TZ: Webový portál Chodci sobě oslavil dva roky existence

Ukázka vyřešeného podnětu: sloupky zabraňující nesprávnému parkování, ul. UNemocnice, Praha 2, foto Štěpán Hon

Ukázka vyřešeného podnětu: sloupky zabraňující nesprávnému parkování v ul. U nemocnice, Praha 2, foto Štěpán Hon

 Po dvou letech provozu portálu Chodci sobě (www.chodcisobe.cz), který umožňuje občanům zapojit se do utváření veřejného prostoru v hlavním městě, po němž se pohybují pěšky, se ukazuje, že „to půjde“, byť  ještě není úplně vyhráno.  Občané možností portálu skutečně využívají a odpovědná místa na jejich návrhy začínají trochu více slyšet. „Dosud tak bylo vyřešeno již 176 z celkového počtu 835 regulérních podnětů. To není málo, uvážíme-li, že na takový způsob interakce s veřejnou správou nejsou občané příliš zvyklí a že některá řešení jsou dokonce stavebního charakteru,“ říká administrátorka webu Chodci sobě Eva Šuchmanová ze sdružení Pražské matky, které portál provozuje.1

„Občané tak mohou snadno přispět nejen k tomu, aby se všem po Praze lépe chodilo, ale také k lepšímu životnímu prostředí, zdraví a větší bezpečnosti. Čím přitažlivější a bezpečnější jsou totiž pěší cesty, tím více nás láká po nich chodit a tím méně se nám chce nasednout do auta a vozit sebe nebo třeba své děti na krátké vzdálenosti po městě. „Čím méně je aut na cestách, tím čistší je ovzduší, tím méně je hluku a více pohody,“  tvrdí Jarmila Johnová, předsedkyně  sdružení.

Zlepšení komunikace

Ve druhém roce provozu portálu se Pražské matky (PM) v rámci projektu Chodci sobě a svému životnímu prostředí věnovaly zejména zlepšení komunikace mezi veřejnou správou a občany s cílem zvýšit podíl řešených podnětů. Zástupkyně sdružení navštívily kompetentní osoby na odpovědných místech městských částí i magistrátu hlavního města (zejména odbory dopravy a radní pro dopravu) a vyjednávaly s nimi určité systémové změny v  portálu tak, aby více vyhovovaly oběma stranám, tj. aby pro občana bylo zachováno zasílací místo v každé městské části a zároveň aby na městskou část, která je často jen prostředníkem doručujícím podnět na odpovědné místo (MHMP, TSK HMP atp.) nebyla svalována vina za případné neřešení problému. Ve spolupráci s MČ Praha 2 PM také sezvaly občany i zástupce veřejné správy na společné setkání, aby si obě strany mohly své problémy vyříkat přímo do očí. Setkání mělo pozitivní ohlas na obou stranách, napomohlo navázat osobní kontakty a objasnit složitou strukturu odpovědností a kompetencí při řešení podnětů.

Úpravy portálu

Portál samotný prošel v poslední době mnohými úpravami. „S pomocí našeho webarchitekta a programátora se nám podařilo poněkud zlepšit vizuální přitažlivost webu a přidat některé funkce, které mají uživatelům napomoci ke snazší orientaci a přehledu. Upravili jsme například statusy podnětů, zpřehlednili jejich statistiky, portál více provázali s facebookovou stránkou a podobně.  V mnoha případech jsme se řídili připomínkami a požadavky od samotných uživatelů,“ říká Šuchmanová. 

Osvěta

Sdružení se zároveň věnovalo osvětové činnosti, aby k chůzi přilákalo více Pražanů. Během uplynulého roku zorganizovalo tři happeningy, jejichž cílem bylo přitažlivým způsobem ukázat, proč a jak je chůze užitečná pro veřejný prostor a obyvatele města: happening Za hezčí náměstíčko před ZŠ nám. Svobody, osvětovou procházku po Praze 2 a chodecké odpoledne v Klíčovském lesoparku. 2

Na portálu PM zřídily informačního průvodce, který má občanům pomoci zodpovědět otázky týkající se chůze v různých souvislostech – zabývá se legislativou a výkonem státní správy ve vztahu k chodcům, ukazuje příklady dobré praxe z domova i zahraničí, popisuje dopady chůze na zdraví, životní prostředí atp. Dále pak vytvořily a distribuovaly letáčky, které měly vtipným způsobem upoutat pozornost k chůzi a jejím přednostem. 3

Co bude dál

Přestože web Chodci sobě si připsal ke svému dobru 176 vyřešených problémů, opravdová oslava jej čeká teprve tehdy, až si město uvědomí,  že chůze je plnohodnotný způsob dopravy, který šetří městský rozpočet, životní prostředí i zdraví jeho obyvatel, a proto se vyplatí do ní investovat. Záleží i na chodcích, jak budou umět své potřeby prosazovat a vysvětlovat veřejnosti užitečnost chůze pro město. Portál Chodci sobě jim v tom bude i nadále pomáhat.

Přílohy:

1)      Přehled podnětů na portálu Chodci sobě po dvou rocích provozu
2)      Happening Za hezčí náměstíčko: http://www.prazskematky.cz/aktuality/tz-za-hezci-namesticko-pred-skolou/ , procházka po Praze 2: http://www.prazskematky.cz/aktuality/tz-chodci-sobe-prochazka-ulicemi-mesta-upravenymi-z-iniciativy-obcanu/, chodecké odpoledne v Klíčovském, lesoparku: http://www.prazskematky.cz/aktuality/tz-chodci-o-sobe-happening-v-klicovskem-lesoparku/
3)      Leták Umí toto vaše auto?

 

Kontakty:

Jarmila Johnová
předsedkyně o. s. Pražské matky
jarmila.johnova@prazskematky.cz
Tel.: 721 474 761
www.prazskematky.cz

Eva Šuchmanová
administrátorka portálu Chodci sobě
eva.suchmanova@prazskematky.cz
Tel.: 728 040 748

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR