Chodit je in! Výstava fotografií ze života pražských chodců pokračuje na Floře

Foto Milan Jaroš

Putovní výstava uměleckých fotografií s chodeckou tematikou, která je  součástí kampaně Chodci sobě, se 15. února přesunula z OC Nový Smíchov do OC Atrium Flora v Praze 3. Kampaň si klade za cíl seznámit širší veřejnost s  potřebami i přínosem chodců pro veřejný prostor hlavního města a upozornit na možnosti zapojit se do jeho zkvalitňování prostřednictvím portálu Chodci sobě.

„Snažili jsme se vyzdvihnout chodce jako individualitu v prostoru a zasadit ho do výtvarného rámce. To vše při vědomí otázek, které se kolem chůze v městském prostředí objevují,“  vysvětlují autoři fotografií Lukáš Žentel a Milan Jaroš.

Pražské matky ve svých aktivitách a projektech dlouhodobě usilují o zlepšování podmínek pro chůzi jakožto základní způsob pohybu po městě a chodce, kteří jsou nezbytnou součástí živého, zdravého a příjemného města. „Přítomnost chodců v ulicích považujeme za klíčový ukazatel kvality života v Praze. Místa, kudy se nám nechce chodit, nejsou dobrá pro život a naopak: místa, kde se lidé mohou potkávat, posedět, bavit se, nakupovat, pozorovat, většina z nás považuje za dobrou adresu,“ je přesvědčena realizátorka projektu Chodci sobě Blanka Klimešová z Pražských matek. „Kdo z nás touží bydlet u Severojižní magistrály, kde nepotkáte ani živáčka a kde nelze dělat nic jiného než projet autem? Zato bychom všichni rádi žili v ulici bez řevu motorů, se stromořadím, kam můžeme bez obav vypustit své děti, kde si každý z nás může zvolit, zda se na chvíli posadí, nebo půjde v rychlém tempu za svým cílem …,“ doplňuje ji organizátorka výstavy Marie Čiverná.

Úvodní výstava v OC Nový Smíchov proběhla  od 1. do 14. února, současná v OC Atrium Flora potrvá do 28. února a závěrečná výstava v Národní technické knihovně v Kampusu Dejvice, rozšířená o fotografie z aktivit Pražských matek, bude zahájena vernisáží s krátkým programem o chůzi 7. března a skončí 19. března.

Kontakt:
Marie Čiverná,
marie.civerna@prazskematky.cz
Tel.: 775 065 435

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-velka-rgb

Za možnost uspořádat výstavu děkujeme:

logo-NTKFlora_LOGO_claim_CMYKlogo_NS

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR