Hybešova

Nový přechod v Hyběšově ulici, prosinec 2019, foto Praha 8

Výsledek analýzy: Chybí smysluplné přecházení přes ulici Hybešova při jejím jižním konci. Je zde naznačeno místo pro přecházení (snížený obrubník), ale jen na jedné straně ulice, na druhé straně parkují auta zamezující rozhledu. Ulicí chodí velké skupiny dětí do tělocvičny a do jídelny.

Návrh:

  1. nestavební provizorní řešení přecházení – redukce jednoho parkovacího stání a vyznačení ochranné zóny pro optimální rozhledy pomocí vodorovného značení. Je vhodné doplnit balisety (v šedém provedení)
  2. stavební úprava křižovatky Hybešova x Na Střelnici

Analýza: C03
Návrhová situace: D03aD03b

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR