Dopis primátorovi a radním HMP – žádost o výrazné navýšení rozpočtu pro pražský BESIP

Vážený pane primátore,

vzhledem k tomu, že Rada hl. města Prahy se právě věnuje sestavování pražského rozpočtu, chtěly bychom Vás požádat, abyste v něm spolu s ostatními jejími členy, na které se se svým požadavkem také obracíme, pamatoval na výraznější podporu rozvoje udržitelné dopravy. Naše sdružení se dlouhodobě věnuje zejména podpoře pěší dopravy v Praze v rámci projektů Bezpečné cesty do školy (www.prazskematky.cz, sekce Bezpečné cesty do školy) a Chodci sobě (www.chodcisobe.cz). Tyto projekty přispívají nejen k osvětě obyvatel týkající se udržitelné dopravy, ale i ke zkvalitnění pražských pěších cest.

V posledních letech bohužel finanční podpora pěší dopravy z rozpočtu hlavního města klesá a realizace opatření navržených v rámci těchto, ale i jiných projektů, se tak zpomalují; například rozpočet určený na na bezpečnost silniční dopravy v položce BESIP klesl v letošním roce na pouhých 10 mil. Kč, což je částka několikanásobně menší, než jakou představují požadavky vyčíslené TSK HMP. Žádáme proto, aby položka BESIP dosáhla alespoň výše, kterou měla v roce 2007, tj. 47 mil. Kč.

V současné době  Technické správě komunikací HMP nepostačují prostředky ani na obnovu vodorovného značení na přechodech a na základní údržbu komunikací. Zde už nemůže být řeč o zkvalitňování veřejného prostoru, jehož jsou pěší cesty nedílnou součástí, ale spíše o zhoršování podmínek pro chůzi a dokonce i ohrožování bezpečnosti nejslabších účastníků provozu, zejména dětí, starších spoluobčanů či lidí s handicapem. Tato situace nás znepokojuje zejména před zahájením školního roku, kdy nemohly být ani obnoveny přechody na mnoha cestách dětí do školy.

Věříme, že chápete, že upřednostnění investic do jednoho druhu dopravy (máme na mysli automobilovou, která  město jako celek zatěžuje nejvíce) na úkor nejskromnějších chodců, vede jen k prohlubování dopravních problémů města a že nedopustíte, aby město v tomto trendu pokračovalo.

Děkujeme Vám předem za podporu našeho požadavku.

Se srdečným pozdravem za o. s. Pražské matky

Jarmila Johnová, předsedkyně                                Eva Šuchmanová, projektová koordinátorka
jarmila.johnova@prazskematky.cz                         eva.suchmanova@prazskematky.cz
Tel.: 721 761 474                                                                 Tel.: 728 040 748

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR