Bezpečné cesty do školy jsou stále potřeba

Programem Bezpečné cesty do školy za jeho více než patnáctiletou historii již prošly desítky škol, a proto jsme každý rok zvědaví, jak velký o něj bude zájem. Z reakcí škol i rodičů je evidentní, že téma bezpečného cestování do školy je stále aktuální a v městském prostředí je stále na čem pracovat. Od ledna, kdy jsme vyhlásili nový ročník programu, se na nás obraceli zástupci městských částí, škol i rodičů a konzultovali s námi problémy s nimiž se děti na svých cestách každodenně potýkají.

Pro účast v programu jsme nakonec vybrali tři školy (ZŠ Kutnohorská, ZŠ Drtinova a ZŠ Pod Žvahovem), které chtějí nejen zlepšit dopravní infrastrukturu ve svém okolí, ale také ve spolupráci s námi motivovat děti i rodiče ke změně dopravního chování, vysvětlovat jim výhody pěší dopravy a společně objevovat, jak se způsob dopravy podílí na tom, jestli je nám ve městě příjemně. ZŠ Kutnohorská by chtěla především zlepšit dostupnost školy na kolech a koloběžkách a společně s dětmi se více starat o přilehlý park. ZŠ Drtinova na pražském Smíchově má o účast v programu zájem již dlouho převážně proto, že děti sem přichází po úzkém chodníku, který často zabírají parkující auta. ZŠ Pod Žvahovem s námi v loňském roce absolvovala akci Pěšky do školy, v nastartovaných aktivitách by rádi pokračovali a zároveň odstranili kolizní místa v blízkosti školy.

Kromě vybraných škol jsme konzultovali například situaci u ZŠ Na Balabence. Křižovatka Na Balabence patří dlouhodobě k místům s největší nehodovostí v Praze, v roce 2019 zde došlo k 24 dopravním nehodám. Signalizovaný přechod je zcela mimo logické pěší vazby, a tak děti radši volí nebezpečnou cestu přes tramvajové koleje. Škola se do programu Bezpečné cesty do školy sice nakonec nepřihlásila, nicméně díky aktivním rodičům se situací začala zabývat samospráva městské části Praha 9 i Magistrát, pod jehož správu křižovatka patří.

Dopravní situace v okolí školy, 23. 9. 2015

Obrátili se na nás také rodiče i vedení ze  ZŠ Táborská, která se programu účastnila již v roce 2015. Návrhy dopravní studie byly v době realizace projektu nadšeně přijaty jak tehdejším vedením městské části, tak Instutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, který připravuje rozsáhlou rekonstrukci Táborské ulice. Čtyři roky po předání studie je zde bohužel dopravní situace pro děti stále stejně nebezpečná. Z navržených stavebních opatření se podařilo prosadit jen zvýšení přechodu ve Svatoslavově ulici, navržené úpravy dalších nebezpečných křižovatek v ulici Petra Rezka a Sezimova, pro které již byla téměř dokončená projektová dokumentace, se bohužel setkaly s nesouhlasným stanoviskem nového politického zastoupení radnice Prahy 4, a proto musely být přepracovány (s výrazným omezením prvků pro zklidnění dopravy) nebo dokonce zcela pozastaveny. Pro nejnebezpečnější křižovatku Táborská x Sezimova bylo Odborem dopravních agend MHMP vydáno stanovení na dočasné nestavební úpravy (vyznačení dopravních stínů a umístění baliset) již v listopadu 2016. Tato opatření, která by napomohla bezpečnějšímu přecházení dětí na nejvyužívanějším přechodu v blízkosti školy, z neznámého důvodu dosud nebyla realizována. Informovali jsme příslušné instituce a pracujeme na tom, aby se návrhy na bezpečné cesty v okolí ZŠ Táborská opět navrátily do plánovaných akcí města, resp. městské části.

Ze strany rodičů či občanů jsme také dostali informace, že nebezpečná přecházení nejen pro děti, ale i pro ostatní chodce jsou např. v ul Žerotínova nebo mezi ulicemi Máchova a Slovenská.

Děkujeme Magistrátu hl. m. Prahy za podporu programu Bezpečné cesty do školy i v roce 2020 a doufáme, že spolupráci budou nakloněny i příslušné městské části.

Praha_logo

Realizaci programu Bezpečné cesty do školy podporuje hlavní město Praha.

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR