Projekty BCŠ se rozbíhají na nových školách

Během března se konala zahajovací setkání projektů Bezpečné cesty do školy na třech nových školách – ZŠ Burešova, ZŠ Filosofská a ZŠ U Santošky. Školám jsme předali mapy připravené ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje HMP i vzory dotazníků a seznámili jsme je s metodikou a harmonogramem projektu.

Základní škola Burešova v Praze 8 se nachází v sídlištní zástavbě, přístupové cesty k budově vedou parkem, zdálo by se, že zde není co řešit. Ale první pohled může často klamat, takže jsme zvědaví na pohled dětí, jejich zhodnocení cest do školy i jejich názor na veřejný prostor v okolí školy. Škola ve spolupráci s rodiči již dlouho usiluje o zřízení bezpečného úložiště pro kola či koloběžky, aby více dětí mohlo  jezdit do školy po své ose – však také na škole působí cyklistický kroužek, který často pořádá cyklovýlety, a pan učitel Jaroš, který zde projekt vede, je aktivní cyklista. Zdá se tedy, že  po dlouhé době budeme mít takový hezký cykloprojekt. BCŠ na této škole jsou spolufinancovány Státním fondem životního prostředí České republiky v rámci projektu „Místní Agenda 21 – Cesta k udržitelnému rozvoji v Praze 8“.

Škola Filosofská v Praze 4 – Hodkovičkách má nejen dlouhý název, ale také velkou spoustu žáků. Jedná se o dvě sloučené školy, jednu s rozšířenou výukou jazyků, druhou sportovní. Děti sem dojíždějí často i z velké dálky, rodiče jich hodně vozí auty, a škola se stále snaží o bezpečný provoz před oběma svými budovami. Na úvodním setkání, které téměř naplnilo školní jídelnu, byla cítit chuť ke změně a veliký entuziasmus, doufejme tedy, že nevyjdou naprázdno.

Okolo základní a mateřské školy U Santošky na pražském Smíchově se valí nepřetržitý proud aut a autobusů. Auta přidávají plyn, aby vyjela strmou ulici, předjíždějí autobus stojící v zastávce bez ohledu na to, zda vidí na přechod hned za zastávkou, nebo ne. Přilehlá Bieblova ulice je výhodnou zkratkou k tunelu Mrázovka, na Jižní spojku nebo na Strakonickou ulici, auta tudy nejezdí, auta tady stojí. Cestou na setkání jsme si užívali rozkvetlý park, avšak před školou v kontejnerech usychají tři zubožené stromky, přestože dále v ulici je vysazeno docela pěkné stromořadí. Byli jsme tu odpoledne, ale ranní zmatek, parkování na chodníku, otáčení a couvání vozidel si bohužel až příliš dobře umíme představit.  
Školy vám postupně představíme také na nášem Facebooku. Tak s chutí do toho, ať už je to mapování hotovo!

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR