Ocenění

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPražské matky získaly za své aktivity v oblasti dopravní bezpečnosti, konkrétně za realizaci programu Bezpečné cesty do školy, již dvě významná evropská ocenění. Program se také stal součástí Evropské charty bezpečnosti silničního provozu, kterou sdružení podepsalo v roce 2009.

Za realizaci projektů Bezpečných cest do školy převzaly v prosinci 2009 ocenění Excellence in road Safety, které každoročně uděluje Evropská komise firmám, institucím či neziskovým organizacím, které podepsaly Evropskou chartu silniční bezpečnosti, za projekt s největším přínosem v oblasti dopravní bezpečnosti. Pražské matky získaly 1. místo v kategorii neziskových organizací.

Evropská charta bezpečnosti silničního provozu je participativní platformou složenou z podniků, asociací, vědeckých institucí a orgánů veřejné správy. Tito aktéři se zavazují ke konkrétním akcím a k společnému sdílení příkladů dobré praxe v zájmu řešení problémů bezpečnosti silničního provozu, se kterými se setkávají v každodenním životě. Cílem Charty je přispět ke snížení počtu úmrtí na silnicích. Podepsalo ji již více než 2.000 subjektů.

Pražské matky se se svým závazkem – realizace programu Bezpečné cesty do školy – staly signatáři Charty v roce 2009.

V říjnu 2010 se program dočkal dalšího evropského ocenění European Road Safety Awards, když u příležitosti 3. ročníku Evropského dne silniční bezpečnosti vyhlašovaného Evropskou komisí získalo sdružení první místo za programové aktivity v loňském roce. Porota složená ze 20 zástupců 7 evropských zemí ocenila celkovou myšlenku programu spočívající v propracovaném postupu a aktivní účasti dětí i dospělých a vedoucí k zabezpečení každodenních cest dětí i podpoře udržitelných způsobů dopravy.

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR