TZ: Chodci o sobě – happening v Klíčovském lesoparku

OLYMPUS DIGITAL CAMERAChůze nás baví a potřebujeme ji,“ prozradili na sebe pěší i cyklističtí účastníci happeningu, který včera uspořádalo  občanské sdružení Pražské matky ve spolupráci se sdružením Krocan v Klíčovském lesoparku v pražských Vysočanech. Happening upozorňoval na chůzi jako lákavou alternativu pro pohyb na čerstvém vzduchu a zároveň dopravu na kratší vzdálenosti po městě. „Chůze má spoustu předností. Kromě toho, že je dobrá pro tělo i pro duši, ušetříte za jízdné i za tělocvičnu,“ směje se Jarmila Johnová ze sdružení Pražské matky.

 Desítky rodin s dětmi, které do Klíčovského lesoparku v sobotu zamířily navzdory občasnému dešti, na chůzi ani na svůj park nedají dopustit. Jak potvrdily ve svých odpovědích na 3 následující otázky, obojí se krásně doplňuje.

Je pro vás chůze důležitá a proč?

Ukázalo se, že většina dospělých i dětí chodí proto, že se z různých důvodů rádi pohybují. „Abych nebyla líná,“ svěřila papíru jedna holčička, „Protože jsem sportovec,“ hlásil se hrdě k pohybu jeden z kluků, „Poznáváš lidi a své okolí,“ psala také mládež. „Je to pro mne relax, odreaguju se, uklidňuje mě to,“ tvrdili zase dospělí, „Baví mě, je proti stresu, pro zdraví, je důležitá pro náš životní styl,“ odpovídali další.

Jaká je pro vás přijatelná délka cesty?

Pro dobu, po kterou jsou „naši chodci“ ochotni se pohybovat, uvádějí interval mezi 15 minutami až 4 hodinami a vzdálenost mezi 1 až 5 km. Uvážíme-li, že většina tzv. vnitroměstských cest po Praze je kratší než 5 km, znamená to, že by se daly alespoň občas urazit pěšky, kdyby….

Co by vám chození ve městě zpříjemnilo?

Háček je totiž v tom, že chodcům ke spokojenosti a k častější chůzi něco schází. Většina z nich totiž shodně vypovídala, že k tomu, aby byly cesty příjemnější, potřebují, aby je na ulicích neobtěžovala „auta a hluk.“ Na ulicích naopak postrádají „více zeleně, čisté chodníky, čisté ovzduší a méně bariér.“ „Kdyby auta nečoudily, kdyby na chodníku nebyly hovínka,“ vyjádřily se lakonicky děti. Konkrétně Pepík na ulici potřebuje „zmrzlinu, bazén a stromy.“

Ke zlepšení pěších cest má občanům pomoci webový portál Chodci sobě pro ohlašování problémů pražských chodců, který provozuje sdružení Pražské matky. „Zjistili jsme, že občané v účinnost tohoto nástroje bohužel zatím příliš nevěří, protože nemají s úřady právě nejlepší zkušenosti,“ říká Johnová a dodává: „Prostřednictvím portálu bylo doposud v celé Praze podáno za rok a půl jeho existence již zhruba 800 podnětů, vyřešit se jich však zatím podařilo jen 120.“ Sdružení se proto snažilo občany v Klíčovském lesoparku přesvědčit, že spolupráci s veřejnou správou nemají vzdávat a stále ji zkoušet. Za dlouho neřešené problémy totiž často ani nenesou vinu příslušné městské části, jimž jsou podněty zasílány, ale propletence kompetencí a nedostatek peněz v rozpočtu města. „Pokud občan totiž nic nechce, nic nedostane,“ tvrdí Johnová.

Chodecký happening v Klíčovském lesoparku byl součástí Svátku stromů, který místní sdružení Krocan každoročně pořádá a který si obyvatelé Vysočan zvykli navštěvovat.  Má charakter intimní sousedské slavnosti, kde nechybí oheň, opékání buřtů a doma pečené koláče. Pro účastníky měla slavnost podobu jakési „bojové hry“, při níž v parku plnili různé úkoly poznávacího rázu. Vedle otázek týkajících se chodecké tematiky odhadovali například, za jak dlouho se v přírodě rozpadnou různé materiály (nejhůře dopadl mikrotenový sáček s poločasem rozpadu minimálně 100 let), nebo poznávali druhy stromů, děti si zahrály opravdovou „bojovku“, při níž se potkaly s medvědem a liškou, na které si musely sáhnout, cválaly na (papírovém) koni, poznávaly různé přírodní materiály a podobně.

Na konec si všichni chodci vystřihli z odrazového materiálu svou stopu, již v Klíčovském parku nechali zářit do noci. Mohli tak zviditelnit své přesvědčení, že každý, kdo po městě chodí, zanechá v jeho krajině svůj otisk.

Jarmila Johnová
Pražské matky, o.s.
Muchova 13, Praha 6
www.prazskematky.cz
tel: 721 761 474

 

Podpořeno z  Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědno o. s. Pražské matky a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí.

MŽP

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR