Lidé a kontakty

Sídlo: Muchova 13,  160 00 Praha 6
Telefon: 257 531 983, 721 761 474
Email: prazskematky@ecn.cz,
jarmila.johnova@prazskematky.cz
Web: www.prazskematky.cz
IČO: 45 24 62 20
Číslo účtu: 2400373913/2010
Identifikátor datové schránky: 298dudp

Členky organizace podílející se v současnosti na realizaci projektů sdružení:

Jarmila Johnová

Předsedkyně spolku, členka od r. 1989.  Vytvořila metodiku programu  Bezpečné cesty do školy a v jeho rámci realizovala desítky projektů na pražských školách, pracovala na mnoha dalších projektech s tématem šetrné mobility a ochrany životního prostředí (Vím, co dýchám, Město pro pěší, Management mobility na školách, Chodci sobě atd.). Působila i v Nadaci Partnerství (projekty Na zelenou – Bezpečné cesty do školy v rámci celé ČR aj.), ve sdružení Oživení (Město pro pěší aj.), pracovala jako redaktorka časopisu Přes práh atd.

Kontakt:
jarmila.johnova@prazskematky.cz
Tel.: 721 761 474

Petra Syrová

Členka spolku od r. 2005, zajišťuje fundraising a podílí se na realizaci projektů (Bezpečné cesty do školy, Město pro pěší, Management mobility na školách, Chodci sobě atd.). V současné době je na rodičovské dovolené.

Kontakt:
petra.syrova@prazskematky.cz
Tel.: 776 769 331

Blanka Klimešová

V Pražských matkách působí od roku 2015 (projekt Chodci sobě), v současné době koordinuje program Bezpečné cesty do školy, projekt Komunitní plánování se seniory v Praze 7, Pěšky do školy i další aktivity a provádí grafické práce.

Kontakt:
blanka.klimesova@prazskematky.cz
Tel.: 777 813 934

Eva Šuchmanová

V Pražských matkách pracuje od r. 2007 (projekty Vím, co dýchám, Bezpečné cesty do školy atd.), v současné době se věnuje zejména správě portálu Chodci sobě a webových stránek organizace.

Kontakt:
eva.suchmanova@prazskematky.cz
Tel.: 728 040 748

Marie Čiverná

V Pražských matkách působí od roku 2015 (projekt Chodci sobě), v současné době je na rodičovské dovolené, spolupracuje na programu Bezpečné cesty do školy a stará se o FB stránky.

Kontakt:
marie.civerna@prazskematky.cz
Tel.: 775 065 435

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR