TZ: „Investujte více do chodců!“ vzkazují Pražané zástupcům veřejné správy na webovém portálu Chodci sobě

Tisková zpráva o. s. Pražské matky ze dne 27. 3. 2013

Podmínky pro chůzi se v Praze vinou rostoucí intenzity automobilového provozu a nízkých investic do pěších cest zlepšují jen váhavě, v případě mnoha lokalit vůbec. Jedná se přitom o základní způsob dopravy, který je nejšetrnější variantou pro lidské zdraví, životní prostor města i městský rozpočet. Chodci v ulicích podporují živý obchodní a společenský ruch a poskytují i určitý způsob veřejného dozoru – zkrátka jsou tím, co dělá město městem. Provozovatelé portálu Chodci sobě ze sdružení Pražské matky, které se podmínkami chodců v pražských ulicích zabývá a usiluje o jejich zlepšení, tyto faktory dlouhodobě sledují a po roce fungování bilancují úspěchy i problémy, s nimiž se dosud během jeho více než ročního provozu portálu setkali.

 „Chodci jsme sice všichni, ale ne každý si uvědomuje, že chůze je zcela plnohodnotný způsob dopravy, pro který, má-li dobře fungovat, je třeba také vytvářet dobré podmínky. Pokud se odpovědné úřady mají dozvědět, co je třeba kde zlepšit, musí mít k tomu potřebné informace, nejlépe od samotných pěšáků,“ vysvětluje Petra Lukešová, iniciátorka projektu Chodci sobě ze sdružení Pražské matky (PM), a dodává: „To vše jsou důvody, které nás před rokem vedly ke zřízení webového portálu pro ohlašování problémů pražských chodců na jejich cestách městem.“

 Rok poté: zájem neuhasl, problémů je hodně

Provoz portálu umožňujícího občanům přímo a adresně oslovit odpovědné zástupce svého úřadu či samosprávy s konkrétními podněty a připomínkami ukázal, že chodci se v Praze na svých každodenních cestách setkávají se spoustou problémů – od drobných a vcelku snadno řešitelných závad až po životu nebezpečné a komplikované situace. „Mezi nejčastěji zmiňované problémy patří děravé chodníky, zpřetrhaná či zcela neexistující pěší propojení, dlouhé, nepřehledné či zcela chybějící přechody, bariérové nájezdy, rychlá jízda aut či velice stresující krátké intervaly na přechodech se světelnou signalizací,“ vyjmenovává problémy chodců administrátorka portálu Eva Šuchmanová. Proud ohlašovaných závad i konstruktivních podnětů neustal ani po roce, přestože se mnozí uživatelé portálu nedočkali nápravy. Někteří občané dokonce paralelně podnikají samostatné kroky a ostatní o tom na portálu informují.

Prostřednictvím webového online formuláře bylo na portál dosud zasláno více než 470 podnětů, z nichž je zatím evidováno přes 50 vyřešených. „Je ale možné, že vyřešených podnětů, zejména těch méně závažných, je více, jen není vždy úplně jednoduché se dopátrat informací o stavu úprav. Spoléháme v tomto případě hlavně na samotné občany, kteří nás o řešení podnětů často sami zpětně informují, někde pak funguje i zpětná vazba přímo od městské části, což je ideální,“ říká Šuchmanová.

Nedostatek financí, váznoucí komunikace

Velká část podnětů bohužel zatím zůstává neřešená. „V tom zaostáváme za našimi slovenskými kolegy z Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť, která provozuje podobně zaměřený portál Odkazprestarostu.sk, na jehož základě začali fungovat i Chodci sobě. Ti mají na svém kontě již stovky vyřešených podnětů. Na druhou stranu je ale fakt, že jejich portál je zaměřen mnohem šířeji – evidují i podněty z oblasti údržby zeleně, nepořádku v ulicích a podobně, ty jsou u nás spíše okrajové, soustředíme se opravdu hlavně na oblast samotné pěší dopravy, která je svou povahou problematičtější.“

Nejčastější překážkou pro nápravu problémů je tradičně nedostatek financí a váznoucí komunikace mezi městskými částmi, kam jsou prvotně podněty zasílány, a magistrátem, jemuž jsou v mnoha případech předávány k řešení. „Vedle odkládání oprav a úprav komunikací na neurčito pro nedostatečné prostředky nás trápí právě chybějící zpětná vazba od odpovědných orgánů. Systém odpovědností za správu komunikací je v Praze poněkud nepřehledný a někdy je velice těžké získat informace, které se mají dostat zpět k uživatelům,“ stýská si Šuchmanová.

I když se ale vstřícnost reakcí vůči občanským podnětům různí, milým překvapením je skutečnost, že některé z městských částí si po počátečních obtížích, kdy se web „zajížděl“, vzaly chodeckou agendu za svou a občanům nejen odpovídají, ale také se jejich stížnosti opravdu snaží řešit. „Nejaktivnější a nejkomunikativnější jsou v tomto směru zatím Praha 10 a Praha 2, které nás vždy dostatečně informují o tom, v jakém stavu řešení se podnět nachází, kam byl případně předán a jak by s ním do budoucna mělo být naloženo. Často také samy posílají fotky vyřešených podnětů, což je pro nás velké usnadnění práce,“ říká Jarmila Johnová, předsedkyně sdružení Pražské matky a dlouholetá propagátorka pěší dopravy v Praze.

Plány do budoucna

Sdružení Pražské matky nyní na základě nasbíraných zkušeností plánuje množství vylepšení portálu, která by z něj učinila živější a uživatelsky přívětivější médium. „Chceme zjednodušit a zpřehlednit strukturu webu a obohatit jej o informační platformu s užitečnými odkazy, články, příklady dobré praxe a podobně. Kromě toho máme v plánu i další kolo osobních setkání se zástupci městských částí, magistrátu a dalších institucí, se kterými se chceme dohodnout na co nejefektivnější podobě další spolupráce v oblasti podpory pěší dopravy,“ vysvětluje Johnová.

Město musí změnit své priority

Sebelepší komunikace mezi sdružením, občany a veřejnou správou však nepomůže, pokud město jako majitel více než 90 % komunikací nezajistí na údržbu a rozvoj pěších cest dostatečné prostředky. Letos klesl rozpočet na bezpečnost silničního provozu v položce BESIP na ostudných 10 milionů korun, zatímco na investice (kapitálové výdaje) do komunikací pro automobilovou dopravu rozpočet pamatuje s 6,3 miliardami a na jejich údržbu (běžné výdaje) 13,6 miliardami. Dluhy, do nichž se město dostalo vinou nerealistického plánování gigantických staveb pro automobilovou dopravu, nemůže být důvodem pro blokování rozvoje pěší dopravy.

 

Přílohy:

1) Vyhodnocení provozu portálu Chodci sobě za období 10. 2. 2012 – 27. 3. 2013
2) Ilustrační fotografie – ukázky vyřešených podnětů (před a po)

Kontakty:

Jarmila Johnová
předsedkyně o. s. Pražské matky
jarmila.johnova@prazskematky.cz
Tel.: 721 474 761

Eva Šuchmanová
administrátorka portálu Chodci sobě
eva.suchmanova@prazskematky.cz
Tel.: 728 040 748

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR