ZŠ Školní

ZŠ Školní
Školní 700, 147 00 Praha 4

Škola byla vybrána do programu Bezpečné cesty do školy na jaře 2018 a právě absolvovala první fázi projektu – žákovské mapování cest do školy a dotazníkový průzkum ohledně dopravních preferencí dětí a rodičů.

Začátkem dubna proběhlo setkání se zástupci rodičů. Představili jsme hlavní cíle projektu a společně si povídali o cestování do školy. Nepřekvapilo nás, že rodiče jako hlavní hrozbu při cestách svých dětí do školy vidí nebezpečí dopravní nehody. Zdravotní důsledky znečištěného ovzduší, které jsou méně markantní, ale které v Praze způsobí ročně až 500 předčasných úmrtí, jsou méně zřejmé. Rodičům jsme představili hlavní zásady zklidňování dopravy a hovořili s nimi o místech, která oni vnímají jako problematická. Nepříjemné místo se nachází na křižovatce ulic Mezivrší a Nad Vinohradem, toto místo se již objevilo jako podnět na portálu Chodci sobě (zde) a patří k akcím vybraným k realizaci v rámci magistrátního programu BESIP.

Jsme rádi, že ke školnímu projektu se připojila i nedaleká mateřská škola Mezivrší. Paní ředitelka MŠ vítá možnost zlepšit dopravní situaci před školkou a zmiňuje, že rodiče často nechávají auta nastartovaná, zatímco jdou děti vyprovodit do školky. Pro pohyb celé skupiny dětí z MŠ představují velký problém chybějící přechody i auta parkující na chodníku. Ulicí okolo MŠ také projíždí hodně aut do sanatoria umístěného na kopci nad školkou, na pozemku přímo sousedícím se zahradou školky se začíná stavět, což bude také spojeno s nárůstem dopravy.

V červnu škola absolvovala první fázi projektu – žákovské mapování cest do školy a dotazníkový průzkum ohledně dopravních preferencí dětí a rodičů. Více informací zde.

Děti také pod vedením dopravního projektanta pomáhaly monitorovat dopravní provoz v okolí školy.

V září se škola zapojila do kampaně Pěšky do školy a připravila pro děti zábavný pěší den. Děti sbíraly razítka na několika stanovištích rozmístěných v okolí školy, třída, která jich měla nejvíce, získala 1000 Kč. „Museli jsme si trochu přivstat, ale stálo to za to!“, komentovali pěší den šesťáci, kteří lákavou cenu vyhráli. Pěšky nebo MHD ten den do školy dorazilo téměř 90 % dětí, ulicí Školní, která ráno obvykle bývá zcela ucpaná, projela jen čtyři auta.

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR