Prostor u školy v ul. Pertoldova

Názor dětí: velký provoz, přechod pro chodce je v zatáčce a je tam špatný výhled, rodiče vysazující děti před školou, zastavují na přechodu a blokují provoz.

Výsledek analýzy: Absence účinného zklidnění dopravy u přechodu – stávající práh sice řidiče zpomaluje, avšak chování některých rodičů-řidičů v ranních hodinách přímo u přechodu je samostatný problém (nepomůže již žádné dopravní opatření, jen osvěta, nebo represe), rodiče zastavují těsně u přechodu či přímo na něm, parkují v oblouku, přestože se jedná o nelegální chování; silnice se ucpává auty čekajícími na vjezd na horní parkoviště.

Každé páté dítě ze severního chodníku (od ul. Urbánkova) jde mimo přechod., tj. nejkratší cestou přímo v nároží kolem trafostanice. Přechod je využíván dopravní obsluhou (např. pošta) ke vjezdu přímo ke škole.

Návrh: Studie navrhuje trvalé nebo časově omezené zřízení/změnu jednosměrnosti. Účelem tohoto opatření je především zpřehlednění situace přímo před školou a zvýšení bezpečnosti pro děti, které se zde pohybují. Viz návrhová situace D2-1.

Stavební úpravy: zúžení vozovkové plochy a zřízení stavebního zvýšeného prahu v prostoru celého oblouku ulice s integrovaným přechodem pro chodce v současné poloze a nově i vjezdem do školního areálu. Smyslem opatření je zkrácení délky přechodu, zamezení parkování v rozhledových trojúhelnících, zdůraznění prostoru před ZŠ a současně fyzické zpomalení motorových vozidel.

V areálu školy je navržen prostor pro umístění klece se stojany pro kola a koloběžky.

Analýza: C2
Návrhová situace: D2-1D2-2

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR