Křižovatka Borovanská x Pavelkova x Čs. Exilu

Názor dětí: chybějící přechody pro chodce, velký ranní provoz, při ranní špičce není možné přejít přes přechod paralelně s ulicí Československého exilu.

Výsledek analýzy: Celková absence opatření pro chodce, rychlý průjezd z křižovatky do ul. Pavelkova, nebezpečné přecházení přes ul. ČS Exilu, nestavební dělicí ostrůvky, parkování v ul. Pavelkova brání průjezdu pro IZS a svoz odpadů.

Návrh: Návrh vypracován ve dvou variantách s řešením křižovatky Pavelkova x Borovanská jako zvýšené, nebo nikoliv.

Obě varianty navrhují:

  • zřízení zóny 30, stavební dělicí ostrůvky na všech ramenech křižovatky Čs. Exilu x Pavelkova i na přechodu přes ul. Čs. Exilu,
  • rozšíření chodníků a chodníkové přejezdy, které zajišťují možnost kontinuální chůze v jedné (zvýšené) úrovni,
  • zklidnění dopravy na vjezdu do rezidentní oblasti sídliště,
  • redukci křižovatkové plochy Borovanská x Pavelkova, zajištění přecházení ve všech směrech,
  • úpravu polohy kontejnerového stání,
  • zajištění výhybny pro vzájemné míjení vozidel v ul. Pavelkova,
  • legalizaci všech podélných stání v uličních profilech.

Analýza: C3
Návrhová situace: D3-1D3-2D3-3

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR