Do školy autem, nebo raději pěšky či na kole?

Dopravní situace v okolí školy, 23. 9. 2015

Tisková zpráva ze dne 29. 12. 2015

Program Bezpečné cesty do školy (BCŠ) učí děti pohybovat se po svém okolí pěšky či na kole a jejich rodiče i zástupce veřejné správy uvažovat o městské mobilitě jinak než o dopravě autem.

„Právě ukončený poslední ročník programu BCŠ znovu potvrdil, že k nebezpečným dopravním situacím v okolí škol často přispívají samotní rodiče, když přivážejí své potomky ráno autem a parkují  v rozporu s předpisy nebo nepředvídatelně manévrují  ve vozovce,“ vyjadřuje svou zkušenost Jarmila Johnová z organizace Pražské matky, která tento program v hlavním městě dlouhodobě koordinuje, a dodává: „Starší školáci přitom jednoznačně dávají přednost samostatné dopravě pěšky, na kole, koloběžce, bruslích či třeba skatu, ale nemají pro to vhodné podmínky!“

Do letošního ročníku BCŠ, během něhož děti označovaly místa, kudy se jim špatně chodí a kde se cítí nejvíce ohroženy, monitorovaly dopravu v okolí své školy (intenzitu automobilové i pěší dopravy, dodržování či porušování předpisů motoristy i chodci atp.), vyplňovaly dotazníky o tom, jak se do školy dopravují a jaký způsob by preferovaly, kdyby k tomu měly podmínky, byly zapojeny tři pražské školy:

ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 – Ďáblice (více o projektu: http://www.prazskematky.cz/projekty/bezpecne-cesty-do-skoly/databaze-realizovanych-projektu/zs-a-ms-dablice/)

ZŠ Nepomucká, Praha 5 – Košíře (více o projektu: http://www.prazskematky.cz/projekty/bezpecne-cesty-do-skoly/databaze-realizovanych-projektu/zs-nepomucka/)

ZŠ Táborská, Praha 4 – (více o projektu: http://www.prazskematky.cz/projekty/bezpecne-cesty-do-skoly/databaze-realizovanych-projektu/zs-taborska/)

Šetření školáků na každé ze škol vyhodnocovala společně pracovní skupina složená ze zástupců veřejné správy hlavního města, městských částí a policie a samozřejmě žáků, jejich rodičů, pedagogů a také dopravního projektanta, který na základě žákovského šetření navrhoval úpravy komunikací na přístupových cestách do školy ve prospěch chodců a případně i cyklistů.

Jako nejnebezpečnější vyhodnotili děti i dospělí jednak místa s vysokými intenzitami automobilové dopravy (např. stanici tramvaje Kavalírka na Plzeňské ulici), a jako obvykle i místa přímo před školou či v její blízkosti, kde v ranních špičkách rodiče často zastavují a vysazují své děti přímo ve vozovce, na křižovatce nebo na přechodu, obracejí se tam, couvají a podobně.

Letošní BCŠ tedy nepřinesly žádné nové převratné poznatky o dopravních preferencích ani o chování rodičů či jejich dětí, ale naopak znovu potvrdily skutečnost, že ulice v hlavním městě nejsou pro chodce či cyklisty přívětivé ani v okolí škol a že motoristé, často samotní rodiče, porušují bezohledně dopravní předpisy. BCŠ jsou přesto důležité právě v tom, že pojmenují konkrétní problémy, navrhují řešení pro konkrétní místa a účastníkům provozu, především dětem, poskytnou informace o tom, co dělají špatně či dobře. Žádné úpravy dopravního prostoru nejsou sice samospasitelné, ale přesto lze jimi ovlivnit chování účastníků provozu a dosáhnout tak nejen vyšší bezpečnosti, ale i přitažlivosti pro nemotorovou dopravu – chůzi či cyklistiku. „Navrhujeme pouze stavební úpravy, protože jsou trvalého rázu, z hlediska bezpečnosti dopravy  nejefektivnější a také lépe vypadají,vysvětluje projektant  Petr Novotný, specialista na městské dopravní inženýrství z atelieru MOK.

Tyto informace jsou důležité nejen pro zástupce městských částí, jež mají své požadavky na úpravu komunikací předkládat pražskému magistrátu již počátkem roku 2016, ale i pro město, které má takové úpravy jako vlastník komunikací z veřejného rozpočtu financovat (již zrealizované návrhy zpracované v  dopravních studiích z předešlých ročníků BCŠ naleznete na http://www.prazskematky.cz/projekty/bezpecne-cesty-do-skoly/databaze-realizovanych-projektu/). Informace získané během realizace BCŠ mají také významný výchovný dopad na žáky, kteří s nimi po celý rok pracují a seznamují se tak s dopravními problémy v širších souvislostech a společně s odborníky pro ně hledají řešení. Žáci se kromě identifikace dopravních problémů, dotazníkového šetření a monitorování dopravy zúčastnili také diskuzí o dopravě, cyklistických výletů či treninků a dalších doprovodných akcí, které jim ozřejmovaly šíři dopravní tematiky. Každá škola také zpracovala svůj plán mobility zaměřený právě na podporu chůze, cyklistiky a podobných druhů mobility při cestě do školy.

Téměř na každé škole se střetla i letos potřeba rodičů zaparkovat auto co nejblíže školy s potřebou zajistit dětem bezpečnou cestu pěšky nebo na kole. Zajímavá je ale také skutečnost, že každoročně se v dotazníkových šetřeních i diskuzích ve školní komunitě potvrzuje chuť žáků jezdit na kole a zvyšuje se  i  poptávka rodičů po cyklistických trasách do školy. „Není však možné zabezpečit parkování pro rodiče v těsné blízkosti školy a současně zajistit dětem a ostatním chodcům či cyklistům bezpečný přístup ke  škole. Musíme si vybrat,“ myslí si Petra Lukešová z Pražských matek a doplňuje: „Měli bychom si uvědomit, že nejvíce pomůžeme svým dětem, a nakonec i sami sobě tím, že budeme ve městě co nejméně jezdit autem, na kratší vzdálenosti chodit pěšky nebo jezdit na kole a především to budeme učit své děti.“ 

Město by mělo tyto závěry z pravidelných ročníků BCŠ pochopit jako objednávku pro nutné změny v městské mobilitě a učinit postupně město schůdným a přitažlivým pro pěšáky a sjízdným pro cyklisty. Pokud nevyužijeme chuti dětí naučit se pohybovat po městě jinak než jejich rodiče už dnes, v budoucnu nás to všechny vyjde dráž.

 

Kontakty:

Jarmila Johnová
jarmila.johnova@prazskematky.cz
Tel.: 721 761 474

 

Praha_logo

Realizaci programu Bezpečné cesty do školy podpořilo hlavní město Praha.

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR