Distancujeme se od šíření informací naším jménem/ Prague Mothers are distancing themselves from the fake information

Distancujeme se od nepravdivých informací šířených na internetu, sociálních sítích a e-mailem jménem naší organizace. Tyto informace směřují proti reportérovi (možná reportérům), který nás kontaktoval, a jsou dle jeho sdělení nepravdivé. Záměrně neuvádíme jméno reportéra ani odkaz na webové stránky ruského původu, abychom nepodporovali další šíření. Celou věc jsme nahlásili na Policii ČR a podali trestní oznámení ke Státnímu zastupitelství.

We distance ourselves from fake news distributed on the Internet, social networks, and by email on behalf of our organization. This information is directed against a reporter (possibly reporters) who has contacted us and is, according to his statement, false. We do not intentionally mention the name of the reporter, nor the link to the website of Russian origin, so as not to support further dissemination. We have reported the whole matter to the Czech Police and sent a complaint to the Public Prosecutor’s Office.

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR