Křižovatka Šaldova x Pernerova

Výsledek analýzy: nadbytečná plocha vozovky umožňuje rychlou jízdu, přechod přes ulici Šaldova příliš vzdálen od logických pěších vazeb, přechod přes ulici Pernerova nestandardně dlouhý a úzký

Návrh: Přesunutí přechodu přes Šaldovu ulici blíže ke středu křižovatky, vytažení nároží a redukce plochy vozovky, nový přechod na západním ramenu křižovatky (předpokládané zvýšení intenzity pěších v souvislosti s novou zástavbou a zřízením vlakové stanice Praha-Karlín), zkrácení stávajícího přechodu přes Pernerovu ul. pomocí vytažení chodníku.

Analýza: C04
Návrhová situace: D04

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR