Finální zpráva z projektu Město pro lidi, lidé pro město

29602_10152090792233992_1614935759_n

Prezentace Pražských matek na konferenci v Bratislavě, foto SGI

Inštitút SGI v spolupráci so samosprávami Bratislava – Nové Mesto (SR), Kashar – Tirana (AL), Prievidza (SK), Siret (RO), Vulcan (RO) a organizáciami Co-PLAN – Inštitút pre rozvoj bývania (AL) a Pražské matky (CZ) ukončili projekt Mesto pre ľudí, ľudia pre mesto, ktorý bol podporený z Programu EK Európa pre občanov. Hlavným cieľom projektu bolo povzbudiť občiansky aktivizmus vo verejných priestranstách a predstaviť rôzne online a offline nástroje. Sledujúc tento cieľ sme spoločne uskutočnili niekoľko participatívnych podujatí a diskusií pre obyvateľov zapojených miest (Bratislava, Praha, Prievidza, Siret, Tirana, Vulcan), ktorí takto dostali príležitosť stretnúť sa a neformálne pozhovárať so zástupcami svojho mesta. Mohli im tiež predstaviť svoje návrhy ako zlepšiť ich susedstvá a štvrte. Počas opakovaných participatívnych podujatí mali tiež možnosť priamo zasiahnuť do vybraného verejného priestranstva. Väčšinu týchto podujatí viedli skúsení facilitátori a tréneri, ktorí prispeli k inkluzívnosti podujatí a k zapracovaniu potrieb a preferencií miestnych komunít.

Výsledky projektu boli prezentované na záverečnej konferencii, ktorá sa uskutočnila od 24. do 27. Marca 2014 v KC Dunaj v Bratislave. Témou konferencie bol občiansky aktivizmus, dobrovoľníctvo, rozvoj mesta, a  spolupráca medzi samosprávami, súkromným a neziskovým sektorom a verejnosťou. Okrem zaujímavých prezentácií zo Slovenska i zahraničia mali účastníci možnosť zapojiť sa do jedného z praktických workshopov, ktorí viedli skúsení tréneri. Workshopy sa venovali manažovaniu dobrovoľníkov,  komunikácii, správnej argumentácii a participatívnemu plánovaniu. Okrem nich, boli k dispozícii aj právne workshopy, počas ktorých sa účastníci mohli lepšie oboznámiť s problematikou čiernych stavieb či dopravných pravidiel.

eu_flag_europe_for_citizens_en

C4C_MODULAR_ELEMENT_1LOGO

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR