, hluk a kladou požadavky na další rozšiřování prostoru pro parkující i jedoucí automobily na úkor zeleně a prostoru pro rekreaci i pohyb chodců.

Tyto negativní jevy se nevyhnuly ani Liboci. Poměrně úzkou Libockou ulicí, která je zkratkou mezi Evropskou a Bělohorskou, a která je proto hojně využívaná, projíždějí auta rychle, chodníky jsou úzké a v některých místech chybí docela, takže chodec je zde vystaven nebezpečí kolize s projíždějícím autem. Rušný provoz ulice rozděluje prostor Liboce a brání jeho prostupnosti. Jeden z obyvatel Libocké ulice – pan Otakar Široký se proto spojil s ostatními občany, založili občanské sdružení Bezpečná Liboc, které s pomocí portálu Chodci sobě (kam byl vložen požadavek na zklidnění Libocké ulice) a ve spolupráci s Pražskými matkami, které poskytovaly odborné poradenské služby (zprostředkovaly projektanta, který zpracoval dopravní studii pro zklidnění Libocké, radily v komunikaci s úřady atp.), zahájilo aktivity ke zklidnění Libocké ulice a zlepšení situace pro chodce. Výsledkem je hned několik pozitivních opatření – vytvořený chodník, vytvoření chybějícího přechodu, úsekové měření rychlosti, zpomalovací prahy.

 

Projekt Chodci sobě je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-velka-rgb

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR