Chodci sobě: Město pro občany, občané pro město

chodci_sobe_36Radnice městské části Praha 2 včera hostila setkání zástupců pražské veřejné správy  s občany nad portálem Chodci sobě provozovaným sdružením Pražské matky, jehož prostřednictvím mohou občané ohlašovat nedostatky na pěších cestách kdekoli na území hlavního města.

Setkání zahájila starostka MČ Praha 2 Jana Černochová, která se sdružením Pražské matky dlouhodobě spolupracuje na zklidňování dopravy v rámci projektu Bezpečné cesty do školy. „Portál Chodci sobě proto chápu jako další příspěvek ke zlepšení kvality života v našem sousedství, potažmo tedy v rámci života na „dvojce“,“ uvedla Černochová.

Účelem setkání bylo představit výsledky rok a půl trvajícího provozu portálu Chodci sobě a dohodnout se na zlepšení komunikace mezi veřejnou správou, administrátorem projektu i občany tak, aby spolupráce byla co nejefektivnější. Ukázalo se, že největším problémem jsou nejasné kompetence a propletence vztahů mezi městskými částmi na jedné straně a městem, potažmo Technickou správou komunikací hl. města Prahy, na straně druhé. Městským částem většinou vadí, že podněty nejsou zasílány tomu, kdo je za jejich řešení odpovědný (podle výkonu státní správy na dané komunikaci buď MČ nebo pražský magistrát) nebo kdo má řešení financovat (vlastník komunikací, tedy z více než 90 % hlavní město Praha), ale podle lokalizace problému (tedy vždy MČ). Argumentují přitom tím, že jsou vlastně jen pošťáky, kteří podněty z velké části přeposílají k řešení někomu jinému a mohou u veřejnosti budit neoprávněný dojem, že nic neřeší. Přítomní občané zase tvrdí, že nejpřehlednější je pro ně komunikovat prostřednictvím portálu s jedním místem, které je bude o osudech jejich podnětu informovat nehledě na odpovědnost. Všichni se však shodují v tom, že portál má smysl, protože poskytuje městským částem i hlavnímu městu přehled o tom, kde jsou závady na pěších cestách, kde občany „tlačí bota“, a občanům poskytuje možnost zapojit se do zkvalitňování městského života a získat přehled o tom, zda a jak se jejich podněty řeší. Pražské matky se s přítomnými zástupci veřejné správy dohodly na tom, že se společně pokusí portál upravit tak, aby to vyhovovalo oběma stranám.

Kromě zástupců veřejné správy v Praze a občanů prezentovaly své projekty s obdobným zaměřením Kancelář pro veřejný prostor z Ústavu rozvoje města – „Ladíme Prahu“ a bratislavský Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť provozující úspěšný portál Odkaz  pre starostu, od něhož Pražské matky internetový nástroj pro Chodce sobě převzaly.

Účastníci setkání se po skončení jednání mohli v ulicích na vlastní oči přesvědčit, jaký může mít portál skutečný dopad na život ve městě. V ulici U nemocnice nechala např. MČ Praha 2 instalovat podél fakultní nemocnice sloupky, které brání automobilům parkovat hluboko do chodníku a zajišťují tak vozíčkářům či rodičům s kočárky dostatečný prostor pro pohyb na chodníku. „To je ukázkový příklad toho, jak náš portál může prospět sobě i městu,“ uzavřela iniciátorka a manažerka projektu Petra Syrová z o. s. Pražské matky.

Kontakty:
Jarmila Johnová
Pražské matky, o. s.
jarmila.johnova@prazskematky.cz
Tel.: 721 761 474
Muchova 13
160 00 Praha 6

www.prazskematky.cz
www.chodcisobe.cz

Tento projekt je podpořen Evropskou komisí.
Image

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR