Pěšky do školy

Na začátku roku 2017 jsme zahájili projekt Pěšky do školy, jehož hlavním cílem je přiblížit téma pěší dopravy v širších souvislostech žákům, rodičům a pedagogům, a to atraktivní formou – aktivním a tvůrčím zapojením žáků do průzkumů dopravy a dopravního chování v okolí škol, jejich účastí na osvětových akcích propagujících pěší dopravu a s využitím mobilních aplikací či elektronických pomůcek (krokoměry, aplikace zaznamenávající pěší trasy), sociálních sítí, interaktivního výukového DVD o udržitelné dopravě, pracovních listů a webového portálu Chodci sobě.

V současné době probíhají přípravy monitorování dopravy v okolí vybraných škol, o výsledcích zde budeme informovat.

 

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

 

 

 

 

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR