Další změny v pražské MHD: PM chtějí jednat s ROPIDem i zástupci města

V pondělí 22. dubna vyšel na serveru iDNES článek, z něhož je patrné, že ROPID ani vedení města si z podnětů občanů ani městských částí ohledně změn MHD nic nedělají a plánují v červenci zavést další změny , aniž by je projednaly s občanskými sdruženími, jak to přislíbil i veřejně prohlásil na iDNES z 20. února tohoto roku náměstek Nosek odpovědný za dopravu

Pokusíme se proto na nejbližším zasedání Zastupitelstva HMP náměstka Noska i pana primátora ohledně změn MHD znovu interpelovat. Kromě toho se

Pražské matky se minulý týden sešly s tajemníkem primátora, aby vyhodnocení občanských podnětů urgovaly. Po „dynamické“ výměně názorů, během níž pan tajemník tvrdil, že primátor od občanů ani městských částí žádné relevantní podněty nedostal, nakonec navrhl, aby mu PM seznam všech relevantních připomínek od občanů i MČ poslaly jako podklad pro schůzku s panem primátorem a ROPIDem, kterou přislíl následně svolat.

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR