Výsledky dopravního monitoringu v okolí ZŠ Burešova

Dopravní situace v okolí ZŠ Burešova, foto K. Syrový

Do ZŠ Burešova v Praze 8 chodí více než polovina dětí pěšky, ale pěší cesty a přechody v okolí školy tomuto způsobu dopravy nejsou příliš vstřícné. Dopravní monitoring u několika přechodů v okolí školy (ul. Chabařovická, Taussigova, Hlaváčova, Rajmonova), který zde probíhal v červnu a jehož výsledky máme nyní k dispozici, ukázal, že na všech sledovaných místech jsou přechody nevhodně řešené, auta nerespektují právo chodců přecházet a vozidla parkující těsně u přechodu brání dobrému rozhledu.

Podle dotazníkového šetření dojíždí asi 15 % dětí do školy autem. Z monitoringu vyplynulo, že téměř polovina aut dovážejících děti přijíždí ke škole směrem od Žernosecké ulice. Vzhledem k tomu, že parkování v Žernosecké ulici je vyhrazeno pro rodiče ze ZŠ Žernosecká, rodiče dětí ze ZŠ Burešova buď parkují před zadním vjezdem (často na nevhodných místech), nebo vjíždějí do areálu školy, kde představují riziko pro pěší. Podle subjektivního hodnocení dětí jede každé třetí auto v areálu školy velmi rychle, každé druhé dítě, které tudy jde pěšky, se ve vjezdu setká s vozidlem.

Velmi nebezpečný je přechod přes ulici Střelničnou. Jedná se o jeden z nejvíce nehodových přechodů v širokém okolí, kde je evidováno 13 srážek s chodcem, z toho jednou se jednalo o smrtelné zranění. Vyčkávací místo je daleko od běžného jízdního pruhu, což snižuje pravděpodobnost, že řidič chodci umožní přejít (73 % řidičů nedalo přednost chodci).

V dotazníkovém šetření 16 % dětí uvedlo, že do školy jezdí na kole nebo koloběžce, což je ve srovnání s jinými školami opravdu hodně. Dalších 242 dětí by tento způsob dopravy preferovalo, kdyby k tomu mělo vhodné podmínky, 140 dětí uvedlo, že jim chybí možnost kolo nebo koloběžku bezpečně uložit. Městská část škole přislíbila vybudování úložiště pro kola a koloběžky, což se zatím bohužel nepodařilo zrealizovat.

Monitoring dopravy byl jako součást projektu Pěšky do školy podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR