Ulice Mezivrší

Pozor tady se přechází, ul. Mezivrší, Praha 4 Braník, dočasná úprava pro bezpečné přecházení, prosinec 2019

Názor dětí: Auta jezdí rychle, často couvají na přechod, nepouštějí děti, jsou zaparkovaná a není přes ně vidět. V ulici jsou rozbité chodníky a není zde žádný přechod.

Výsledek analýzy: Komunikace v exponované době nevyhovuje z hlediska a kapacity, chybí pěší cesty a přecházení, proto se chodci pohybují ve vozovce. Obzvláště v horní části ulice u MŠ zcela chybí bezpečné přecházení i chodník. Vysoká míra nevhodného a nelegálního parkování značně omezuje plynulost provozu.

Návrh: Pro stavební řešení je třeba zajistit odkoupení soukromých pozemků a rozšíření komunikace. Křižovatky Mezivrší x Nad Vinohradem a Mezivrší x Pod Vinohradem jsou řešeny jako zvýšené s vyznačenými místy pro přecházení, pouze nejvytíženější místo ve směru ke škole je vyznačeno jako přechod pro chodce. Západní část ulice Mezivrší je řešena jako jednosměrná s obousměrným provozem cyklistů.

Návrh eliminuje nelegální parkování.

Bezpečné přecházení křižovatky Mezivrší  x Nad Vinohradem lze řešit dočasně pomocí úpravy dopravního značení.

Analýzy: C1C2

Situace: D3-1D3-2 a D3-3E2-1E2-2

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR