Bezpečné cesty do školy U Santošky: Auta tu jezdí až moc rychle, říkají děti

Detail ze školní mapy rizikových míst na cestách dětí do školy, foto K. Syrový

V ZŠ U Santošky se pracovní skupina projektu BCŠ sešla na Den dětí. Přímo pod okny školy projíždí kolony aut a autobusů, protože ulice U Santošky patří k těm rušnějším a ve výsledcích mapování cest dětí do školy se to náležitě projevilo. Cestu do školy nepovažuje za bezpečnou zhruba třetina dětí, jako důvod označují většinou přechody přímo u školy. Ten nad školou je sice opatřen semafory, ale děti se tu bojí přecházet, protože mají špatný rozhled za zatáčku, auta zde jezdí rychle a na zelenou je třeba čekat dlouhé minuty. V případě přechodů pod školou a v ulici Na Březince dětem kromě vysoké intenzity provozu a neohleduplnosti řidičů vadí také časté parkování rodičů přímo v prostoru přechodu při ranním vysazování dětí.

Jako další nebezpečné místo byla vyhodnocena křižovatka ulic U Santošky x Ostrovského x Na Zatlance. Jedná se o nepřehlednou křižovatku, kde se v prostoru zatáčky stýkají  čtyři ulice. To, že místo si zaslouží zvýšenou pozornost, dokládá mimo jiné i dopravní nehoda osobního automobilu s autobusem, která se stala právě v den prezentace, ale naštěstí se obešla bez zranění. Dopravní studie navržená pro zklidnění dopravy v okolí školy se dále bude věnovat prověření a případnému návrhu na optimalizaci pěších vazeb ze směru od Malvazinek. Rekonstrukci ulice Peroutkova spojenou se zklidněním dopravy připravuje městská část Praha 5 ve spolupráci s ateliérem Promika.

Děti hojně zmiňovaly obavy z podezřelých osob, které se vyskytují v přilehlých parcích (Skalka, Santoška a Mrázovka). O možném řešení budeme jednat s odborem údržby zeleně.

Stránku školního projektu s prezentací výsledků mapování a dopravního průzkumu naleznete zde.

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR