ZŠ Nepomucká

Žákovská prezentace výsledků mapování a dotazníkového šetření

ZŠ Nepomucká
Nepomucká 1/139, 150 00 Praha 5 – Košíře

Škola byla vybrána do 5. ročníku programu Bezpečné cesty do školy v únoru 2015.

V dubnu proběhlo na škole první setkání pracovní skupiny, v květnu děti představily výsledky mapování a dotazníkového šetření. V září žáci spolu s dopravním projektantem provedli dopravní průzkum v okolí školy, který posloužil jako podklad pro zpracování dopravní studie.

18. září Pražské matky spolu s místním sdružením Košířská cibulačka a žáky školy představili veřejnosti i zástupcům veřejné správy na sousedské slavnosti svůj záměr přeměnit nebezpečný dopravní prostor křižovatky Musílkova x Fabiánova na příjemné místo, které bude sloužit nejen automobilům, ale také chodcům. V rámci setkání proběhla prezentace návrhu dopravní studie a diskuze s dopravním projektantem. Viz tisková zpráva.

Dopravní studie byla na konci listopadu předána zástupcům MČ a MHMP.

Další informace k předání dopravní studie naleznete zde.

Dokumentace projektu – výstupy

Pro úpravy navržené v okolí školy, konkrétně ul. Nepomucká přímo před školou a křižovatky  Pod Školou x Nepomucká a Píseckého x Slávy Horníka, je zpracovaný projekt s vydaným stavebním povolením. Realizace by měla proběhnout v roce 2020.

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR