3. místo pro Bezpečné cesty do školy v soutěži Máte lepší nápady? a prezentace programu v Bruselu

Pražské matky vysoutěžily v ČR projektem Bezpečné cesty do školy 3. místo v iniciativě sítě CEE Bankwatch „Máte lepší nápady?“, jejíž snahou je umožnit menším nevládním organizacím i jednotlivým občanům čerpat z evropských fondů prostředky na financování projektů pro udržitelný rozvoj a zefektivnět tak způsob „utrácení“ evropských peněz.

Soutěž „Máte lepší nápady?“ probíhala ve 21 zemích východního bloku a její vítězové dostali za odměnu možnost odjet do Bruselu své projekty prezentovat zástupcům Bankwatch a Evropské komise, viz http://bankwatch.org/news-media/blog/these-eu-citizens-have-better-ideas-eu-funds.

PM v rámci diskuse položily poněkud provokativní otázku, proč EK financuje především kontrole se vymykající ohromné dopravní stavby určené pro automobilovou individuální dopravu, která životnímu prostředí ve městech tolik škodí, zatímco na životnímu prostředí prospěšnou pěší dopravu se peněz notoricky nedostává a objem investic do ní se např. v Praze neustále snižuje. Na tuto otázku se PM odpovědi sice nedostalo, zato se však dozvěděly, že Praha už od EK na investice do automobilové dopravy nedostane ani euro. Organizacím podporujícím pěší bylo doporučeno spojit své síly a požádat EK o financování společného projektu.

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR