Do školy autem, nebo raději pěšky či na kole?

29. 12. 2015

Program Bezpečné cesty do školy (BCŠ) učí děti pohybovat se po svém okolí pěšky či na kole a jejich rodiče i zástupce veřejné správy uvažovat o městské mobilitě jinak než o dopravě autem. „Právě ukončený poslední ročník programu BCŠ znovu potvrdil, že k nebezpečným dopravním situacím v okolí škol často přispívají samotní rodiče, když přivážejí své potomky ráno autem a parkují v rozporu s předpisy nebo nepředvídatelně manévrují ve vozovce [...]

Celý článek  ›

První fáze prosazování bezpečného a šetrného cestování dětí do školy v Ďáblicích úspěšně skončila

27. 12. 2015

V prosinci ukončila také ZŠ U Parkánu  v Ďáblicích svůj roční projekt Bezpečné cesty do školy, během něhož děti označovaly místa, kudy se jim špatně chodí, monitorovaly dopravu a vyplňovaly i dotazníky o svých dopravních preferencích. Jejich šetření vyhodnocovala společně pracovní skupina odborníků, zástupců školy, žáků i rodičů a dopravní projektant Petr Novotný, který navrhl stavební […]

Celý článek  ›

Zastupitelé rozhodli o významném navýšení peněz pro pražský BESIP!

18. 12. 2015

Zastupitelstvo hlavního města Prahy na svém včerejším zasedání rozhodlo o veřejném rozpočtu města na příští rok. V jeho rámci byl nejdříve odhlasován návrh Rady HMP snížit  položku BESIP ve srovnání s letošním rokem o 10 milionů korun, tedy na pouhých 20 milionů, o čemž jsme již informovali. Za několik minut však bylo toto rozhodnutí revokováno […]

Celý článek  ›

Dokážeme zastavit nárůst průměrné globální teploty do konce století pod 2 stupni Celsia?

15. 12. 2015

Na pařížském summitu o klimatických změnách probíhajícím pod hlavičkou OSN dosáhli  o tomto víkendu zástupci 196 zemí celého světa  konečně dohody s ambiciózním cílem zastavit nárůst průměrné globální teploty do konce století pod 2 stupni Celsia, k čemuž musejí přispět všichni, nejen globální aktéři. Mezi nejdůležitější opatření má patřit např. zvýšení energetické účinnosti o 40 %, zřízení […]

Celý článek  ›

Obce mohou zakázat provoz segwayů

9. 12. 2015

Poslanecká sněmovna dnes schválila pozměňovací návrh poslanců Laudáta a Korteho k projednávanému vládnímu návrhu novely tzv. silničního zákona, který  nyní obcím umožňuje podle § 60  tohoto zákona vymezovat zóny, v nichž se nebudou smět pohybovat vozítka segway. Věříme, že  k této legislativní úpravě  přispěla občanská iniciativa, jejíž součástí jsme byly i my – viz dopis poslancům, […]

Celý článek  ›

Nesouhlas s navrhovanou změnou územního plánu na území MČ Praha 15 – projekt Park Hostivař II.

Připojily jsme se k iniciativě sdružení Seppia a občanů Prahy 15, kteří nesouhlasí se záměrem společnosti Central Group realizovat výstavbu na pozemcích za OC Hostivař figurujících v současné době v územním plánu jako plocha pro sport a rekreaci. Podepsaly jsme výzvu Radě HMP, ve které žádáme, aby z mnoha níže uvedených důvodů nepřistoupila na návrh změny územního plánu, která by negativním a nevratným způsobem ovlivnila životní prostředí již tak výstavbou a dopravou velice zatížené lokality a ke které vydala negativní stanovisko samotná MČ Praha 15.

Celý článek  ›

Jednotlivci i spolky se mohou do zítřka vyjádřit k nekonkrétnímu programu snižování imisí v Praze

8. 12. 2015

Praha překračuje závazné limity pro znečišťování ovzduší, které pochází převážně z automobilové dopravy, za což je kritizována Evropskou unií. Ministerstvo životního prostředí proto připravilo návrh programu, jak imise snížit na požadovanou úroveň. Ekologové ze Zeleného kruhu Programu vytýkají nekonkrétnost a obávají se, že jeho cíl dosáhnout požadovaných limitů pro znečištění ovzduší nebude splněn. Nechali proto odborným týmem právníků z mezinárodní organizace Frank Bold poskytující poradenské služby v oblasti lidských práv zpracovat kritické vyjádření, k němuž se mohou do zítřka 9.12. připojit spolky či jednotlivci. Pražské matky tak dnes učinily a své vyjádření MŽP odeslaly. Připojte se i vy!

Celý článek  ›

Zelená ulice: náměstí místo parkoviště

30. 11. 2015

Pražské matky předaly městské části Praha 5 dopravní studii s návrhy projektanta na zabezpečení pěších cest do školy v Nepomucké ulici v Košířích. Košířské komunitě aktivních mladých maminek zároveň odevzdaly profesionálně zpracovaný návrh na přeměnu parkoviště na křižovatce ulic Musílkova a Fabiánova v příjemný multifunkční prostor pro setkávání.

Celý článek  ›

Předání dopravní studie v ZŠ Nepomucká

V ZŠ Nepomucká v Praze 5 jsme v rámci projektu Bezpečné cesty do školy v pátek 27. 11. předali další dopravní studii. Projektant Syrový finální verzi návrhů – většinou ve dvou variantách: dočasné nestavební i stavební úpravy – se zapracovanými připomínkami občanů, Policie ČR, městské části i silničního správního úřadu představil, předal škole a od žáků […]

Celý článek  ›

Žáci ze ZŠ Táborská mají šanci na lepší cesty do školy po svých či na kole

24. 11. 2015

Děti ze ZŠ Táborská předaly v pátek 20. 11. starostovi Prahy 4 Petru Štěpánkovi a zástupci magistrátu Martinu Havelkovi dopravní studii s návrhy stavebních opatření, která by jim měla v budoucnosti usnadnit a zabezpečit každodenní cesty pěšky do školy (viz stránka projektu ZŠ Táborská zde). Dopravní studii, která vznikla na základě mapování problematických míst v […]

Celý článek  ›

Chodci v ohrožení! Situace na křižovatce Prokopova x Rokycanova se opakuje

20. 11. 2015

19.  listopadu, v den 6. výročí smrtelné nehody školačky Anežky, která zemřela pod koly náklaďáku na křižovatce Prokopova x Rokycanova na pražském Žižkově, jsme navštívily místostarostku MČ Praha 3 paní Vítkovskou, abychom se  informovaly o plánech na přestavbu této nebezpečné křižovatky, kde se v současné době vyměňuje kanalizace. Nezajištěné staveniště  v současnosti opět vyvolává nebezpečné […]

Celý článek  ›

Na Bezpečných cestách do školy pracují i teenageři ze SPŠD

26. 10. 2015

Dnes proběhla prezentace výsledků dopravního průzkumu studentů ze Střední průmyslové školy dopravní v Motole, která je letos také zapojena do programu BCŠ, avšak bez finanční podpory magistrátu. Studenti zkoumali místa, kudy se sjíždějí do školy z celé Prahy. Jako nejnebezpečnější vidí přechod před svou školou v Plzeňské ulici, kde se všichni  shodují (i s profesorem […]

Celý článek  ›

Děkujeme, povedlo se! Portál Chodci sobě využívá zkušeností občanů i odborníků na úřadech.

21. 10. 2015

Díky portálu Chodci sobě i  programu Bezpečné cesty do školy, dvou projektů spolku Pražské matky, se v hlavním městě podařilo funkčně i esteticky upravit již desítky míst, která usnadňují a zpříjemňují cesty chodcům. Je to výsledek spolupráce občanů, kteří na portál vkládají své podněty, a úřadů městských částí, resp. pražského magistrátu, které byly schopny občanské podněty využít, tj. vyprojektovat změnu a investovat do ní.

Celý článek  ›

Hledáme dobrovolníky na jednorázovou rychlou akci!

14. 10. 2015

Chceme označit vybraná místa, která se podařilo upravit na základě podnětů z portálu Chodci sobě a projektů Bezpečné cesty do školy. Budeme je označovat samolepkami a balonky. Na každého čeká cca 5 vybraných míst v centru Prahy a jeho okolí. Na cestu dostanete teplý čaj, svačinu a malý dárek k tomu :). Míst je hodně […]

Celý článek  ›

Projekt BCŠ v ZŠ Táborská má dobré vyhlídky

12. 10. 2015

V ZŠ Táborská v Praze 4 proběhlo třetí setkání pracovní skupiny BCŠ, která projednávala dopravní studii  zpracovanou na základě žákovského mapování nebezpečných míst a dopravního průzkumu provedeného taktéž žáky pod vedením projektanta ing. Syrového, který živou diskusi moderoval. Skupina se shodla na tom, že škola do konce října starostovi MČ Praha 4 slavnostně  předá  finální podobu […]

Celý článek  ›

Sousedská slavnost v Košířích – vykročení k „zelené“ ulici

19. 9. 2015

Tisková zpráva Pražských matek ze dne 18. 9. 2015 Pražské matky spolu s místním sdružením Košířská cibulačka a žáky základní školy v Nepomucké ulici představily veřejnosti i zástupcům veřejné správy na sousedské slavnosti svůj záměr přeměnit nebezpečný dopravní prostor křižovatky Musílkova x Fabiánova v pražských Košířích na příjemné místo, které bude sloužit nejen automobilům, ale také chodcům. „V […]

Celý článek  ›

Zveme vás na sousedskou slavnost „Zelená ulice“ do Košíř

10. 9. 2015

Ve spolupráci s iniciativou Košířská cibulačka vás srdečně zveme na sousedskou slavnost, která se bude konat na "Cibuleckém náměstí" v Musílkově ulici v pátek 18. 9. 2015 od 15 h. Na programu je představení výsledků průzkumu bezpečného přecházení v okolí ZŠ Nepomucká, vizualizace možných dopravních změn, sousedské posezení s grilováním, pouliční hry pro děti, hudba, zpěv, zábava... Těšíme se na setkání!

Celý článek  ›

Občané pro krásnou a bezpečnou Liboc!

1. 9. 2015

Loučení s létem – sousedská slavnost v Liboci Společná tisková zpráva Domova svaté Rodiny a organizace Pražské matky ze dne 1. září 2015 Prostředí bývalé historické obce Liboc s její vilovou zástavbou a přilehlou oborou Hvězda poskytuje možnost klidného žití a rekreace uprostřed zeleně. Proto si Liboc zaslouží, aby o ni její obyvatelé pečovali a nenechali si […]

Celý článek  ›

Jdete do školy? Raději pěšky!

Organizace Pražské matky se dlouhodobě zabývá bezpečností dětí při jejich cestování do a ze školy. V rámci programu Bezpečné cesty do školy (BCŠ) opakovaně zjišťujeme, že nejčastějším důvodem, proč děti nechodí do školy pěšky, je obava z velké intenzity automobilového provozu u školy, vysoká rychlost aut, špatný rozhled kvůli autům zaparkovaným u přechodů, bezohlednost některých řidičů, krátký signál zelené či scházející přechody.

Celý článek  ›

Přijďte se do Liboce rozloučit s létem

30. 8. 2015

V rámci projektu Chodci sobě vás zveme na sousedskou slavnost v pražské Liboci, která se koná v Domově svaté rodiny ve čtvrtek 3. září od 15 hodin a vedle mnoha příjemných kulturních a společenských zážitků nabídne i debatu o dopravně bezpečnostní situaci (nejen) v Libocké ulici, kde se povedlo vyřešit jeden z podnětů zaslaných na portál Chodci sobě.

Celý článek  ›

Občanská sdružení připomínkují Pražské stavební předpisy. Posílají Krnáčové Stropnického verzi

25. 8. 2015

Spolu s organizacemi Auto*Mat a Arnika jsme v rámci projednávání Pražských stavebních předpisů zaslali pražské primátorce obsáhlou připomínku věcně shodnou s materiálem připraveným pracovní skupinou Matěje Stropnického, náměstka primátorky pro územní rozvoj. Jako obvykle přitom klademe důraz na pěší propojení v územní zástavbě a na pojímání chůze (i cyklistiky) jako základního způsobu městské mobility a varujeme, že nerespektování tohoto požadavku může město v blízké budoucnosti přivést až k jeho neobyvatelnosti.

Celý článek  ›

Čistě automobilový plán čisté mobility

20. 7. 2015

Vláda ČR bude v blízké době projednávat Národní akční plán čisté mobility (NAP CM), který sice slibuje snížení imisní zátěže na zdraví obyvatel i klima, avšak podle návrhu, který máme k dispozici, se omezuje pouze na podporu infrastruktury pro „čistší“ alternativní paliva v silniční dopravě, aniž by se zároveň snažil zredukovat nadbytečný objem automobilové dopravy nabídkou čistší alternativní dopravy ve městech jako je chůze a cyklistika či kolejová doprava nebo prosazoval využívání železniční dopravy.

Celý článek  ›

Roční průměrné koncentrace toxického benzoapyrenu překračují imisní limity

22. 6. 2015

Konstatuje se to ve studii zpracované Fakultou technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze. Cílem studie je popsat všechny aspekty problematiky látky BaP (benzoapyren), které budou dále využity jako jeden z podkladů pro posouzení o zařazení této látky do seznamu znečišťujících látek ohlašovaných do IRZ (Integrovaný registr znečišťování, veřejný informační systém znečišťování životního prostředí v ČR zřízený Ministerstvem životního prostředí).

Celý článek  ›

Projednává se novela Pražských stavebních předpisů

15. 6. 2015

Rada hl. m. Prahy odsouhlasila návrh novely Pražských stavebních předpisů svým usnesením č. 1335 z 9. června 2015. Návrh novely PSP se projednává od 11. června do 10. července 2015 včetně. Ministerstvo pro místní rozvoj však ve své připravované novele stavebního zákona usiluje o zrušení možnosti Prahy definovat si své stavební požadavky, včetně regulace parkování.

Celý článek  ›

Bezpečné cesty do školy v ZŠ Ďáblice: děti představily první fázi projektu

8. 6. 2015

1. června žáci ZŠ U Parkánu v Praze – Ďáblicích odevzdali výsledky dopravního průzkumu a mapování svých cest do školy projektantovi Petru Novotnému z ateliéru MOK, který zpracuje dopravní studii s návrhy řešení nebezpečných míst. Z dotazníkového šetření podobně jako v jiných školách vyplývá, že děti chtějí jezdit do školy nejvíce na kole (30 %), ale v současné době se tak do školy nedopravuje nikdo. Důvodem je jako obvykle nebezpečný přístup ke škole. Šokující je však současný stejně velký podíl (30 %) těch, které vozí rodiče do školy v poměrně klidné obci autem.

Celý článek  ›

Kampaň Chodci sobě startuje!

5. 6. 2015

Pražské matky zahajují veřejnou kampaň, která si klade za cíl zviditelnit potřeby chodců i výsledky, jichž občané v součinnosti s veřejnou správou dosáhli prostřednictvím portálu Chodci sobě. Organizace tak chce přispět ke změně městské mobility, a tím i k ochraně klimatu a lepší kvalitě života v Praze.

Celý článek  ›

Děti představily výsledky mapování a dopravního průzkumu v ZŠ Nepomucká

30. 5. 2015

Žáci ze ZŠ Nepomucká v Praze 5 včera prezentovali výsledky svého mapování problematických míst v okolí školy v rámci programu Bezpečné cesty do školy. Výsledky dotazníkového šetření o způsobu dopravy i zjišťování dopravně nebezpečných i jinak problematických míst mezi žáky i jejich rodiči se od podobných šetření na jiných škol příliš neliší: děti chtějí jezdit do školy na kole a nejvíce se bojí velké intenzity provozu, rychlosti aut a nepřehledného parkování v místech, kde přecházejí.

Celý článek  ›

Nejvyšší rozpočet pro pražský BESIP od roku 2008!

20. 5. 2015

Na návrh Petra Dolínka, náměstka primátorky hlavního města Prahy, rozhodla včera Rada HMP o navýšení rozpočtové položky BESIP o 18 milionů Kč, což je o více než 50 % oproti loňskému roku! Věříme, že k tomu přispělo i naše působení v pracovní skupině BESIP při pražském magistrátu a také naše osobní jednání s panem náměstkem o nedostatku prostředků pro bezpečnost chodců na počátku letošního roku.

Celý článek  ›

Životní prostředí v ohrožení

15. 5. 2015

Zdá se, že tlak firem na politiky sílí nejen u nás doma, ale i v EU. Přizpůsobování politických rozhodnutí zájmům byznysu se v poslední době projevuje v několika výrazných případech nejen na domácí scéně. Včera startovala celoevropská iniciativa nevládních organizací s názvem Klenoty přírody v ohrožení, která reaguje na plánované změny v klíčových evropských zákonech na ochranu přírody. Evropská komise se pod tlakem firem a jejich komerčních zájmů chystá oslabit významné směrnice chránící nejcennější evropskou přírodu a řadu ohrožených druhů.

Celý článek  ›

Levně do školy po svých, nebo draze autem?

13. 4. 2015

Ve 4 pražských školách, které se letos rozhodly, že budou své žáky dlouhodobě a aktivně podporovat v tom, aby mohli bezpečně chodit do školy pěšky nebo jezdit na kole, absolvovaly právě v rámci programu Bezpečné cesty do školy první kolo setkání se zástupci úřadů a policie i projektanty, s nimiž budou spolupracovat na zlepšení svých cest po vlastní ose. Další fáze programu – realizace opatření, která budou v rámci programu navržena, – je však rozpočtovou politikou města v oblasti dopravy ohrožena.

Celý článek  ›

Evropským „Městem bez sazí“ byl vyhlášen švýcarský Curych. Praha skončila 15. až 17. z 23 hodnocených měst

1. 4. 2015

Město Curych se stalo vítězem evropského žebříčku „Města bez sazí“, a to díky své komplexní politice snižování emisí a podpoře čistějších forem dopravy. V případě Curychu a Kodaně hodnocení ocenilo snížení počtu automobilů a omezení týkající se nejvíce znečišťujících automobilů, kamionů nebo stavební mechanizace. Oceněno bylo také rozšíření čistějších forem dopravy jako MHD či městská cyklistika nebo podmínek pro pěší . Podle informací naší organizace Praha nic podobného nechystá, chodce a cyklisty podporuje váhavě, automobily významně neomezuje. Na snižování emisí se chystá ČR přes alternativní, čistší paliva (Národní akční plán čisté mobility). To podle našeho názoru ovzduší od dopravy ve městě nevyčistí. Za prašnost z dopravy jsou totiž z 90 % odpovědné otěry, víření atp., nikoli spalování!

Celý článek  ›

Čistě automobilní plán čisté mobility

17. 3. 2015

Členka Pražských matek Jarmila Johnová byla přizvána do Výboru pro udržitelnou dopravu při Radě vlády pro udržitelný rozvoj, v němž zasedají odborníci z oblasti dopravy z akademických kruhů, zdravotnictví, neziskových organizací a státní správy. Na posledním setkání Výboru, který se konal na Úřadu vlády minulý týden, představil Eduard Muřický z Ministerstva průmyslu a obchodu návrh Národního akčního plánu (NAP) čisté mobility, který má snížit emise z dopravy těžce dopadající na lidské zdraví i životní prostředí.

Celý článek  ›

Výsledky výběrového řízení pro zapojení pražských škol do programu Bezpečné cesty do školy

16. 2. 2015

Děkujeme všem školám, které projevily zájem o zapojení do programu Bezpečné cesty do školy v roce 2015. Všechny přihlášky byly dobře zpracované, ale šestičlenná komise (složená ze dvou zástupců Odboru rozvoje dopravy MHMP, tří zástupců neziskové organizace Pražské matky a dopravního projektanta) bohužel může vybrat a finančně tak podpořit z dotace města jen tři z nich. Čtvrtá škola, kterou jsme do programu zařadily, je schopna a ochotna program uskutečnit díky svému odbornému zaměření sama bez finanční podpory města. Budeme rádi, jestliže se školy, na které se letos "nedostalo", přihlásí znovu příští rok, určitě to vyjde! Všem školám přejeme mnoho zdaru.

Celý článek  ›

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR