Jdete do školy? Raději pěšky!

Vysoká intenzita provozu je jedním z hlavních důvodů, proč děti nemohou cestovat do školy, jak by si přály – pěšky či na kole. Přispívají k ní bohužel i sami rodiče.

Tisková zpráva Pražských matek ze dne 1. září 2015

Organizace Pražské matky (PM) se dlouhodobě zabývá bezpečností dětí při jejich cestování do a ze školy. V rámci programu Bezpečné cesty do školy (BCŠ)  opakovaně zjišťujeme, že nejčastějším důvodem, proč děti nechodí do školy pěšky, je obava z velké intenzity automobilového provozu u školy, vysoká rychlost aut, špatný rozhled kvůli autům zaparkovaným u přechodů, bezohlednost některých řidičů, krátký signál zelené či scházející přechody.

Rodiče si bohužel často neuvědomují, že dovážením dětí do školy autem sami výrazně přispívají k vysoké intenzitě provozu v ranních špičkách, na niž si stěžují, a že strůjci nepřehledných a nebezpečných dopravních situací jsou tedy také oni sami,“ tvrdí Jarmila Johnová, předsedkyně Pražských matek, a vysvětluje: „V dopravních průzkumech, které děti v okolí své školy prováděly v doprovodu policistů, projektantů či pedagogů, se často setkáváme s nedodržováním předpisů řidiči, v ranních hodinách dokonce samotnými rodiči, kteří například často vysazují své potomky ve vozovce nebo v prostoru přechodu.“

Podle pedagogů se fyzická kondice dětí v důsledku nedostatku pohybu i každodenního dojíždění autem zhoršuje tak, že některé nejsou schopny ujít pěšky ani 1 kilometr. Děti by se přitom podle šetření uskutečňovaného v rámci BCŠ do školy dopravovaly nejraději na kole. Podle jejich názoru jim v tom však brání nemožnost bezpečné úschovy kol v prostoru školy, nebezpečné silnice či úzké chodníky neumožňující sdílení prostoru cyklisty a chodci!

Z dotazníkových šetření, která PM dosud organizovaly v rámci projektů BCŠ vyplývá, že:

 • nejvíce dětí cestuje stále do a ze školy pěšky (ať už v doprovodu či samostatně) a jejich podíl se pohybuje mezi 30 až 75 %,
 • podíl dětí dopravujících se do či ze školy autem (ať už s rodiči či někým jiným) se pohybuje mezi 10 až 45 %,
 • podíl dětí dopravujících se do či ze školy na kole či koloběžce (ať už samy či s doprovodem) se  pohybuje pouze mezi 2 až 12 %,
 • podíl dětí dopravujících se do či ze školy MHD, resp. MHD v kombinaci s chůzí, se pohybuje mezi 30 až 50 %.

Z toho je zřejmé, že pro rozšíření chůze i cyklistiky na každodenních cestách dětí do školy je velký potenciál. Apelujeme na rodiče, aby zvážili, možnost provázet děti do školy pěšky či na kole třeba i v kombinaci s veřejnou dopravou a zároveň na město, aby mnohem více dbalo o bezpečnost a pohodlí této nejslabší a nejohroženější skupiny účastníků provozu a investovalo více prostředků do pěší i cyklistické infrastruktury, která by více vyhovovala potřebám chodcům i cyklistů zejména v okolí škol. Současných několik desítek milionů korun vydávaných ročně na zlepšení cest pro chodce ve srovnání s miliardovými investicemi do komunikací pro auta je spíše výsměchem než investicí. 

Několik důvodů, proč denně chodit (nejen) do školy pěšky, nebo jezdit na kole.

Více o chůzi na http://www.chodcisobe.cz/o-chuzi/

Prospějete svému zdraví i zdraví svého dítěte.

 • Umožníte svému dítěti vytvořit si návyk každodenního pohybu.
 • Umožníte svému dítěti poznávat své okolí a později při samostatné cestě navazovat vztahy se spolužáky.
 • Umožníte svému dítěti samostatně se pohybovat v reálném dopravním prostředí.
 • Na krátké vzdálenosti je chůze mnohdy nejrychlejším způsobem dopravy.
 • Šetříte prostor i rozpočet města (možná i rodinný).
 • Snižujete spotřebu fosilních paliv.
 • Nevypouštíte do ovzduší skleníkové plyny ani další emise škodící zdraví.

Několik důvodů, proč jízda do školy autem škodí

 • Prokazatelně zvyšujete intenzitu provozu v okolí školy.
 • Prokazatelně zhoršujete přehlednost dopravní situace v okolí školy.
 • Prokazatelně zhoršujete kvalitu ovzduší v okolí školy.
 • Ohrožujete zdraví a snižujete bezpečnost (nejen) svého dítěte.

Pokud rodiče nebo kdokoliv z pražských obyvatel považuje cesty pro pěší v okolí školy (i jinde) za nebezpečné či nevhodné, může využít našeho webového portálu www.chodcisobe.cz a jeho prostřednictvím podat podnět na zabezpečení i zkvalitnění pěší infrastruktury. Portál usnadňuje komunikaci s úřady – podnět dorazí na příslušné místo a postup úřadů i komunikace s nimi jsou veřejné, každému na očích. Zkuste to, podívejte se na výsledky a uvidíte, že to často může fungovat,“ uzavírá administrátorka webu Eva Šuchmanová z Pražských matek.

Kontakty:

Jarmila Johnová, jarmila.johnova@prazskematky.cz, tel.: 721 761 474

Eva Šuchmanová, eva.suchmanova@prazskematky.cz, tel.: 728 040 74

 

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR