Evropským „Městem bez sazí“ byl vyhlášen švýcarský Curych. Praha skončila 15. až 17. z 23 hodnocených měst

Tisková zpráva Centra pro životní prostředí a zdraví č. 01/2015 z 31. března 2015

Brusel/Plzeň, 31. března 2015 - Město Curych se stalo vítězem evropského žebříčku „Města bez sazí“, který zhodnotil 23 významných evropských měst z hlediska jejich úsilí o zlepšení kvality ovzduší. (1) Další nejlépe hodnocená města jsou dánská Kodaň, rakouská Vídeň a švédský Stockholm. Praha v hodnocení obsadila 15. až 17. místo. Vůbec nejhůře byl hodnocen Lucemburk, následován Lisabonem.

„Cílem této aktivity bylo zhodnotit, jak různá evropská města přistupují k problému znečištění ovzduší, neboť podle zprávy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) zhruba třetina obyvatel městských oblastí musí dýchat vzduch, který je znečištěný více než dovolují limity Evropské unie (2). Ovšem až více než 90% obyvatel těchto oblastí dýchá vzduch znečištěný více než doporučuje Světová zdravotnická organizace (WHO) z hlediska ochrany zdraví,“ uvedl MUDr. Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví. (3)

Curych v hodnocení uspěl nejlépe díky své komplexní politice snižování emisí a podpoře čistějších forem dopravy. V případě Curychu a Kodaně hodnocení ocenilo snížení počtu automobilů a omezení týkající se nejvíce znečišťujících automobilů, kamionů nebo stavební mechanizace. Oceněno bylo také rozšíření čistějších forem dopravy, jako MHD, městská cyklistika nebo podmínek pro pěší. 

Žebříček „Města bez sazí“ (Sootfree Cities) hodnotil 23 evropských měst podle 9 kritérií týkajících se dopravy jako podpora udržitelné dopravy, management dopravy, veřejné zakázky nebo ekonomické nástroje, jako je mýtné nebo parkování. Hodnocení bralo také v úvahu, jak jsou města úspěšná ve snižování znečištění měřeném na městských dopravních monitorovacích stanicích, příprava či zavádění nízkoemisních zón nebo regulace stavební mechanizace. Hodnocení se soustředilo na opatření, která byla zavedená v posledních 5 letech nebo byla zahrnuta do plánů pro zlepšování kvality ovzduší a jsou nyní zaváděna.

„Města mohou udělat mnoho pro zlepšení kvality ovzduší, ale jsou také vystavena určité míře znečištění, jež ovlivnit nemohou. To zahrnuje znečištění pocházející z oblastí mimo měst, jako jsou emise ze zemědělství nebo z průmyslu,“ uvedla Louise Duprez z EEB a dodala: „EU by měla být v tomto ohledu ambicióznější.“ 

Evropská města dnes narážejí na úrovní EU na některá nedostatečná opatření pro ochranu ovzduší. EU by měla zavést pro silniční vozidla účinná pravidla, která by regulovala emise v reálných jízdních podmínkách, a efektivní limity emisí pro stavební mechanizaci (4). EU by také měla přijmout dlouho odkládané národní emisní stropy pro znečištění v letech 2020, 2025 a 2030. Jejich smyslem je omezit celkové množství škodlivin, které smí vypouštět každý členský stát. (5) To by v konečném důsledku snížilo množství dálkově přenášených emisí a přispělo částečně ke zlepšení ovzduší ve městech díky snížení tzv. pozaďového znečištění. 

„Praha byla hodnocena ve většině kritérií průměrně. Velmi dobře byla hodnocena pražská MHD. Naopak velmi špatně bylo hodnoceno to, že Praha nemá žádná opatření týkající se emisí ze stavební mechanizace,“ uvedl Miroslav Šuta a dodal: „Hodnocení Prahy také zvýšilo slibované zavedení nízkoemisní zóny a opatření pro podporu pěších a cyklistů. Bude tedy záležet na současném vedení města, zda si Praha v příštím hodnocení polepší nebo zda se v žebříčku propadne.“

Poznámky pro editory:
(1) Žebříček „Města bez sazí“ připravila německá ekologická organizace BUND za podpory členských organizací evropské platformy neziskových organizací European Environmental Bureau (EEB). Hodnocení bylo financováno projektem Clean Air a kampaní Sootfree for Climate (Bez sazí pro klima). Celý žebříček a podrobnosti hodnocení jsou k dispozici na http://www.sootfreecities.eu/
(2): Air Quality in Europe - 2014 report http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2014
(3) Centrum pro životní prostředí a zdraví (CpŽPZ) je nevládní nezisková organizace, která vznikla koncem roku 2009 jako občanské sdružení, jehož aktivity se zaměřují zejména na oblast nebezpečných chemických látek a znečištění ovzduší z hlediska jejich vlivu na životní prostředí a lidské zdraví. (http://www.facebook.com/CpZPZ )
(4) Návrh směrnice o nesilniční mobilní mechanizaci (non-road mobile machinery) je nyní v Evropské unii diskutován.
(5) Limity pro vypouštění emisí vybraných škodlivin pro jednotlivé členské země pro roky 2020, 2025 a 2030 jsou nyní v  Evropské unii diskutovány v rámci návrhu směrnice o národních emisních stropech (NEC Directive). Návrh zprávy zpravodaje Evropského parlamentu pro tuto směrnici byl zveřejněn 26. března, nyní bude diskutován a připomínková.

Další informace:
MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant pro ekologická a zdravotní rizika, Centrum pro životní prostředí a zdraví, tel.: 608 775 754 e-mail: miroslav.suta@centrum.cz 
Arne Fellermann, BUND/Friends of the Earth Germany, e-mail: arne.fellermann@bund.net, tel.: +49 176 81036672
Sébastien Pant, EEB Communications Officer for Air Quality and Resource Effici

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR