TZ: Chodci sobě – procházka ulicemi města upravenými z iniciativy občanů

Procházka po Praze 2, 23. 6. 2013Tisková zpráva o. s. Pražské matky ze dne 24. 6. 2013

Pražské matky včera uspořádaly komentovanou procházku po Královských Vinohradech s cílem ukázat občanům možnost, jak mohou svými silami přispívat ke zlepšování dopravního prostoru pro chodce, a seznámit je se svým webovým portálem Chodci sobě i dalšími projekty a aktivitami, které jim v jejich snahách mohou pomoci. Sdružení tak navázalo na happening Parádní procházka uspořádaný před několika lety v rámci Evropského týdne mobility společně s o. s. Oživení a iniciativou Auto*mat, jehož záměrem bylo poukázat na půvab a možnosti pěší dopravy ve městě.

Nedělní procházka se konala v rámci reSITE festivalu, mezinárodní akce s podtitulem Město jako místo pro život.

Skupina asi 20 lidí vyrazila z Karlova náměstí podél ulice U Nemocnice, kde na podnět jednoho z uživatelů portálu Chodci sobě nechala MČ Praha 2 umístit řadu sloupků zabraňujících parkování automobilů na chodníku a umožňujích chodcům důstojný a pohodlný pohyb, který zde předtím nebyl možný. Po průchodu Kateřinskou zahradou podešli účastníci procházky noční můru chodců, Severojižní magistrálu, a ocitli se v krásné rezidenční čtvrti Královských Vinohrad. V této lokalitě mohli vidět množství úprav vzešlých zejména z dlouhodobých aktivit Pražských matek v rámci projeků Bezpečné cesty do školy (BCŠ) či z podnětů uživatelů již zmiňovaného portálu Chodci sobě a realizovaných díky vstřícnosti městské části a pražského magistrátu.1 Jedná se například o stavební úpravy křižovatek a přechodů v ulici Rumunská, Londýnská, Jugoslávká a Francouzská, o rozsáhlou úpravu prostoru před ZŠ Sázavská, oceněnou v roce 2011 v soutěži Cesty městy Nadací Partnerství, o zřízení přechodu se světelnou signalizací na křižovatce Korunní x Sázavská, rekonstrukci tramvajových zastávek a přechodů na křižovatce Korunní x Šumavská a množství dalších drobnějších úprav závad na chodnících či světelných signalizacích. Procházka skončila ve Slezské ulici, která byla stavebně rekonstruována v délce od náměstí Míru až po stanici Vinohradská vodárna v rámci projektu BCŠ bývalé ZŠ K. V. Raise.

Pražské matky byly příjemně překvapeny zájmem pražských i mimopražských – dokonce i zahraničních – účastníků o své projekty. „Vycházky se zúčastnili zástupci mladé i starší generace a zdá se, že naše snahy mají lidé chuť následovat. Účastníkům jsme proto rozdaly letáčky o svých aktivitách a těšíme se, že naše zkušenosti využijí. Doufáme, že procházka splnila svůj účel – poukázat na to, že v dnešní době mohou i řadoví občané spoluvytvářet podobu města tak, aby se jim v něm lépe žilo ve dnech všedních i svátečních,“ shrnuje přínos akce její hlavní organizátorka, předsedkyně Pražských matek Jarmila Johnová.

Příloha:

1) Ukázky úprav komunikací – databáze projektů BCŠ na webu Pražských matek a portál Chodci sobě:

  • ZŠ Londýnská
  • Lauderovy školy
  • ZŠ K. V. Raise (dnes ZUŠ Ijli Hurníka)
  • ZŠ Sázavská
  • Chodci sobě – vyřešené podněty v Praze 2

Kontakt:

Jarmila Johnová
jarmila.johnova@prazskematky.cz
Tel.: 721 761 474

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR