TZ: Za hezčí náměstíčko před školou

Happening "Za hezčí náměstíčko" organizovaný iniciativou rodičů a Pražskými matkami, 14. 6. 2013

Tisková zpráva iniciativy rodičů žáků ZŠ nám. Svobody 2 a o. s. Pražské matky ze dne 14. 6. 2013

Dnes odpoledne mohli lidé posedět před školou na kanapi a židličkách, dát si kávu, čokoládu či zmrzlinu a vyzkoušet si, že stačí málo a městský prostor může získat jiný rozměr.

„Potenciál města jako živého organismu se zvyšuje tehdy, když je čím dál více lidí motivováno k chůzi, jízdě na kole nebo k pobytu na městských prostranstvích.“ Dle tohoto pravidla citovaného z knihy slavného dánského architekta Jana Gehla „Města pro lidi“ se s velkými úspěchy řídí Kodaň, Londýn, Paříž, Berlín, New York a další města. Vyzkoušely si totiž, že více lidí v ulicích zvyšuje nejen atraktivitu městského prostoru, ale i jeho bezpečnost, udržitelnost i tržby místních podnikatelů.

O zlepšování kvality života ve městě se již čtrnáctým rokem snaží i sdružení Pražské matky v rámci projektu Bezpečné cesty do školy, jehož cílem je odstraňovat nebezpečná místa, která brání dětem, aby se do školy dopravovaly pěšky či na kole, a rodiče je často pouze z obavy o jejich bezpečnost vozí do školy autem. V únoru minulého roku přibyla k těmto aktivitám i další iniciativa z dílny Pražských matek – portál www.chodcisobe.cz, který shromažďuje podněty občanů o nebezpečných či problematických místech pro chodce a zasílá je příslušným městským částem k řešení.

Vzhledem k tomu, že portál v současné době zaznamenává již přes 600 podnětů, snaží se sdružení povzbudit občany, aby nekončili ve svých aktivitách pouze u zasílání podnětů na portál, ale aby se o jejich osudy nadále zajímali. K tomu mohou přispět například lokální akce místních lidí, které Pražské matky pomáhají organizovat a medializovat.

„Naše zkušenosti ukazují, že občanské iniciativy nejsou důležité jen proto, aby přinutily úřady zabývat se zanedbaným veřejným prostorem a investovat do něj, ale především proto, že vzbuzují zájem dalších lidí o okolí, v němž žijí či pracují, a učí je vnímat jej jako součást svého domova, o nějž je třeba pečovat. Často se pak stane, že úřady a občané, kteří původně stáli proti sobě, začnou skutečně spolupracovat a směřovat ke stejnému cíli a že úřady pochopí, že občané mají praktické zkušenosti a dobré konkrétní nápady, které někdy mohou být „za hubičku“,“ vysvětluje Jarmila Johnová z Pražských matek

„K uspořádání setkání před školou nás dovedla naše každodenní zkušenost. Vodíme děti do školy, čekáme na ně, když jdou ze školy, a během tohoto času si nemáme před školou kde sednout, odpočinout si nebo třeba popovídat. Prostor před školou má krásnou novou dlažbu, je veliký, ale naprosto mrtvý. Chybí zde lavičky a další prvky, které by mohly rodičům a dětem zpříjemnit čekání a oživit prostor,“ říká jedna z maminek Marie Čiverná.

Iniciativa rodičů již oslovila společnost mmcité, která se prostřednictvím navrhování drobných prvků městského mobiliáře snaží měnit tvář města. V návaznosti na happening tak vznikne návrh nové podoby veřejného prostranství před školou, který rodiče předloží zástupcům městské části Praha 6.

Kontakt:

Petra Lukešová, tel.: 776 769 331
Eva Šuchmanová, tel.: 728 040 748

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR