Pěšky do školy

Pěší den na ZŠ Filosofská, 15. 9. 2017, foto PM

Na začátku roku 2017 jsme zahájili projekt Pěšky do školy, jehož hlavním cílem je přiblížit téma pěší dopravy v širších souvislostech žákům, rodičům a pedagogům, a to atraktivní formou – aktivním a tvůrčím zapojením žáků do průzkumů dopravy a dopravního chování v okolí škol, jejich účastí na osvětových akcích propagujících pěší dopravu a s využitím mobilních aplikací či elektronických pomůcek (krokoměry, aplikace zaznamenávající pěší trasy), sociálních sítí, interaktivního výukového DVD o udržitelné dopravě, pracovních listů a webového portálu Chodci sobě.

Informace o monitoringu dopravy, který probíhal v červnu 2017:

Během září probíhají na zapojených školách tzv. Pěší dny. Jejich cílem je ukázat rodičům i žákům, že dopravování se (nejen) do školy může být zdravé, šetrné a dokonce i velice zábavné. Více viz tisková zpráva a fotogalerie níže.

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

 

 

 

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR