Chodci v ohrožení! Situace na křižovatce Prokopova x Rokycanova se opakuje

IMG_2001

Situace na křižovatce Prokopova x Rokycanova

19.  listopadu, v den 6. výročí smrtelné nehody školačky Anežky, která zemřela pod koly náklaďáku na křižovatce Prokopova x Rokycanova na pražském Žižkově, jsme navštívily místostarostku MČ Praha 3 paní Vítkovskou, abychom se  informovaly o plánech na přestavbu této nebezpečné křižovatky, kde se v současné době vyměňuje kanalizace. Nezajištěné staveniště  v současnosti opět vyvolává nebezpečné dopravní situace. Na témže místě, kde dívenka zemřela – přechod přes Rokycanovu na jednom z ramen zmíněné křižovatky ve směru k Lupáčově ulici – stavba znemožňuje chodci a řidiči vzájemný rozhled, a dokonce zakrývá  část přechodu. Podobně je tomu i jinde na Prokopově ulici.

Paní místostarostka nám sdělila, že tuto situaci musí řešit Technická správa komunikací, která provedla výběrové řízení na firmu, jež stavbu uskutečňuje. Podobné nebezpečné situace však chodci zažívají i na jiných místech, jako např. na Národní třídě, v okolí nám. bratří Synků a dalších. O staveništích, kde je nebezpečné a někdy i dokonce nemožné projít po svých, proto budeme jednat na plánovaném jednání pracovní skupiny BESIP na pražském magistrátu dne 23. listopadu.

IMG_2036

Staveniště na nám. Bratří Synků

Podle místostarostky Vítkovské má celková rozsáhlá rekonstrukce  křižovatky Prokopova x Rokycanova proběhnout již v příštím roce ihned po výměně kanalizace.

Dále jsme se  dohodly, že MČ Praha 3 poskytneme seznam podnětů z portálu Chodci sobě a pokusíme se společnými silami podněty aktualizovat. Paní Vítkovská nás ujistila, že v dohledné době proběhne i rekonstrukce Vinohradské třídy, při níž již nebude  bezpečnost chodců na jižní straně nám. Jiřího z Poděbrad „řešena“ tím, že se jim zabrání v přecházení zábradlím, jak tomu je v současnosti. Přechod s dělícím ostrůvkem přes Slavíkovu ulici zde bude dokonce zřízen ještě před rekonstrukcí Vinohradské.

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR