TZ: Děti v ulicích jsou indikátorem obyvatelnosti města

Ranní akce Vyměň auto za nohy!, ZŠ nám. Svobody

Tisková zpráva o. s . Pražské matky ze dne 27. 6. 2013 k ukončení 5. ročníku programu Bezpečné cesty do školy

Minulý týden skončil na 3 pražských školách již 5. ročník programu Bezpečné cesty do školy (BCŠ) organizovaný občanským sdružením Pražské matky za finanční podpory hlavního města Prahy. Cílem programu je ve spolupráci s dětmi vytipovat nebezpečná místa na každodenních cestách do školy a zabezpečit je tak, aby se školáci mohli dopravovat do školy bezpečně a samostatně pěšky nebo třeba na kole. Jako každým rokem, i letos školní projekty provázelo množství zajímavých doprovodných aktivit na podporu šetrné dopravy a na jejich konci byly zástupcům městských částí, policie a pražského magistrátu předány dopravní studie obsahující návrhy a doporučení na zabezpečení rizikových míst.

V první fázi projektů děti již tradičně zpracovaly celoškolní mapy rizikových míst a na pracovních skupinách projektů ukázaly zástupcům veřejné správy, co jim na jejich cestách do školy chybí a čím se cítí ohroženi. Z celoškolních dotazníkových šetření zase vyplynulo, jak by se nejraději do školy dopravovaly a co jim v tom brání.

„Dospělí často zapomínají, že volný pohyb je jedním ze základních práv a potřeb dítěte a podmínka jeho zdravého vývoje,“ říká Jarmila Johnová, předsedkyně o. s. Pražské matky. „Přítomnost dětí v ulicích je přitom indikátorem přívětivosti města vůči svým obyvatelům. Pokud děti, ale třeba i senioři a lidé s handicapem z ulic mizí, znamená to, že s veřejným prostorem není něco v pořádku. Značné části obyvatel však připadá normální, že tyto populační skupiny jsou z provozu města prakticky vyloučeny. Jako příklad lze uvést novodobý trend dovážení dětí autem až ke škole, který stále narůstá, a to i přesto, že z dopravních průzkumů vyplývá, že děti by daly přednost chůzi nebo ještě lépe jízdě na kole či koloběžce. V samostatném dopravování jim brání hlavně strach z příliš intenzivního provozu, špatný rozhled a bezohlednost řidičů. Velkou roli hrají právě i obavy rodičů, kteří však nebezpečnou dopravní situaci paradoxně ještě zhoršují tím, že děti vozí co nejblíže ke vstupu do školy, čímž zase ohrožují ostatní děti.“

Kromě mapování rizikových míst a dotazníkových šetření se děti účastnily množství doprovodných akcí, které je měly motivovat k chůzi a jízdě na kole nebo je seznamovaly s dopravními problémy a souvislostmi. „Na ZŠ náměstí Svobody proběhla například akce Vyměň auto za nohy!, reflexní den, cyklistické jízdy zručnosti a happening Za hezčí náměstíčko před školou a děti zde také na základě požadavků dopravního projektanta a s jeho pomocí provedly velice kvalitní monitoring dopravního provozu v okolí školy v ranních a dopoledních hodinách, na ZŠ Pošepného náměstí se konaly pravidelné cyklojízdy a procházky a projekt první pomoci, ZŠ Švehlova zase zorganizovala dlouhodobější akci na podporu pěší dopravy „Putování po rovníku“ a připojila se k charitativnímu projektu Kola pro Afriku,“ jmenuje příklady školních aktivit Eva Šuchmanová, koordinátorka programu.

Každá škola zpracovala také svůj plán mobility – strategii zaměřenou na rozvoj udržitelné dopravy a zdravý pohyb žáků, tedy právě na chůzi a jízdu na kole či koloběžce, a z rozpočtu projektu pořídila opatření, které má také pomoci děti k šetrné dopravě motivovat – buď přístřešek se stojany na odkládání kol a koloběžek nebo kola pro děti, které žádné nevlastní. Formálně byl program ukončen předáním dopravní studie, v níž projektant navrhuje na základě šetření dětí, jak jim zejména pěší cesty do školy usnadnit.

Tímto však projekty zdaleka nekončí. „Je třeba, aby studie došly svého uplatnění, což znamená další jednání o realizaci návrhů, komplikovaná často finančními možnostmi městských částí a hlavního města. V době napjatých rozpočtů, kterou ilustruje například letošních absolutně nedostačujících 10 milionů korun určených pro rozpočtovou položku BESIP, z níž bývají realizace BCŠ nejčastěji financovány, se často nedostává ani na návrhy ze starších ročníků programu,“ říká Johnová. „Přesto věříme, a to i díky vstřícnosti zástupců veřejné správy, kteří se účastnili pracovních skupin letošních projektů, že vůle prosadit opatření ve prospěch těch nejohroženějších – a nejen jich – bude a město se k této poptávce postaví čelem,“ uzavírá.

Projekty BCŠ probíhají v Praze více než deset let. Za tuto dobu byly realizovány na 30 pražských školách, v jejich rámci bylo zpracováno 30 dopravních studií a 17 školních plánů mobility, vzniklo 16 opatření na podporu udržitelné dopravy žáků a proběhly desítky doprovodných osvětových akcí. Na základě dopravních studií byly realizovány desítky úprav dopravního prostoru v okolí škol. Program získal ocenění Evropské komise Excellency in Road Safety 2009 (1. místo v kategorii neziskových organizací), ocenění Norauto Award 2010 (1. místo za programové aktivity v předchozím roce) a zvláštní cenu Nadace Partnerství v soutěži Cesty městy 2011.

 Přílohy:

1) Podrobné informace o jednotlivých projektech letošního ročníku programu BCŠ:

2) Ukázky realizovaných opatření

3) Ocenění programu

Kontakty:

Jarmila Johnová, předsedkyně o. s. Pražské matky
jarmila.johnova@prazskematky.cz
Tel.: 721 761 474

Eva Šuchmanová, koordinátorka programu BCŠ
eva.suchmanova@prazskematky.cz
Tel.: 728 040 748

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR