Spolupracovníci

Lidé

Mezi naše spolupracovníky, kteří se zvláště zasadili či stále zasazují o zdárný průběh našich projektů a dalších aktivit patří zejména:

Jaroslav Mach, Martin Havelka, Josef Gál, Daniel Čech, Jana Černochová, Václav Vondrášek, Miroslav Trejtnar, Jaroslav Hořín, Olga Boučková, Iva Hájková, Eva Rychlíková, Ondřej Rut, Tomáš Fousek, Radim Šrám, Paul Osborne, Miroslav Šuta, Michal Uhl, Barbora Kolárová, Petr Šmíd, Radek Patrný, dopravní projektanti Květoslav Syrový, Tomáš Cach, Vladislav Rozsypal, Petr Novotný, Josef Kocourek, Jiří Cihlář, Tomáš Prousek, Zbyněk Laube, Petra Kolínská, Martin Skalský, Petr Štěpánek, Vráťa Filler, Tereza Vohryzková, Michal Křivohlávek, Jana Pírková, Vít Masare, Martin Šubrt, Lucie Miovská, Zuzana Kuldová, Matúš Šucha, Libor Engelthaler, Kamila Prousková, Šárka Matoušková, Karin Marques, Alena Rybníčková, Jaroslav Pohanka, Kristýna Opletalová, Kateřina Adámková, Bradley Walker, Ondřej Růžička, František Huber, Petra Cífková, Radim Prokop, Vavřinec Veselý, Marián Kišďurka, Ctibor Košťál, Michael Šimonfy, Erik Čipera, Jaroslav Valůch, Barbora Koláčková, Karin Juráková, Pavla Tůmová, Dita Růčková, Věra Frühaufová, Petr Brož, Petr Hájek, Edita Janečková, učitelé, rodiče a konzultanti ze škol zapojených do programu Bezpečné cesty do školy: Petra Siganová, Romana Lisnerová, Vít Beran, Kateřina Hloušková, Ivona Komárková, Gabriela Dankaninová, Mojmír Kopečný, Alena Volfová, Laďka Bímová, Milan Hausner, Martin Březina, Božena Makúchová, Monika Exnerová, Jan Drápal, Zdeněk Kleisner, Elena Malchárková, Miroslav Kurka, Jana Kurková, Zuzana Kubištová, Pavel Seleši, Jana Nováková, Svatava Hyská, Martina Pojarová, Helena Hainová, Magdalena Šmejkalová, Michaela Rybářová, Míla Janišová, Lukáš Lis, Tomáš Komrska, Kamila Látalová, Michaela Pažoutová, Libor Kozák, Bohdan Salvet, Ilona Picková, Tomáš Hodek, Lenka Mertová, Vendula Maráková, Michaela Střelcová, Veronika Radová, Marie Kneselová, Kryštof Štafl a žákovské zastupitelstvo ZŠ Meteorologická, Petr Šabach – web

a další a další…

Všem děkujeme!

Organizace

Mezi partnerské organizace Pražských matek patří či patřily zejména:

Oživení, o. s.
Občanské sdružení podporující rozvoj občanské společnosti, demokracie a právního státu, věnující se ochraně přírody a krajiny a prosazující principy udržitelné dopravy.
Nadace Partnerství
Nadace podporující projekty udržitelného rozvoje ve celé České republice.
Ve svém dopravním programu Na zelenou navazuje na aktivity Pražských matek a realizuje projekty Bezpečných cest do školy v mimopražských regionech ČR.
Auto*mat, o. s.
Iniciativa za bezpečnou, zdravou a živou Prahu. Zasazuje se o postupné zklidňování automobilového provozu, podporu cyklistiky jako plnohodnotného dopravního prostředku a rozvíjení dalších forem udržitelné dopravy.
Zelený kruh
Asociace 27 významných ekologických nevládních organizací působících v České republice poskytující pravidelný informační servis z oblasti ochrany životního prostředí.
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Hlavní koncepční pracovištěm hl. m. Prahy v oblasti architektury, urbanismu, rozvoje, tvorby a správy města. Zpracovává strategické, urbanistické a územně rozvojové dokumenty.
Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.
Organizace podporující a uplatňující koncept udržitelného rozvoje, přispívající k integraci požadavků ochrany životního prostředí do všech oblastí sociálního a ekonomického rozvoje společnosti a podporující zásadu sdílené odpovědnosti za kvalitu života současných a budoucích generací.
Asistence, o. s.
Sdružení, které pomáhá lidem s tělesným a kombinovaným postižením hledat jejich vlastní cestu jak se zapojit v běžném životě.
Arnika, o. s.
Sdružení usilující o lepší životní prostředí. Podporuje veřejnost v rozhodování o environmentálních problémech, chrání druhovou rozmanitost a hodnotu vod a toků a snaží se o omezování výskytu toxických látek a prosazení lepší informovanosti občanů v této oblasti.
Krocan, o. s.
Sdružení usilující o ochranu životního prostředí a krajiny na katastrálním území Prahy 9 a ochranu přirozených i zákonných práv a zájmů místních obyvatel.
ZÚ se sídlem v Praze
Náš partner v projektu Vím, co dýchám.
Žákovské zastupitelstvo MČ Praha – Libuš
Tým vytvořený během realizace projektu Bezpečné cesty do školy a úspěšně pokračující ve svých aktivitách v MČ Praha – Libuš a ve spolupráci s Pražskými matkami dodnes (účast na seminářích, konferencích atd.).
Sustrans
Přední britská dobročinná organizace zabývající se udržitelnou dopravou. Stojí za cenou udělenou projektům Národní cyklistická síť, Bezpečné cesty do škol, Pojeď na kole, Cestuj chytře, Aktivní cestování, Connect2 a Prostředí pro život.
Košířská cibulačka
Sdružení aktivních obyvatel košířské Cibulky usilující o rozvoj místní komunity.
Slušná firma
Platforma sdružující a podporující ziskové i neziskové organizace stavící na principech slušnosti.

a další…

Děkujeme!

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR