Pěšky do školy na ZŠ Burešova

Pěší den na ZŠ Burešova – ráno před školou, 21. 9. 2017, foto Helena Pěchoučková

Tisková zpráva Pražských matek o pěších dnech na školách ze dne 28. 9. 2017

Každý z nás by měl podle zdravotníků ujít denně nejméně 5 000, optimálně 10 000 kroků, což je při délce dětského kroku 50 cm 2,5 km, respektive 5 km. Namísto toho však rodiče vozí své děti často i pár set metrů do školy autem. Městský provoz se tak každé ráno zvyšuje až o jednu pětinu a již beztak znečištěné ovzduší se ještě více zahušťuje.

To jsou důvody, proč Pražské matky v rámci Evropského týdne mobility iniciovaly na třech pražských základních školách pěší dny, při nichž si rodiče i žáci mohli vyzkoušet, že dopravovat se do školy po svých je nejen prospěšné pro zdraví a šetrné k životnímu prostředí, ale také zábavnější než cesta autem.

Maminka s dcerkou měřily svou cestu do školy krejčovským metrem!, foto Helena Pěchoučková

V ZŠ Burešova v Praze 8 učitelé vyhlásili na pěší den soutěž o nejdelší cestu a vyzvali děti, aby v pátek 21. září počítaly své kroky a ty potom převedli na metry, nebo aby rovnou délku své cesty změřily. Úspěch podobných akcí nad plán učebních osnov závisí na tom, zda pedagogové dokážou školáky motivovat, a to pan učitel David Jaroš, duše pěšího dne a jinak učitel fyziky, tělesné výchovy a třídní 8. A rozhodně umí. Díky jemu a jeho týmu věrných pomocníků z 8. A se stal pěší den výzvou, kterou děti vzaly za svou s vervou a chutí. Jak jsme se přesvědčili, školáci poctivě měřili své kroky a ti menší se smrtelně vážnou tváří počítaly do osmi set i více. Jako poslední dorazily ke škole maminka s dcerkou, které odměřovaly každých 150 cm své chůze krejčovským metrem, jiná holčička si zase každý krok zapisovala do notýsku a pečlivě vše nakonec přepočítávala.  Tým 8. A  iniciativně rozdával na všech místech, odkud školáci přicházeli, reflexní pásky každému, kdo ušel alespoň část své cesty z domova pěšky. V 8 hodin byly téměř všechny reflexní pásky rozebrány, což znamená, že většina dětí skutečně do školy dorazila po svých. „Opět se prokázalo, že děti chodit baví a že jim vyhovuje být aktivní a samostatně plnit smysluplné úkoly. Vypadalo to, že cestu pěšky v sychravém podzimním ránu dostaly za odměnu,“ říká Marie Čiverná z Pražských matek a dodává: „Potěšila nás tak velká účast dětí a jejich zaujetí pro věc, ale i podpora akce ze strany rodičů.“

Na průběh pěšího dne se přišla podívat také paní Iva Hájkova, která má na radnici městské části na starosti tzv. Agendu 21 (environmentální cíle pro 21. století). „Škoda, že se stále nedaří od MČ ani pražského magistrátu získat pro děti klece na ustájení kol,“ lituje paní Hájková. Požadavek na bezpečné ukládání kol vzešel původně od rodičovského sdružení a byl jedním z hlavních důvodů, proč se škola přihlásila do celoročního programu Bezpečné cesty do školy. Požadavek rodičů potvrdilo v dotazníkovém šetření i 143 dětí, které by rády jezdily do školy na kole nebo koloběžce, ale nemají zatím možnost si své dopravní prostředky bezpečně uložit. Vybudování klecových stání na kola městská část přislíbila, ale zatím se tento záměr bohužel nepodařilo realizovat.

Fotografie ke stažení na http://www.prazskematky.cz/projekty/pesky-do-skoly/

Kontakty:

Blanka Klimešová, 777 813 934, blanka.klimesova@prazskematky.cz
Marie Čiverná, 775 065 435, marie.civerna@prazskematky.cz

 

Projekt Pěšky do školy, v jehož rámci proběhly pěší dny na školách, byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR