Pěšky do školy 2018

Pěší den v ZŠ Filosofská (objekt Jitřní), 15. 9. 2017, foto Helena Pěchoučková

Chcete ve své škole:

  • Učit děti o ekologii a udržitelné mobilitě?
  • Podporovat bezpečné, zdravé a udržitelné dopravní chování?
  • Přetvářet okolí školy v příjemné místo?
  • Oslavit Mezinárodní den bez aut?
  • Společně prožít Evropský týden mobility?

Zapojte se do kampaně PĚŠKY DO ŠKOLY!

 

 

 

Pěšky do školy je motivační kampaň pro školy, děti i rodiče. Uspořádejte ve své škole pěší den a zapojte se do soutěže o hodnotné ceny za nejlepší školní reportáž.

květen – červen           registrace škol

září                                    realizace pěšího dne v rámci Evropského týdne mobility

říjen                                  vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší reportáž

 

Proč podporovat pěší cesty do školy? Důvodů je hned několik: 

  1. Bezpečí

Ranní provoz před školou je pro děti nebezpečný. Obzvláště malé děti nejsou mezi couvajícími a parkujícími auty vidět, řidiči často zastavují na přechodech a znemožňují dětem bezpečně přejít nebo jim brání ve výhledu. Rodiče dovážející děti do bezprostřední blízkosti školy ohrožují děti, které jdou pěšky nebo jedou na kole či koloběžce.

  1. Zdraví

Děti by se měly aktivně pohybovat minimálně 60 minut denně. Většině dětí dnes přirozený  pohyb chybí, každé čtvrté dítě okolo 13. roku bojuje s nadváhou nebo dokonce s obezitou. Chůze je zdravá, zlepšuje krevní oběh, pomáhá předcházet kardiovaskulárním a jiným civilizačním onemocněním. Ranní procházka dětem pomáhá se ve škole lépe soustředit.

  1. Životní prostředí

Každé auto před školními budovami zhoršuje vzduch, který děti celý den dýchají. Znečištěné ovzduší, které je v Praze z 90 % přičítáno právě dopravě, způsobuje v hlavním městě přibližně 500 předčasných úmrtí ročně. Koncentrace škodlivých prachových částic je v autě 7 až 12krát horší než venku na ulici.

  1. Zdravé vztahy mezi dětmi

Cesta do školy má pro děti důležitý socializační rozměr. Cestou do školy mohou vznikat přátelství i první lásky, děti získávají společné zážitky, mají čas na objevování světa, získávají pozitivní vztah ke svému okolí.

Pěší dny jsme úspěšně uskutečnili v několika pražských školách, např. v ZŠ Barrandov, ZŠ Tusarova, ZŠ Filosofská, ZŠ Burešova nebo ZŠ U Santošky. Kampaň „Walk to school“ se každoročně koná ve Velké Británii, v Holandsku, v Německu, ve Švýcarsku, ale také v USA, v Kanadě nebo v Austrálii a  v dalších zemích. Naším cílem je zavést podobnou tradici také u nás.

 

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

 

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR