Poslání a cíle organizace

Demonstrace PM za pravdivé informace o stavu životního prostředí, léto 1989

Demonstrace PM za pravdivé informace o stavu životního prostředí, léto 1989

Pražské matky jsou organizací usilující o zlepšení stavu životního prostředí, zajištění bezpečnosti dopravního provozu zejména pro jeho nejzranitelnější účastníky, o podporu udržitelné mobility a zodpovědnější přístup občanů i veřejné správy k této problematice. 

První akce Pražských matek začaly v zimě 1988–89, kdy bylo potřeba reagovat na kritické hodnoty znečišťujících látek v pražském ovzduší a na naprosto nevyhovující smogovou vyhlášku. V květnu 1989 uspořádalo sdružení v tehdejším Československu první demonstraci upozorňující na neřešené environmentální problémy a požadovalo pravdivé informace o stavu životního prostředí.

V současné době se věnujeme zejména projektům souvisejícím s dopravní problematikou (program Bezpečné cesty do školy, provoz webového portálu Chodci sobě pro ohlašování chodeckých problémů v pražských ulicích ) a kvalitou pražského ovzduší (Vím, co dýchám, Ovzduší v Praze – víme, co dýcháme? atd.), ale zabýváme se také tématem pražské zeleně a suburbanizace (změny v územním plánu, zklidňování Severojižní magistrály atd.). Svými námitkami jsme se vyjádřili ke zpracování Zásad územního rozvoje i nového Konceptu územního plánu. Podíleli jsme se na vypracování Zásad rozvoje pěší dopravy, které v r. 2010 přijala Rada HMP a doporučila jejich maximální naplňování  ředitelům městských organizací a starostům všech městských částí.

Doprava

V rámci dopravy se soustřeďujeme zejména na nejslabší účastníky silničního provozu – děti a občany s omezenou schopností pohybu (staré lidi a lidi s handicapem, rodiče s kočárky atp.) a podporu pěší dopravy ve městě. Ve spolupráci se školami, pražským magistrátem a dopravními odborníky se věnujeme programu Bezpečné cesty do školy, jehož cílem je zklidňování dopravy na cestách dětí do školy a podpora udržitelné mobility zejména u mladé generace. Chtěly bychom, aby byly postupně zmapovány a zabezpečeny cesty do všech pražských škol. Od roku 2012 provozujeme internetový portál Chodci sobě sloužící pražským chodcům k hlášení problémů, se kterými se setkávají na svých cestách městem.

Propagujeme omezení rychlosti v obydlených oblastech na 30 km/h. Snížení rychlosti zmírňuje následky nehod a znamená i menší zátěž pro životní prostředí, jak vzhledem k hluku, tak i k znečištění ovzduší. Ve spolupráci s Ústavem pro ekopolitiku jsme uspořádaly seminář o dvaceti letech německých zkušeností se zónami Tempo 30 a další semináře o zklidňování dopravy.

Ovzduší

Již od počátku své existence upozorňujeme na zdravotní důsledky znečištění ovzduší vlivem dopravy a na beztrestné překračování povolených hygienických limitů. V roce 2007/2008 jsme realizovali projekt Vím, co dýchám, ve kterém děti ze ZŠ Sázavská v Praze 2 měřily koncentrace prachových částic v ovzduší, v roce 2011 pak projekt Ovzduší v Praze – Víme, co dýcháme? na téma špatné kvality pražského ovzduší, vlivu znečištěného ovzduší na lidské zdraví, nedostatečné informovanosti veřejnosti a malé aktivitě zodpovědných míst při řešení těchto problémů.

Problematika hluku

Zabýváme se také vlivem dopravy na zvyšování hlukové zátěže města, spolupořádaly jsme seminář o hluku.

 

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR