Děti spolu s projektantem monitorovaly dopravu v okolí ZŠ Hostivař, výsledky nejsou potěšující

BCS-Hostivar_2016_KS_IMG_0916

Ranní situace před školou, foto K. Syrový

Dopravní projektant Ing. Syrový, který pracuje na návrhu dopravní studie pro ZŠ Kozinova v pražské Hostivaři zapojené do letošního ročníku projektu Bezpečné cesty do školy, zorganizoval s dětmi a učiteli dopravní průzkum v okolí školy. Děti se v šesti skupinkách vydaly na místa, která byla na základě jarního mapování identifikována jako potenciálně nebezpečná. Monitoring probíhal v prostoru před školou, v ulicích Doupovská a Pražská, na křižovatce ulic Švehlova a Pražská a na cestě za OC Hostivař. „Děti byly opravdu nadšené, je to pro ně zajímavá zkušenost a kontakt s reálným světem,“ řekla zástupkyně ředitelky paní Klasnová. Vzápětí doplnila, že například její skupinka byla přímým svědkem toho, že dítě čekající na přechodu pro chodce pustilo až jedenácté auto.

Přechod přes Hostivařskou ulici, foto K. Syrový

Přechod přes Hostivařskou ulici, foto K. Syrový

Pedagogové i rodiče v rámci úvodních setkání i dotazníků poukazovali zejména na nevhodně řešený výjezd od nových bytových domů v areálu Hostivařské zahrady, rušnou Pražskou ulici i nebezpečnou velkou křižovatku na Švehlově ulici. Monitoring nicméně ukázal to, na co Pražské matky upozorňují opakovaně – nejnebezpečnější situace vytvářejí paradoxně sami rodiče, kteří děti dováží až těsně před školní vrata. Řidiči v prostoru před vstupem do školy porušují nejeden dopravní předpis (stojí v prostoru křižovatky, nerespektují zákazy zastavení) a způsobují nepřehledné situace. Vedení školy hned na místě vymýšlelo akce, jak každodenní ranní zmatek před branami školy omezit. Prvním krokem bude osvěta mezi rodiči, ve škole vznikne nástěnka, děti v rámci výtvarné výchovy vytvoří plakáty a budou řidiče upozorňovat na nebezpečné dopravní chování.

Na podrobnější výsledky monitoringu si budeme muset ještě chvíli počkat, již teď však děkujeme všem dětem, učitelům i zástupci starosty Prahy 15 panu Milanu Duckovi, kteří se na něm podíleli!

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR