Stárnutí a veřejný prostor

13. 12. 2017

Zúčastnili jsme se kulatého stolu na téma Stárnutí a veřejný prostor, který v rámci projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň pořádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Krajský úřad Středočeského kraje.

Celý článek  ›

Ještě jednou za seniory v Praze 7

Na konci listopadu jsme se ještě jednou vydali za seniory v Praze 7, tentokrát do domu s pečovatelskou službou (DPS) U Studánky. Strávili jsme příjemné odpoledne s milými dámami, které zde žijí, a přidala se k nám ještě jedna paní ze sousedství. Ukázalo se, že senioři často sdílí stejné či podobné problémy na cestě ke stejným cílům.

Celý článek  ›

Nevyvážená doprava – kdo za to může? Alarmující výsledky monitoringu dopravy v okolí pražských škol

19. 11. 2017

Výsledky monitoringu dopravy uskutečněného z iniciativy spolku Pražské matky s žáky tří pražských škol (ZŠ Filosofská v Praze 4, ZŠ U Santošky v Praze 5 a ZŠ Burešova v Praze 8) v průběhu roku 2017 znovu ukázaly, že pražská doprava není ve vztahu ke všem účastníkům provozu vyvážená a stejně vstřícná. Ti nejslabší – chodci, kteří jsou nejšetrnější k životnímu prostředí i městské kase – jsou odsouzeni k dlouhému čekání u přechodů, sprintování na příliš krátkou zelenou, brodění se bahnitými pěšinami a přelézání zábradlí...

Celý článek  ›

Další setkání se seniory v Praze 7

V pátek 10. 11. jsme se znovu setkali se seniory z Prahy 7, tentokrát v pečovatelském centru v Tusarově ulici. Většina účastníků bydlí přímo v bytech pečovatelského centra, ale přidalo se k nám i pár dalších obyvatel Prahy 7, kteří se s námi přišli podělit o své zkušenosti s pohybem ve veřejném prostoru z pohledu seniorů.

Celý článek  ›

Mapujeme se seniory Prahu 7 – první setkání

6. 11. 2017

Na půdě ÚMČ Praha 7 jsme se v pondělí 30. října setkali s několika seniory, kteří vyslyšeli naši výzvu k zapojení do komunitního mapování veřejného prostoru této městské části. Děkujeme všem, kdo nelitovali času a přišli se podělit o své zkušenosti. Zajímalo nás, kam senioři nejčastěji chodí, a jsme rádi, že často tráví svůj čas aktivně – v parku, v plaveckém bazénu, na kurzech. Věnovali jsme se diskuzi o několika konkrétních problémových místech,  ale i obecným problémům, které starší lidé na svých cestách vnímají.

Celý článek  ›

Nechcete taky chodit do školy pěšky? Pěší dny na ZŠ U Santošky

27. 10. 2017

Zdaleka ne všichni si uvědomujeme, že chůze ve městě je také doprava, na rozdíl od automobilové je však prospěšná pro každého z nás jednotlivě i pro všechny společně. Nejen že je šetrná k našim vlastním peněženkám i veřejnému rozpočtu města, ale je také nejšetrnější k  životnímu prostředí města: neznečišťuje ovzduší, nevypouštíme při ní větší objem skleníkového plynu CO2...

Celý článek  ›

Výsledky dopravního monitoringu v okolí ZŠ Burešova

14. 10. 2017

Do ZŠ Burešova chodí více než polovina dětí pěšky, ale pěší cesty a přechody v okolí školy tomuto způsobu dopravy nejsou příliš vstřícné. Dopravní monitoring u několika přechodů v okolí školy (ul. Chabařovická, Taussigova, Hlaváčova, Rajmonova), který zde probíhal v červnu a jehož výsledky máme nyní k dispozici, ukázal, že na všech sledovaných místech jsou přechody nevhodně řešené, auta nerespektují právo chodců přecházet a vozidla parkující těsně u přechodu brání dobrému rozhledu.

Celý článek  ›

Návrhy na řešení dopravní situace v okolí ZŠ U Santošky

13. 10. 2017

Ve čtvrtek 5. 10. se sešla pracovní skupina projektu BCŠ na ZŠ U Santošky, aby se vyjádřila k návrhům na zlepšení dopravního prostředí v okolí školy ve prospěch chodců. Tým dopravních projektantů připravil hned čtyři varianty úprav celé ulice U Santošky od křižovatky Ostrovského x Na Zatlance až k ulici Na Václavce.

Celý článek  ›

Pražský Den bez aut na Štěfánikově: byli jsme tam!

28. 9. 2017

V pátek 22. září vyvrcholil Evropský týden mobility Dnem bez aut, který v Praze probíhal pod záštitou městské radnice. Pro tento celoevropský svátek magistrát uzavřel Štefánikovu ulici na Smíchově autům a v uvolněném prostoru poskytl aktivním účastníkům stánky pro propagaci svých aktivit ve prospěch udržitelné mobility.

Celý článek  ›

Pěšky do školy na ZŠ Burešova

27. 9. 2017

Každý z nás by měl podle zdravotníků ujít denně nejméně 5000, optimálně 10 000 kroků, což je při délce dětského kroku 50 cm 2,5 km, respektive 5 km. Namísto toho však rodiče vozí své děti často i pár set metrů do školy autem. Městský provoz se tak každé ráno zvyšuje až o jednu pětinu a již beztak znečištěné ovzduší se ještě více zahušťuje.

Celý článek  ›

Pěšky do školy: zaručený způsob, jak si užít své každodenní cestování do školy i zpět!

18. 9. 2017

V září probíhají v rámci Evropského týdne mobility na třech pražských základních školách (ZŠ Burešova, Praha 8, ZŠ U Santošky, Praha 5 a ZŠ Filosofská, Praha 4) tzv. Pěší dny, které zde iniciovala organizace Pražské matky s cílem ukázat rodičům i žákům, že dopravování se (nejen) do školy může být zdravé, šetrné a dokonce i velice zábavné.

Celý článek  ›

Jaká jsou hlavní úskalí při cestě do školy U Santošky

12. 9. 2017

Ulice Na Václavce a U Santošky, které tvoří hlavní přístupovou cestu do školy, jsou v ranních hodinách opravdu rušné – mezi 7 a 8 hodinou tudy projelo 1 660 vozidel, což je více než 2 vozidla za sekundu. Většinu provozu představuje tranzitní doprava, více než jedna třetina vozidel, která přijíždí směrem z Malvazinek (425), odbočuje do Bieblovy ulice, kudy pokračují do Radlické a na Smíchov.

Celý článek  ›

Kdo to tady jezdí? Alarmující výsledky monitoringu dopravy na ZŠ Filosofská

10. 9. 2017

Na šesti dopravně nejproblematičtějších místech před oběma budovami ZŠ Filosofská probíhal 8. června monitoring dopravy. Přes třicet statečných dětí pod dohledem obětavých učitelů vyrazilo v 7 hodin do chladného rána. Monitoring potvrdil to, co děti i rodiče uvedli v dotazníkovém šetření, a to že nejproblematičtější místa se nacházejí přímo před školními budovami.

Celý článek  ›

Cesty do školy autem ohrožují děti více než dopravní nehody

3. 9. 2017

Znečištění ovzduší z dopravy přináší větší rizika než nehody způsobené dopravním provozem Tisková zpráva Pražských matek ze dne 4. září 2017 k začátku nového školního roku V posledních letech u nás vzrůstá tendence dovážet děti do školy autem. Rodiče si to obvykle zdůvodňují nebezpečím, které na jejich děti číhá na silnicích zatížených příliš intenzivním provozem. Srovnání statistik dopravních […]

Celý článek  ›

Komentář Pražských matek k připravovanému Plánu udržitelné dopravy pro Prahu

13. 8. 2017

V úterý 15. 8. má Rada ZHMP projednávat materiály k Plánu udržitelné mobility pro  Prahu a okolí s pracovním názvem  P+ a odsouhlasit další postup práce. K vytvářenému Plánu jsme zpracovaly své připomínky, v nichž zdůrazňujeme potřebu rozšířit jej o zajištění celkové pěší prostupnosti  města a podmínek pro rozvoj pěší dopravy na krátké vzdálenosti, což pomůže nejefektivněji snížit exhalace a hluk z dopravy, přerozdělit veřejný prostor ve prospěch lidí i zeleně a město tak učinit pro lidi obyvatelnějším. Své připomínky jsme zaslali náměstkovi primátorky pro dopravu Petru Dolínkovi a pracovníkům ORFD pražského magistrátu.

Celý článek  ›

V Praze umírají stovky lidí každý rok vinou prachem znečištěného ovzduší

23. 7. 2017

Koalice Vlasta se svou předsedkyní a zastupitelkou Prahy 10 Olgou Richterovou (Piráti) zažalovala u soudu Ministerstvo životního prostředí ČR pro neefektivní Plán zlepšování ovzduší. PM varují před ničivým dopadem znečištění z dopravy na dětské zdraví už léta, naposledy jsme upozornily na "nejšpinavější" pražskou stanici, která monitoruje ovzduší přímo v areálu mateřské školky ve Vršovicích, na květnovém setkání s občany právě v této městské části. Jsme rády za rychlou reakci a "trefu do černého", je třeba si ale uvědomit, že ovzduší žádný zákon ani předpis sám o sobě nevyčistí. Vzduch si totiž špiníme my sami, jezdíme-li po Praze autem a vozíme jím i děti do školy, třeba i jen pár set metrů.

Celý článek  ›

Městská doprava bez chodců je neudržitelná!

28. 6. 2017

Hlavní město Praha v současné době připravuje Plán udržitelné mobility (P+), jehož účelem je zajistit, aby se nadále nezvyšovalo zatížení města vlivem dopravy a v metropoli se nezhoršovaly podmínky pro život jejích obyvatel i pobyt návštěvníků. Pražské matky, které se dlouhodobě problematice udržitelné městské mobility věnují, tento počin vítají, poukazují však na rozpor v P+, který opomíjí chůzi.

Celý článek  ›

Bezpečné cesty do školy U Santošky: Auta tu jezdí až moc rychle, říkají děti

15. 6. 2017

V ZŠ U Santošky se pracovní skupina projektu BCŠ sešla na Den dětí. Přímo pod okny školy projíždí kolony aut a autobusů, protože ulice U Santošky patří k těm rušnějším a ve výsledcích mapování cest dětí do školy se to náležitě projevilo. Cestu do školy nepovažuje za bezpečnou zhruba třetina dětí, jako důvod označují většinou přechody přímo […]

Celý článek  ›

Opravdu to tu je bezpečné? Projekt BCŠ na ZŠ Burešova

9. 6. 2017

Do základní školy v Burešově ulici chodí 760 dětí. Na první pohled se zdá, že tady by děti problém s bezpečností při cestě do školy mít neměly – k budově se přichází od metra Ládví nejprve po sídlištním dlážděném prostoru s obchody a institucemi veřejné vybavenosti (ne že by se jednalo o příkladný veřejný prostor 21. […]

Celý článek  ›

Šlo by to i jinak: výsledky mapování cest do ZŠ Filosofská

2. 6. 2017

Pod názvem ZŠ Filosofská se skrývají školy dvě: objekt Filosofská a objekt Jitřní. Obě školy jsou specializované, na Filosofské je rozšířená výuka jazyků, na Jitřní zase tělesná výchova. Do obou objektů v pražských Hodkovičkách dojíždí za vzděláním přes 900 dětí, a to jak z Prahy, tak i z obcí v jejím okolí. Právě kvůli nutnosti dovážet děti i z […]

Celý článek  ›

Jak se nám dýchá v Praze?

13. 5. 2017

Jak se nám dýchá v Praze? Přijďte si o tom popovídat s odborníky do Malešického Mikropivovaru. Diskutovat budete moci s MUDr. Miroslavem Šutou a naší předsedkyní Jarmilou Johnovou. Jste srdečně zváni!

Celý článek  ›

Bezpečné cesty do školy opět bodují!

11. 4. 2017

Pracovní skupina BESIP při Magistrátu hl. m. Prahy pro letošní rok vybrala 30 návrhů a žádostí na úpravy dopravního prostoru, které postoupí do dalšího kola – koncepčně se k nim vyjádří Institut plánování a rozvoje HMP a pak už nic nebude bránit tomu, aby TSK připravilo podrobnou projektovou dokumentaci a pustilo se do realizace. Tímto výběrem prošlo […]

Celý článek  ›

Projekty BCŠ se rozbíhají na nových školách

4. 4. 2017

Během března se konala zahajovací setkání projektů Bezpečné cesty do školy na třech nových školách – ZŠ Burešova, ZŠ Filosofská a ZŠ U Santošky. Školám jsme předali mapy připravené ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje HMP i vzory dotazníků a seznámili jsme je s metodikou a harmonogramem projektu. Základní škola Burešova v Praze 8 se nachází v […]

Celý článek  ›

Pro pěší inspiraci do Londýna

21. 3. 2017

V sobotu ráno jsme si odskočily do Londýna na malou konferenci o městech, kde se chodí (the Walking Summit), a vrátily se večer zpět do Prahy, kde se tak moc nechodí. Zjistily jsme, že vše, co tvrdíme o výhodách města pro pěší, lze uskutečnit, když o to město opravdu usiluje a těží z podpory organizací, spolků i jednotlivců, […]

Celý článek  ›

Praha připravuje Plán udržitelné mobility

13. 3. 2017

Minulý týden proběhl v primátorské rezidenci workshop, v jehož rámci bylo zástupcům odborné veřejnosti (specialisté z jednotlivých pražských městských částí, ČVUT, Auto*Matu, policie, Ministerstva životního prostředí, Svazu cestujících ve veřejné dopravě, ÚAMK, Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, Českých drah, České parkovací asociace, TSK, […]

Celý článek  ›

Slibné jednání s náměstkem primátorky Petrem Dolínkem

6. 3. 2017

Jednání Pražských matek s náměstkem primátorky Petrem Dolínkem, které proběhlo minulý týden, poskytlo slibné výsledky. Získaly jsme příslib, že budou uskutečněny všechny nerealizované návrhy z programu Bezpečné cesty do školy (!), bude zřízena pěší skupina mimo pracovní skupinu BESIP, která se bude věnovat pěší dopravě z širšího než z bezpečnostně-technického hlediska, pro tuto příležitost máme navrhnout […]

Celý článek  ›

Koloděje potřebují chodníky i náměstí

3. 3. 2017

Finále projektu Bezpečné  cesty do školy na ZŠ Koloděje bylo provázeno bouřlivými spory okolo podoby prostoru před školou. Většina problémů, které děti v rámci mapování a dotazníkového šetření identifikovaly, se totiž koncentruje v okolí nevábného asfaltového plácku přímo před budovou školy. V současné době se zde otáčejí autobusy MHD, parkují zde rodiče i návštěvníci obce, a především tudy […]

Celý článek  ›

Znečištění pražského ovzduší: napsali jsme primátorce

2. 3. 2017

Pražské matky se v otevřeném dopise obrátily na primátorku hlavního města Prahy Adrianu Krnáčovou s dotazy, jaká opatření chystá město pro zamezení vzniku extrémních smogových situací, které zažívali Pražané během této zimy, a to zejména v oblasti motorové dopravy, která je v Praze hlavním zdrojem znečištění ovzduší.

Celý článek  ›

Kontroverzní návrh zadání změny územního plánu v Hostivaři jde do Rady HMP, opět jsme napsali radním

27. 2. 2017

Aktualizace k 23. 3. 2017: K naší velké radosti se na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 nakonec podařilo prosadit zpětvzetí žádosti o změnu ÚP. Nebylo to vůbec jednoduché a rozhodl jeden hlas, ale zeleň zase jednou dostala šanci! Děkujeme všem, kteří se o to zasadili, zejména koalici Patnáctka náš domov a organizátorkám občanských aktivit ze sdružení Seppia. Spolu […]

Celý článek  ›

Chodíme s Vámi už pět let! Portál Chodci sobě slaví 5. narozeniny

21. 2. 2017

Tisková zpráva Pražských matek ze dne 21. 2. 2017 Pražské matky oslavily 5. výročí provozu svého portálu Chodci sobě. Jeho prostřednictvím mohou chodci hlásit příslušným městským částem i dalším odpovědným institucím problémy, s nimiž se setkávají v pražských ulicích, a veřejně sledovat jejich řešení.  Od února 2012, kdy byl portál spuštěn, podali občané tímto způsobem necelých […]

Celý článek  ›

Příklady táhnou a chodci posilují! Chodci sobě mají v Olomouci dvojče

18. 1. 2017

Tisková zpráva Pražských matek ze dne 18. 1. 2017 Univerzita Palackého se inspirovala portálem Pražských matek Chodci sobě a v pondělí 16. 1. 2017 oficiálně zahájila provoz svého portálu Chodím Olomoucí. Po Praze tak získává webový portál, s jehož pomocí mohou občané přispívat ke zvýšení komfortu chodců při cestování městem, také Olomouc.  Olomoucký portál chce, podobně jako […]

Celý článek  ›

Bezpečné cesty do školy 2017: Chodit do školy pěšky je normální!

5. 1. 2017

Tisková zpráva Pražských matek ze dne 6. 1. 2017 Pražské matky ve spolupráci s hlavním městem Prahou vyhlašují další ročník programu Bezpečné cesty do školy (BCŠ) určený všem základním i středním školám na území Prahy s cílem spoluvytvářet lepší cesty pro chodce a motivovat žáky i rodiče k jejich využívání. Bezpečnost chodců v ČR se zhoršuje Díky […]

Celý článek  ›

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR