Další plánované krácení rozpočtu pro pražský BESIP! Obrátili jsme se na náměstka primátorky Dolínka

Dopravní situace v okolí školy, podzim 2015

Dočká se při stávajícím způsobu financování pražského BESIPu jedno z problematických míst u ZŠ Nepomucká (a mnohá další) bezpečné úpravy? Foto K. Syrový

Vážený pane náměstku,

obracíme se na Vás znovu ohledně „chodeckých“ záležitostí, o nichž jsme již spolu jednali jednak po Vašem zvolení do  funkce náměstka primátorky s odpovědností za dopravu a letos na podzim ve Vaší kanceláři s paní asistentkou Monikou Lojínkovou.  Jedná se zejména o rozpočet pro pražský BESIP a program Bezpečné cesty do školy.

Z usnesení Rady HMP k návrhu rozpočtu pro Prahu na rok 2016 ze dne 2. 12. 2015 vyplývá, že položka na akce pro BESIP bude oproti loňskému roku snížena o 10 mil. Kč na 20 mil Kč. Současně se Rada usnesla (usnesení č. 2601 z 27. 10. 2015) na snížení položky BESIP o 16 160 000 Kč ve prospěch TSK pro telematické systémy, namísto toho, aby tyto prostředky byly převedeny do rozpočtu BESIP na příští rok, jak jsme o tom společně jednali. Jak ze zkušeností s rekonstrukcemi a stavebními úpravami v rámci našich projektů víme, s částkou 20 mil. Kč není možné docílit žádné citelné změny ve prospěch pěší mobility.

Rádi bychom se dozvěděli důvod tohoto snížení. Nechápeme, proč chodci, kteří město zatěžují nejméně (finančně, prostorově, hlukem, neprodukují uhlíkové emise atd.), kteří naopak dělají město městem a spoluvytvářejí místa s dobrou adresou (přitahují obchodní, kulturní i společenské aktivity, jejich přítomnost snižuje v ulicích kriminalitu atp.), mají doplácet na extrémně vysoké výdaje na dopravní stavby pro individuální automobilovou dopravu (i jejich provoz) s právě opačnými důsledky pro město.

Dále Vás prosíme o podporu našeho požadavku, aby se program Bezpečné cesty do školy  stal zvláštní podkapitolou rozpočtu BESIP s vyčleněním určitého podílu prostředků na uskutečňování školních projektů i na realizaci  dopravní studií s návrhy na stavební úpravy pěších cest dětí do školy vzniklých za aktivní účasti žáků i rodičů v rámci těchto projektů.

Mrzí nás, že pro rozvoj pěší mobility neexistuje v Praze žádný účinný akční plán ani dlouhodobá strategie a že pěší mobilita jako jediný druh městské dopravy nemá ani ve struktuře veřejné správy žádného koordinátora.

Děkujeme předem za odpověď a spolupráci.


Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR