Investice do chodců v útlumu – zpráva z posledního Výboru dopravy ZHMP

Pražské matky se 8. 4. 2013 zúčastnily zasedání Výboru pro dopravu hl. m. Prahy, kde se mimo jiné projednávaly plánované výdaje z rozpočtové položky BESIP určené na drobnější úpravy komunikací ve prospěch chodců.

Z položky pražského BESIPu jsou financovány i úpravy v rámci našich projektů Bezpečné cesty do školy (BCŠ). Odbor rozvoje a financování dopravy (ORFD) připravil pro tento rok k realizaci 21 akcí, tři z nich v rámci programu BCŠ, celkem za 22 milionů Kč. Vzhledem k tomu, že letošní rozpočet BESIP byl snížen oproti loňskému roku o 2/3 na pouhých 10 milionů a jsou z něj financovány i osvětové a preventivní akce, je zřejmé, že tento plán nemůže letos dojít naplnění. Seznam všech požadavků na úpravy pro zvýšení bezpečnosti obsahuje přitom více jak 190 položek s náklady odhadovanými na více než 95 mil. Kč – viz zde.

Pražské matky na Výboru vystoupily s žádostí, aby nebyly výdaje BESIPu „očesány“ natolik, že by program nemohl pokračovat i v následujícím školním roce 2013/14 a byla by tak přerušena jeho kontinuita.

Jako první bod programu Výbor vzal na vědomí další rozšíření zón placeného stání, které plánují městské části v Praze 3 a nově i v Praze 5, 6 a 8. Pokusíme se tyto projekty městských částí získat a zveřejnit je, aby se občané mohli bránit proti případnému vyznačování modrých zón v těsné blízkosti přechodů, což velmi zhoršuje výhled chodců, zejména dětí, do vozovky a zvyšuje tak riziko střetu chodce s jedoucím vozidlem.

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR