Pěšky do školy – registrační formulář pro rodiče

Chcete s námi letos v září chodit?
Registrujte se, budeme s Vámi v kontaktu.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Uživatel uděluje organizaci Pražské matky, z. s., IČ: 45 24 62 20, se sídlem Muchova 13, 160 00 Praha 6, jako správci svůj výslovný souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů, tj. jména, příjmení, telefonu a e-mailu, a to za účelem zasílání aktuálních informací. Tento svůj dobrovolný souhlas uděluje podle článku 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 na dobu 10 let. Uživatel si je vědom toho, že tento svůj souhlas může kdykoli odvolat, požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo zpracování, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, a to elektronicky na adrese info@prazskematky.cz. Dále si je vědom toho, že může podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR