Galerie v podchodu u stanice metra Jinonice aneb A máme vymalováno!

5346_507669039286813_1540557411_nDěti z Waldorfské základní školy v Jinonicích včera vymalovaly podchod u stanice metra Jinonice, aby se tudy chodci, kteří potřebují překonat rušnou Radlickou, nebáli chodit a nepřebíhali nebezpečně po povrchu.

Výzdoba podchodu je poslední etapou společného projektu Pražských matek a Waldorfské ZŠ Jinonice „A máme vymalováno!“, podpořeného Nadací VIA, jehož cílem bylo tento nepřívětivý veřejný prostor zlidštit, prosvětlit a zároveň tak zvýšit bezpečnost dětí směřujících od metra do Waldorfské a Tyršovy ZŠ.

Žáci 6. a 7. třídy Waldorfské školy, které před samotným malováním na návrhu systematicky pracovaly v několika skupinkách s výtvarnicí Markétou Kotkovou, dokázaly na ohromné ploše dát svému výtvoru poetický a přitom jednotný tvar. Cesta podchodem působí jako průchod z města do jakéhosi snového kraje, alespoň tak jsem to na jedné stěně „přečetla“ já. Protější strana, která ještě při mém odchodu nebyla dokončena, by měla zanechat na chodci podobný dojem i v opačném směru.

Na projektu se kromě zhruba 50 dětí významně podílela i Technická správa komunikací HMP, která podchod před výzdobou sanovala, opravila zde osvětlení, upravila plochy pro výmalbu, zrenovovala i značnou část ochranného zábradlí podél Jinonické a dokonce vyšla vstříc škole s načasováním prací, aby děti stihly dílo provést ještě před prázdninami. Pokud TSK ještě prostříhá křoviny u podchodu, aby se v nich kromě ptactva neukrývali lidé zmožení alkoholem či jinými drogami, kultivace prostoru splní svůj účel. Dopravnímu podniku doporučuji tuto partu mladých umělců najmout a nechat je polidštit i další odpudivá místa v metropoli.

Jarmila Johnová
Pražské matky

Projekt A máme vymalováno! podpořila Nadace VIA.

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR