Pěšky do školy

Pěší den na ZŠ nám. Svobody, foto H. Pěchoučková

Chcete ve své škole:

  • Učit děti o ekologii a udržitelné mobilitě?
  • Podporovat bezpečné, zdravé a udržitelné dopravní chování?
  • Přetvářet okolí školy v příjemné místo?
  • Oslavit Mezinárodní den bez aut?
  • Společně prožít Evropský týden mobility?

Připojte se k celosvětové kampani WALK TO SCHOOL a realizujte na své škole PĚŠÍ DEN!

Cílem kampaně Pěšky do školy je založit tradici pěších dnů a zvýšit počet dětí, které se budou pravidelně dopravovat do školy pěšky. Chceme dětem i rodičům nabídnout zážitek ze společné cesty, která může být příjemná a zábavná. Pomozte nám a zorganizujte u vás ve škole pěší den, týden, nebo dokonce měsíc. O tom, jak uspořádat pěší den na škole, se dočtete v manuálu Pěšky do školy.

Proč podporovat pěší cesty do školy? Důvodů je hned několik:

Ráno před školami dochází k nebezpečným situacím. ZŠ Jitřní, foto archiv PM

Bezpečí
Ranní provoz před školou je pro děti nebezpečný. Obzvláště malé děti nejsou mezi couvajícími a parkujícími auty vidět, řidiči často zastavují na přechodech a znemožňují dětem bezpečně přejít nebo jim brání ve výhledu. Rodiče dovážející děti do bezprostřední blízkosti školy ohrožují ty, které jdou pěšky nebo jedou na kole či koloběžce.

Děti, které pravidelně chodí s rodiči pěšky, se nejlépe naučí zásadám bezpečného pohybu po ulici. Jak učit děti dopravní bezpečnosti od nejútlejšího věku vám poradí náš leták Bezpečně na silnici.

Cesta do školy je příležitost ke zdravému, pravidelnému pohybu, foto archiv PM

Zdraví
Děti by se měly aktivně pohybovat minimálně 60 minut denně. Většině dětí dnes přirozený  pohyb chybí, každé čtvrté dítě okolo 13. roku bojuje s nadváhou, nebo dokonce s obezitou. Chůze je zdravá, zlepšuje krevní oběh, pomáhá předcházet kardiovaskulárním a jiným civilizačním onemocněním. Ranní procházka dětem pomáhá se ve škole lépe soustředit.

Životní prostředí
Každé auto před školními budovami zhoršuje vzduch, který děti celý den dýchají. Znečištěné ovzduší, které je v Praze z 90 % přičítáno právě dopravě, způsobuje v hlavním městě přibližně 500 předčasných úmrtí ročně. Koncentrace škodlivých prachových částic je v autě 7 až 12xt horší než venku na ulici.

Čas strávený se spolužáky…, foto archiv PM

Zdravé vztahy mezi dětmi
Cesta do školy má pro děti důležitý socializační rozměr. Cestou do školy mohou vznikat přátelství i první lásky, děti získávají společné zážitky, mají čas na objevování světa, získávají pozitivní vztah ke svému okolí.

Kampaň „Walk to school“ se každoročně koná ve Velké Británii, v Holandsku, v Německu, ve Švýcarsku, ale také v USA, v Kanadě nebo v Austrálii a  v dalších zemích. Naším cílem je zavést podobnou tradici také u nás.

Kontakty na koordinátorky kampaně:

Marie Čiverná, marie.civerna@prazskematky.cz, 775 065 435

Blanka Klimešová, blanka.klimesova@prazskematky.cz, 777 813 934

 

Kampaň Pěšky do školy finančně podpořily:

 

 

 

Kampaň nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

 

 

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR